Skred av meningsmålinger er millionbutikk for analyseselskapene: - Synes ikke det er for mye

De største analysehusene omsetter meningsmålinger for mellom fem og ti millioner kroner,

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Ifølge Klassekampen ble det i snitt gjort 1,8 meningsmålinger daglig gjennom valgperioden fra 1. juni frem til valgdagen mandag 13. september. Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe sier til samme avis at han mener valget handlet for mye om meningsmålinger og for lite om politiske saker.

- Valgkampen i år ble for mye preget av et utall meningsmålinger og fokus på hva de eventuelt ville bety. Selve sakene og den politiske debatten kom mer i bakgrunnen, sa Moe til Klassekampen.

Meningsmålinger er viktig stoff for nyhetsmediene og alle de store mediehusene har avtaler med sine respektive måleinstitutt. NRK får sine målinger fra Norstat, TV 2 henter sine målinger fra Kantar, mens VG får sine fra Respons Analyse. Det analyseselskapet som traff best på den siste meningsmålingen før valget var imidlertid Opinion som kun leverte noen veldig få målinger denne gangen til Dagsavisen. 

- Vi traff godt, og ble for andre valget på rad det mest treffsikre byrået på Poll of polls sin oversikt over de landsdekkende målingene. Så vi må si oss godt fornøyd med prestasjonen ved årets stortingsvalg, særlig om vi tar i betrakting at vi gjennomfører langt færre målinger enn de fleste av våre konkurrenter, sier daglig leder i datainnsamlingsselskapet Opinion, John Lauring Pedersen.

Opinion hadde en omsetning på nærmere 90 millioner kroner i fjor og et overskudd på 8,7 millioner kroner, men Pedersen sier politiske meningsmålinger er en forsvinnende liten andel av dette.

Les også: Arbeiderpartiet er årets valgkampvinner: - Fremstår som en politisk brobygger

- Bransjen selger i liten grad aktivt disse tjenestene

Pedersen har sympati med Senterpartiet-nestlederen Ola Borten Moe og andre politikere som ønsker mer fokus på politiske saker heller enn meningsmålinger, men stiller spørsmål til Kampanje om hvor mange meningsmålinger som er for mange.

- Det er de som mener at det blir for mye fokus på meningsmålingene i løpet av valgkampen, men det er viktig å se hvorfor det er slik. Mediene er i de aller fleste tilfeller bestillerne av våre meningsmålinger, og det er kanskje riktigere å stille spørsmålet dit – bransjen selger i liten grad aktivt disse tjenestene, sier Pedersen.

Han mener meningsmålingene er «folkets svar på politiske utspill.»

- Slik sett et viktig korrektiv også for politikerne, selv om man fra et demokratisk synspunkt åpenbart kan argumentere for at meningsmålinger tar fokus vekk fra viktige politiske saker, sier han.

Millionbutikk for analyseselskapene

187 meningsmålinger er 15 flere enn ved stortingsvalget i 2017 og hele 124 flere enn i 2009. Trenden har med andre ord en stigende kurve og anslag Kampanje har hentet viser at det omsettes meningsmålinger for mellom fem og ti millioner kroner med både fylkesmålinger, riksdekkende og ikke minst de nye supermålingene til NRK som Norstat gjennomførte og som har elleve ganger så mange respondenter som en vanlig landsomfattende måling. Selskapene selv ønsker ikke å tallfeste omsetningen av meningsmålinger på det norske markedet. 

Norstat er med sin omsetning på i overkant av 170 millioner kroner, ett av landets aller største analyseselskaper, i et marked på over 700 millioner kroner om en tar med de aller største aktørene.

- Jeg har hørt de innvendingene før, men jeg synes ikke det er for mange. I Norstat arrangerte vi frokostmøter på hvordan dette påvirker politikkene og folket. Vi utøver påvirkning på et visst plan, men jeg kan ikke se at det er negativt - gitt at det presenteres på en god og forsvarlig måte, sier sjefen for politiske meningsmålinger i Norstat, Mads Motrøen.

Han kan likevel sympatisere med Senterparti-lederen Ola Borten Moe som mener det blir for mange målinger.

- Jeg skjønner at det kan bli mange ting å forholde seg til og for lite prat om andre saker, sier Motrøen.

Han benytter samtidig anledningen til å rose journalistene som presenterer meningsmålingene for publikum.

- Det er lite i Norge som blir fremstilt på en gal måte, sier han og legger til.

- Fra vårt perspektiv er meningsmålinger informasjon om hva som beveger seg i folket. Det kan ikke bli for mye, men det er tolkning og presentasjon av informasjonen som er en utfordring, sier Motrøen.

Skred av meningsmålinger er millionbutikk for analyseselskapene: - Synes ikke det er for mye