Spente medietopper før nytt statsbudsjett: - Alt er mer usikkert enn noen gang tidligere

Kutt og innstramminger preger opptakten til årets statsbudsjett. Medietopper tviler derfor på store de store budsjettøkningene.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Torsdag legger kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergsuen (Ap) frem budsjettet for neste år. Her har regjeringen gjort det den kan for å advare mot det som kan bli det strammeste statsbudsjettet på mange år med økte kostnader på 100 milliarder kroner. Også statsråden på mediefeltet har på forhånd dempet forventningene. 

- De siste 40 årene er det ingen politikere som har måttet gjøre det vi skal nå: kutte i pengebruken i statsbudsjettet, sa Anette Trettebergstuen til Aftenposten forrige måned.

Hun har hatt som mål å øke andelen av statsbudsjettet til kulturformål til én prosent, men det blir det ikke noe av nå.

Administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening (MBL) Randi S. Øgrey er mest opptatt av retningen i styringssignalene som legges frem på torsdag. Hun mener regjeringen må ta innover seg at det går mot mer krevende tider også for mediebransjen.  

- Denne høsten har vi sett både leser- og opplagstall som viser tegn på stagnasjon. Det er også nedgang for flere medier enn tidligere. Vi ser skyer i horisonten, men vi vet ikke hvor mørke de er, eller om det er tegn på naturlige svingninger eller starten på en mer omfattende trend, sier Øgrey til Kampanje.

Det blir et mediebudsjett som kommer til å inneholde mye, i og med at det legges opp til både nye styringssignaler for de neste fire årene samtidig med at de årlige utgiftene knyttet til pressestøtte skal fastsettes. I 2022 er produksjonstilskuddet på rundt 390 millioner kroner. Den utgjør en vekst på 5,5 prosent fra i fjor, tilsvarende pris- og lønnsvekst. MBL-sjefen vil ikke kommentere egne forventninger til vekst i pressestøtten, men hun forventer at regjeringen vil følge opp Hurdalserklæringen.

- Regjeringsplattformen er veldig tydelig på behovet for troverdige redaktørstyrte medier og viktigheten av et stort mediemangfold. Vi forventer at ambisjonene i Hurdalserklæringen vises i budsjettet, sier Øgrey.

Forventningsfull:

MBL-sjef Randi S. Øgrey forventer at regjeringen følger opp løftene i Hurdalserklæringen og minner om at det går mot tøffere tider i mediebransjen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

- Spent på hva som kommer

Når Anette Trettebergstuen legger frem sitt kulturbudsjett skal hun for første gang også foreslå et fireårig styringssignal for NRK og de direkte tilskuddsordningene for mediestøtte. I vår sendte regjeringen et forslag om ny forskrift om produksjonstilskudd ut på høring. Regjeringen har hatt som mål å øke tilskuddene til lokalavisene uten at det skal gå på bekostning av de større riks- og regionmediene, men enkelte mediehus, som Klassekampen, som i dag er den desidert største mottakeren av pressestøtte, mener seg urettmessig rammet av de foreslåtte endringene.

Mentor Medier henter også ut flere titalls millioner i pressestøtte hvert år gjennom Dagsavisen, Vårt Land og Morgenbladet. Der preges stemningen av mer forsiktig optimisme. 

- Jeg er spent på hva som kommer. Det er varslet at vi vil få et styringssignal på hvordan pressestøtten vil se ut i et fireårsperspektiv. Jeg er glad for at vi får en langsiktighet i dette, men akkurat nå er alt enda mer usikkert enn noen gang tidligere, ettersom vi verken kjenner til bevilgningen eller effekten av ny pressestøtteordning, sier sjefen i Mentor Medier, Per Magne Tveiten

Han er i all hovedsak tilhenger av endringene regjeringen legger opp til i forslaget til ny pressestøtte.

- Vi er positive til hovedelementene i omleggingen, men det er avgjørende hvor stor bevilgningen blir, og hvordan fordelingen blir mellom ulike kategorier.  

- Er det realistisk å håpe på betydelig vekst?

- Vi har et berettiget håp om at regjeringen legger frem en økning som minst er på nivå med prisøkningen i samfunnet. 

Nye styringssignaler for NRK

Allerede i fjor høst leverte NRK på oppdrag fra regjeringen et styringssignal for perioden 2023-2026. Der argumenterte NRK for en vekst i tilskuddet fra staten som overgår den antatte pris- og lønnsveksten. Det begrunnet de med den generelle konkurransesituasjonen, teknologiutfordringer og planlagte investeringer i IT-sikkerhet. I 2021 økte statstilskuddet til NRK med 2,6 prosent til 5,8 milliarder kroner.

Økonomidirektør Andreas Norvik i NRK erkjenner at sjansen for at tilskuddet skal øke så mye som de håper, har blitt mindre i året som har gått.

- Vi vil alltid håpe på vekst utover pris- og lønnsveksten, men vi har forståelse for den vanskelige situasjonen regjeringen og landet står i, sier Norvik til Kampanje.

Hos NRK er det også knyttet spenning til om Støre-regjeringen vil skrote de såkalte «ostehøvelkuttene», offisielt kjent som avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE), som pålegger NRK og andre statlige virksomheter å effektivisere driften.

- Hva blir konsekvensene for NRK dersom dere ikke blir innvilget større vekst i tilskuddene?

- Vi vil hele tiden innrette oss innenfor de rammene vi får og vil gjøre nødvendige justeringer.

Også NRK-plakaten har vært på høring i forkant av regjeringens fireårige styringssignal. Flere av NRKs kommersielle konkurrenter benyttet anledningen til å foreslå tydeligere avgrensninger i NRK-plakaten.

Les mer: Aller og Schibsted i strupen på NRK - slik vil de begrense statskanalen på nett

- Frykter dere kutt?

- Man frykter alltid kutt, men jeg tror det er brukbar tilfredsstillelse med hvordan NRK utøver sitt oppdrag. Jeg tror ikke det blir vesenskutt. Da regner jeg med at vi hadde fått et signal om det, sier Norvik. 

Spente medietopper før nytt statsbudsjett: - Alt er mer usikkert enn noen gang tidligere