TV 2s nyhetssendinger har mistet hver tredje seer på ett år: - Dramatisk

Altibox-konflikten rammer TV 2 hardt, men den forklarer ikke hele nedgangen.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

For en drøy uke siden feiret TV 2 30 år som TV-kanal. Dermed gjorde også TV 2s nyhetssendinger det samme. Nyhetene klokken 18.30 og 21.00 har vært et fast innslag på kanalen siden starten, men tross informasjonsbehovet i befolkningen, så har TV 2 nyhetens seertall gått kraftig ned. Det viser ferske tall fra Kantars TV-målinger.

TV 2s nyhetssendinger klokken 21 har i snitt samlet 186.000 seere fra april til august. Det utgjør en nedgang på over 100.000 seere fra samme periode i fjor.

- Først og fremst er det viktig å si at denne nedgangen ikke gjelder nyheter på TV 2s hovedkanal spesielt, men som mer reflekterer den generelle trenden om at seerne er på vandring. For TV 2s del betyr dette blant annet at vi har sett en markant økning for TV 2 Nyhetskanalen, som alene har doblet seg i markedsandel de siste fire årene. Og vi ser at mye av seingen flytter seg til TV 2 Play. I tillegg representerer i dag tv2.no en stor del av det samlede nyhetskonsumet på TV 2, sier kanaldirektør i TV 2, Trygve Rønningen, til Kampanje. 

TV 2 har som kjent også stått uten avtale med Altibox siden 1. april i år. Selskapet har over 500.000 TV-kunder. Det vil si at TV 2 har mistet rundt 20-25 prosent av markedet. Nedgangen til TV 2s nyhetssendinger er enda større. De har nemlig begge mistet over 30 prosent av seerne. Rønningen understreker at fjorårets tall også preges av koronapandemien.

- Når vi sammenligner nyhetstall de siste årene, må vi også ta med i betraktningen at nyhetsappetitten under pandemien var veldig høy. I perioden som sammenlignes er det i tillegg også en viktig faktor at vi ikke når ut til 25 prosent av seerne våre, sammenlignet med i fjor, fordi Altibox-kundene ikke lenger kan se TV 2. Det sier seg selv at det er vanskelig å opprettholde like høy seing når cirka én million seerne blir forhindret fra å følge oss. Det gjelder både nyheter og underholdningsprogrammer, fortsetter han.

Les også: Disse har vært med på å forme TV 2 gjennom 30 år: - Det var kanskje morsommere før

Seertall på TV 2s nyheter i perioden april-august. Tallene er hentet fra både TV 2s hovedkanal og TV 2 Nyhetskanalen.Hver tredje seere har blitt borte

TV 2 2021 2022 Nedgang i prosent
18.30 Nyhetene 184.000 119.000 35
21.00 Nyhetene 289.000 186.000 36

- Før var det nærmest en borgerplikt

Men det er ikke bare TV 2s nyhetssendinger som har sett en nedgang i gjennomsnitt av antall seere. Også Dagsrevyen har i perioden april til august 2022 mistet mistet 87.000 seere fra samme periode i fjor. Seertallet har gått fra 502.000 seere i snitt til 415.000. Det utgjør en nedgang på rundt 17 prosent.

Medieviter ved Universitetet i Oslo, Gunn Enli, peker på flere ting som kan være grunnen til TV 2s kraftige nedgang.

- For TV 2 er dette en dramatisk nedgang, men det er et sammenfall av flere tendenser og hendelser. Altibox-konflikten er en faktor som vi må ta med i beregningen. Med den gående er det færre som i det hele tatt har muligheten til å se på nyhetene lineært. En annen årsak er koronapandemien, sier Enli og fortsetter:

- Da var folket veldig opptatt av samtidsoppdateringer. Mange ble nærmest avhengig av nyheter og det å leve med nyhetspulsen. Men dette var noe heller nettaviser som VG ville tjene på. Gjennom korona ble det skapt nye medievaner som skaffet eksempelvis VG nye lesere - lesere som ble igjen etter korona, sier Enli.

Hun sammenligner nyhetskonsum med det å spise. Hun forteller at folk før i tiden spiste et hovedmåltid om gangen, mens de i dag sitter og småspiser gjennom hele dagen og derfor ikke er avhengig av hovedmåltidet som er TV 2 Nyhetene og Dagsrevyen på NRK.

- Før så folk på det nærmest som en plikt å se på Dagsrevyen. Det var et hverdagslig gjøremål. Enten man ville se på nyhetene eller ikke, så gjorde man det. Den samme effekten hadde kanskje TV 2 da de startet opp på 90-tallet. Men de lineære nyhetene på TV har blitt mindre viktig med internett og sosiale medier. Man trenger ikke lenger vente på Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene for å få den viktigste informasjonen, sier Enli.

- Er nyhetsformatet på TV slik vi kjenner det i dag blitt litt utdatert?

- Samfunnet har gjennomgått en utvikling i det å konsumere nyheter, men nyhetene har gjennomgått en utvikling de også - og formatet er fortsatt i utvikling. Derfor vil ikke jeg si at det er utdatert. Jeg tror ikke unge vil se på nyhetene på TV om 60 år, men jeg tror heller ikke TV-nyheter vil være det samme. Man vil kanskje prøve å beholde noen kjente elementer for å beholde et kjernepublikum. Uansett er det jo ganske mange som fortsatt ser på nyhetene.

Ruster opp nyhetsdekningen på nett

Rønningen forteller at selv om seertallene på nyhetene har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor, så er nyhetssendingene fortsatt en viktig del av kanalens uttrykk.

- Våre to nyhetssendinger på TV 2 har alltid vært viktig for TV 2, og det kommer de fortsatt til å være. De representerer kontinuitet og forutsigbarhet for en stor skare av seerne, som gjerne vil ha en nyhetsoppsummering på de klokkeslettene de er blitt vant med at TV 2 serverer nyheter. Vi ser på disse sendingene som en viktig del av vårt totale nyhetstilbud, og en viktig del av TV 2s lineære sendeskjema, sier Rønningen.

- Det er ikke bare allmennkringkasteravtalen som holder disse sendingene i live?

- Nei. Jeg vil minne om at TV 2 i en periode var uten en avtale med staten for noen år siden, men vi fortsatte likevel å lage nyhetssendinger kl 18.30 og 21.00.

- Dere ruster opp TV2.no kraftig for å bli bedre på breaking. Tar dere lignende grep for å styrke nyhetssendingene på TV?

- Satsingen på tv2.no er en naturlig videreføring av vårt samlede nyhets- og samfunnsoppdrag. Vi må endre oss i takt med seerne, og gi de et tilbud der de er. Derfor er vårt innholdstilbud å finne på alle de flatene vi opererer på, enten det er tv.2no, TV 2 Play eller lineært. TV-seingen, og mediebruken på digitale flater, er historisk høy. Det gjelder i høyeste grad også nyheter, avslutter Rønningen.

 

TV 2s nyhetssendinger har mistet hver tredje seer på ett år: - Dramatisk