Event- og reklamebyrå slår seg selv konkurs: - Pandemien rammet oss hardt

- Det å levere oppbudsbegjæring var det mest ansvarlige vi kunne gjøre overfor kunder og ansatte nå, sier byråleder i Very Agency.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Very Agency ble etablert i 2014 som et norsk søsterbyrå til et dansk byrå av samme navn. Byrået spesialiserer seg på såkalt «community marketing», som i korte trekk handler om å etablere merkevareposisjoner i utvalgte miljøer som målgruppen skal inspireres og påvirkes av. Nå har selskapet slått seg selv konkurs. Det bekrefter daglig leder og partner Jens Sjöberg overfor Kampanje.

Gründerne Sjöberg, Christian Berg og Terje Dybdahl har eid snaue 22 prosent hver, mens danske Very Group har vært største aksjonær med 34 prosent.

Very Agency fikk i 2018 verdens største øl-produsent AB InBev på kundelisten. De produserer ølmerker som Budweiser, Corona og Stella Artois. Året etter nådde selskapet et økonomisk toppunkt med en omsetning på 16,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 363.000 kroner, men året etter snudde pilene hardt og brutalt.

Virksomheten ble hardt rammet av koronapandemien. Topplinjen krympet inn til 6,1 millioner kroner og underskuddet endte på 3,2 millioner kroner. Dermed forsvant også hele egenkapitalen til selskapet.

- En stor del av virksomheten har vært knyttet til å skape engasjement med fysiske merkevare- og kulturopplevelser, som fundament for kampanjer og oppdrag. Dette ble det naturlig nok veldig mye mindre av under pandemien, sier Jens Sjöberg til Kampanje.

Det var utfordrende for både oss og våre kunder å se inn i en horisont preget av restriksjoner og usikkerhet. Jens Sjöberg, Very Agency

- En horisont preget av restriksjoner og usikkerhet

I årsberetningen for 2020 øynet styret imidlertid et håp om å snu skuta. Der skriver de at de har jobbet med å diversifisere kundeporteføljen og at regnskapet viste et positivt driftsresultat på 1,1 millioner kroner halvveis inn i 2021. Målet var å gjenopprette egenkapitalen i løpet av regnskapsåret 2023.

- Selv om vi klarte å dreie over til andre typer oppdrag, hadde mange av våre kunder et langt lavere aktivitetsnivå i 2020 og en bit inn i 2021. Det var utfordrende for både oss og våre kunder å se inn i en horisont preget av restriksjoner og usikkerhet.

Regnskapene for 2021 foreligger ikke, men det ble et langt bedre år enn 2020 ifølge Sjöberg. Pandemien var imidlertid ikke over og omikronvarianten førte med seg nye restriksjoner som igjen førte til utsettelser av aktiviteter.

- Så selv om samfunnet offisielt åpnet opp i februar i år, var det først frem mot våren vi så at ting virkelig var tilbake til normalen.

- Det mest ansvarlige vi kunne gjøre

- Hvordan var økonomien i selskapet da dere begjærte dere konkurs?

- Pandemien rammet oss og andre byråer hardt. Selv om oppdragsmengden har økt betraktelig utover året, var det å levere oppbudsbegjæring det mest ansvarlige vi kunne gjøre overfor både kunder og ansatte nå. Nå er vi mer opptatt av å legge til rette for en ryddig prosess rundt konkursen enn hvordan dette vil påvirke eierne.

Very Agency skal ha sysselsatt åtte faste ansatte, i tillegg til noen deltidsansatte.

- Teamet har bidratt med en enorm innsats gjennom årene. De er rett og slett fantastisk dyktige. På deres vegner er vi selvsagt lei oss over situasjonen, men samtidig overbevist om at de alle vil være svært positive ressurser for fremtidige arbeidsgivere og i bransjen generelt, sier Sjöberg.

- Avslutningsvis vil vi takke kundene våre for tilliten de har vist Very Agency gjennom årene og gjennom den utfordrende tiden i pandemien.

Event- og reklamebyrå slår seg selv konkurs: - Pandemien rammet oss hardt