Maren Bækkelund Ellingsen utfordrer redaksjonen i Kampanje og etterlyser kvinnene i det som en uinnvidd kan tro er en bransje som består av kun menn.

Etter å ha lest magasinet utarbeidet i forbindelse med "Byråprofil 2015" setter Bækkelund søkelyset på en utfordring bransjen har hatt lenge og siden hun blant annet etterlyser undertegnede er det på sin plass å stikke hodet frem. Jeg synes Bækkelund Ellingsen har flere viktige poenger og jeg lar meg gjerne utfordre.

Hvorfor er det så få kvinnelige stemmer? Er det fordi journalistene velger oss bort? Er vi ikke interessante nok eller mangler vi faglig tyngde? Eller er det rett og slett fordi vi ikke slår oss like hardt på brystet og roper like høyt som våre mannlige kollegaer?

Selv har jeg jobbet i kommunikasjonsbransjen i snart 20 år og tre av mennene på forsiden av billaget det refereres til, Kjetil Try, Paal Fure og Thomas Høgebøl har vært mine ledere. De har vært gode ledere. De har inspirert og lært meg kommunikasjonsfagets ulike disipliner. Jeg kan takke dem for mye.

Jeg tar gjerne selvkritikk på at jeg ikke er den som først velger å rope høyest og jeg deler gjerne spotlighten med andre. Enten det er kunder eller kollegaer – eller begge deler. Jeg innrømmer også gjerne at jeg hittil har vært representativ for undersøkelser som viser at kvinner helst velger å ikke delta i det offentlige ordskiftet. Det er interessant at det er så få kvinnelige sterke stemmer i vår bransje – en bransje som ønsker å være i front innen kreativitet og kommunikasjon. Om vi vender blikket til vår egen bransje med dette som bakteppe risikerer vi å fremstå halvparten så reflekterte og vi vil på mange måter risikere å miste halvparten av meningsmangfoldet. Dette vil åpenbart gi et dårligere inntrykk av bransjen og hvem vi er enn det som faktisk er tilfelle når man vet hvilken kraft det bor i alle de dyktige menneskene som jobber med og brenner for kommunikasjonsfaget. Å ikke høre på kvinnene i en slik sammenheng vil gjøre oss mindre innovative enn vi ellers kunne vært. Dette er alvorlig i en tid der innovasjon er en av de aller viktigste driverne også innen kommunikasjonsfagets ulike disipliner.

Kvinnene må ta utfordringen og vi må ta plassen vi fortjener om vi skal bli lyttet til og respektert. Som ledere må vi sørge for at det er flere kvinner som gis plass internt i byråene og i mediene. Bækkelund Ellingsen utfordrer Kampanje. Jeg vil også utfordre alle mine bransjekollegaer om å være med på å støtte og utfordre deres kvinnelige kollegaer. Jeg vet det er mange dyktige damer der ute. Bækkelund Ellingsen navngir noen av dem. Gjør øvelsen i eget byrå – jeg er sikker på at vi alle har flere faglig sterke kvinnelige kollegaer som frem til nå ikke har ytret seg men som du vet kan drive faget vårt fremover.

I Trigger er 2/3 av de ansatte kvinner. Vi tenker ikke kjønn når vi ansetter. Vi vil ha de beste, mest engasjerte og nysgjerrige menneskene på laget. Jeg gleder meg til å dyrke frem flere profiler. Ikke fordi de er jenter, men fordi de er best innen sitt fagfelt. Og er det en jente – ja da skal jeg selvsagt løfte og heie henne frem.