Cxense-topper kjøpte aksjer på billigsalg - nå kan de cashe ut på amerikansk overtagelse

Se hvor mye innsiderne kan komme til å tjene på sine aksjer ved et salg av Cxense.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø Journalist

Det nærmer seg en avgjørelse på hvorvidt det amerikanske programvareselskapet Piano får tilslag på å kjøpe den norske «Google»-utfordreren Cxense, som tilbyr medieselskaper både trafikkmålinger, datainnsikt og personaliseringstjenester. Tidlig neste uke blir det klart om Piano får med seg over 90 prosent av aksjonærene på å selge sine aksjer for 16 kroner stykket.

Det kan i så fall bli en lukrativ affære for flere i Cxense-ledelsen, blant dem styreleder Lars Bjørn Thoresen.

Forrige uke omtalte Kampanje kriseemisjonen Cxense gjennomførte i februar i år, hvor selskapet hentet inn 90 millioner kroner ved å sende ferske aksjer ut på «billigsalg» til syv kroner stykket. Da var det flere i Cxense-ledelsen som kjøpte seg opp i selskapet til en svært gunstig pris. Thoresen økte aksjeandelen sin i selskapet markant under emisjonen, og av det Kampanje har regnet ut kan Thoresen forvente en gevinst på rundt 3,9 millioner kroner av det han kjøpte under emisjonen i februar.

- Jeg har tidligere investert i selskapet, da har det jo vært på høyere kurser. Jeg har ikke oversikt over totalt investert beløp, men det er jo da varierende kostpris, så det blir et veldig rart regnestykke. Alle aksjonærer som tegnet seg på emisjonen vil tjene penger på de aksjene. Det samme gjelder for meg som for alle andre, sier Thorese til Kampanje i dag. 

Før emisjonen ble gjennomført satt han på 38.677 aksjer i Cxense gjennom selskapet sitt LT Invest, noe som tilsvarte 0,4 prosent av alle aksjene i selskapet. Under emisjonen tegnet Thoresen seg stort opp og investerte i emisjonsaksjer for tre millioner kroner. Det gav han 428.571 nye aksjer og en andel på 2,1 prosent av selskapet

- Hva er grunnen til at du økte andelen din i selskapet?

- Jeg hadde tro på den planen vi hadde på det tidspunktet, og at dette skulle man kunne bygge videre på. Det var vel det som var grunnen, sier Thoresen til Kampanje.

Vi hadde på tiden rundt emisjonen veldig tro på selskapet og derfor deltok vi i den, sier administrerende direktør i Cxense. Christian Printzell Halvorsen

Blant landets best betalte styreledere

Totalt sitter styreleder Thoresen på 467.248 aksjer i selskapet gjennom selskapet LT Invest og under sitt eget navn, viser en aksjonæroversikt Kampanje har fått tilgang til.  Prissettingen til Piano verdsetter nå disse aksjene til rett i underkant av 7,5 millioner kroner.

Kampanje har tidligere snakket med administrerende direktør i Cxense, Christian Printzell Halvorsen, som fortalte at emsjonen kom i stand slik at de kunne hente penger for å investere i personell. På bare noen måneder har Cxense svidd av to millioner dollar av de ti millioner dollarene de hentet inn.  

Les også: Millionene triller ut av Cxense i påvente av amerikansk oppkjøp: - Pengene trengte vi uansett 

Da Thoresen ble valgt inn som styreleder i Cxense i 2017, fikk han en gunstig kompensasjon for å ta jobben. Ifølge årsrapporten fra samme år fikk han 26.177 aksjer til en verdi av 2,5 millioner kroner på gjeldende kurs, i tillegg til én  million kroner i godtgjørelse. Da ble han også omtalt som en av Norges mesttjenende styreledere på Oslo Børs, med en total kompensasjon på 3,9 millioner kroner.

I 2018 fikk han opsjon på 40.000 aksjer i tillegg 60.000 dollar i godtgjørelse for arbeidet sitt. I årsrapporten for 2018 heter det at han «kompenseres for en større arbeidsmengde enn normalt, og for å sørge for at han fortsetter sitt arbeid for selskapet.»

Selv om Thoresen er blitt godt belønnet i Cxense, har verdien på selskapet falt fra 900 millioner kroner til dagens 350 millioner kroner etter at han tok over styreledervervet.

- Er du skuffet over utviklingen i selskapet under din tid som styreleder?

- Jeg ble forespurt om å ta styreledervervet av selskapets største aksjonærer fordi de oppfattet at de hadde et stort problem, og at det var betydelig med kunnskap og kompetanse som var på vei steder de ikke likte. Jeg oppfatter at jeg har gjort en oppstillingsjobb og byttet ut hele ledelsen, i tillegg til to finansieringsrunder, for å bygge et nytt Cxense i tråd med ønsket til hovedaksjonærene, sier Thoresen.

Han forteller at den jobben ikke er ferdig per dags dato.

- Vi jobber fremdeles med omstillingen, og jeg er ikke fornøyd med hvor vi står i dag. Interessen fra Piano fremsto derfor som et godt industrielt alternativt til der Cxense er nå. Det blir søkt å sammenligne kursen på det tidspunktet jeg kom inn, og det den er på i dag. Jeg ble bedt om å gå inn for å løse et problem, og da lå det i kortene at Cxense hadde og var i ferd med å få utfordringer.

- Har du levert på det hovedaksjonærene har bedt om?

- Det spørsmålet får du stille andre. Jeg kommenterer ikke det selv.

Vi sitter med noen aksjer, men ingen betydelig del.

Før Cxense varslet emisjonen i januar, ble aksjene på det meste handlet for 27 kroner per stykket samme måned, og selskapet var da verdsatt til litt under 250 millioner kroner. Under emisjonen ble eksisterende og nye aksjonærer tilbudt Cxense-aksjer til syv kroner stykket, noe som nedjusterte verdien på selskapet med nesten 100 millioner kroner. 1. mars var nemlig Cxense verdsatt til 153 millioner kroner med emisjonskursen på syv kroner.

Foruten Thoresen, tegnet blant annet administrerende direktør Christian Printzell Halvorsen, finansdirektør Jørgen Evjen, kommersiell direktør David Gosen, Chief Product Officer Benjamin Graham og HR-direktør Elisabeth Monrad-Hansen seg for aksjer i selskapet.  

- Hele ledelsen deltok med egne private midler i emisjonen og før det var det bare jeg som hadde aksjer i selskapet som jeg også hadde kjøpt for egne midler da jeg startet i selskapet. Vi sitter med noen aksjer, men ingen betydelig del. Vi hadde på tiden rundt emisjonen veldig tro på selskapet og derfor deltok vi i den, sier administrerende direktør i Cxense, Christian Printzell Halvorsen, til Kampanje.

Gjennom selskapet Tankeverket kjøpte Printzell Halvorsen seg opp for 500.000 kroner, og fikk 71.428 aksjer. Om budet til Piano går gjennom vil disse være verdt i overkant av 1,1 millioner kroner.

- Det blir en gevinst da for de som gikk på emisjonen?

- De som gikk med på emisjonen får en gevinst. Og så har du sånne som meg som kjøpte på 40 kroner også, da forsvinner gevinsten raskt. Alt i alt blir det vel rundt null, sier Halvorsen.

Før emisjonen satt han på 27.500 aksjer i Cxense, og i dag sitter han på totalt 118.928 aksjer, som er verdt 1,9 millioner kroner.

Jørgen Evjen som var den i Cxense-ledelsen som kjøpte seg opp mest foruten Thoresen, investerte for 700.000 kroner i emisjonen og fikk da 100.000 aksjer i selskapet. Av disse sitter han i dag igjen med 71.428, noe som vil gi han 1,1 million kroner ved et salg. Han satt ikke på aksjer i selskapet tidligere.

- Emisjonen har ikke vært en del av diskusjonen

Timingen for å kjøpe seg opp i forbindelse med emisjonen tidligere i år kan dermed vise seg å være svært gunstig med tanke på Piano-budet, som kom bare noen måneder senere. Thoresen ønsker ikke å kommentere på når styret visste om at det var kjøpsinteresse fra Piano.

Av det Kampanje kjenner til skal Piano ha fulgt med på børskursen til Cxense da selskapet gjennomførte emisjonen i februar. Tidligere har Halvorsen fortalt Kampanje at emisjonen var en del av et større bilde med tanke på interessen fra Piano, og at «Vi har hatt kontakt med selskapet over lang tid».

Thoresen har følgende å si om han tror emisjonen var avgjørende for at Piano valgte å legge inn bud:

- Nei, mitt inntrykk er at Piano er interesserte i den industrielle synergien. De har ytret interesse for deler av teknologien, særlig dataplattformen, og de synes det er spennende med våre utviklingsteam i Norge og Russland. Samtidig er de interessert i vår posisjon i Europa og Asia fordi de selv er sterke i USA. Her er det en kombinasjon av teknologi, produkt og geografi som gjør Cxense attraktivt for Piano, og de synes vi er et sterkt team som de vil bygge videre på. Det er faktorene som har vært trukket frem. Emisjonen og den biten har ikke vært en del av diskusjonen.

Kampanje har vært i kontakt med flere minoritetsaksjonærer som tror emisjonen ble gjennomført for å gjøre Cxense til en mer attraktiv oppkjøpskandidat. 

Det avviser styrelederen. 

- Det var ikke en del av noen plan. Vi hadde Arctic Securities som rådgivere og de søkte kapital i markedet blant eksisterende og nye aksjonærer. Jeg hadde ikke noe innflytelse på verdsettelsen, svarer Thoresen på spørsmål om en lav prising av Cxense ville gjøre selskapet til en oppkjøpskandidat. 

 

Cxense-topper kjøpte aksjer på billigsalg - nå kan de cashe ut på amerikansk overtagelse