Polaris-sjef fyrer av mot «ukloke» leverandører: - Norske Skog utnytter situasjonen

- Nå er det for første gang selgers marked, og det er en uvant situasjon for kjøpersiden, svarer Norske Skog, som ikke vil drive «forhandlinger gjennom media».

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

For en måneds tid siden kunne Kampanje fortelle at MBL varslet mediehusene om atter et hopp i papirprisene, som nå har mer enn fordoblet seg sett opp mot i fjor. Den varslede økningen for fjerde kvartal var på hele 25 prosent, og av det Kampanje forstår skal papirprisene nå ligge omkring 8.000 kroner per tonn i det norske markedet, mens det i Europa ligger opp mot 900 euro per tonn. 

Denne prisøkningen får konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, til å steile. Han mener papirprisøkningen ikke speiler leverandørenes økte kostnader, og beskylder papirleverandørene for å utnytte situasjonen. 

- Leverandørene har nå utnyttet at det har blitt strammere mellom tilbud og etterspørsel. Det finnes ingen grunn i det hele tatt for en så stor kostnadsøkning som det vi ser nå, dette går rett som profitt til leverandørene. Det har alltid vist seg historisk at da vil det skje noe på etterspørselssiden, og dette vil igjen gå utover leverandørene. Det vil bli kraftige reduksjoner slik prisene er nå, slår Koch fast overfor Kampanje.

- Kommer ikke prisøkningen som følge av økte energi- og råvarepriser? 

- Det er ikke snakk om så mye for Norske Skog, som har fastpris på strøm. De utnytter situasjonen slik den er nå. Prissettingen dreier seg mye om kapasitetsutnyttelse i bransjen; er den over 90 prosent så er det i leverandørenes favør, er den under 90 prosent så er det motsatt. Da kan man få store svingninger i priser, sier konsernsjefen til Kampanje. 

Les også: Nytt prissjokk for avishusene - redaktør varsler «tunge vurderinger» på antall utgivelser

- Vi har hatt femten år med ekstremt dårlige marginer der prisene på avis og magasinpapir nærmest har stått på stedet hvil. Kjøpersiden har denne perioden hatt unormalt lave priser på papir. Carsten Dybevig

- Har ikke tatt en beslutning om å følge Amedia

Koch forbereder seg i disse dager til mediekonsernets kvartalspresentasjon fredag neste uke. De har nå oppjustert sine forventede merkostnader knyttet til papir med ti millioner kroner siden forrige kvartalsfremleggelse.

- Vi får en kostnadsøkning på rundt 40 millioner kroner for Norge og Sverige slik det ser ut nå, og det er mye penger, det er det ingen tvil om. Prisene har fordoblet seg sett opp mot i fjor, og det mener jeg er uklokt av papirleverandørene. At de øker prisene så mye, trigger diskusjonen om å få ned forbruket, og da tror jeg papirprisen vil gå kraftig ned på ett eller annet tidspunkt for å få balanse i markedet, men det ligger litt frem i tid, sier han. 

Han forteller at frekvensvurderinger er på tapeten nå, men at det er «langt fra diskusjoner frem til en endelig beslutning».

- Det at det har blitt så dyrt med papir vil nok fremprovosere frekvensvurderinger, men vi har ikke tatt en beslutning om å følge det Amedia har begynt med.

For to uker siden meldte nemlig Amedia at tre av deres aviser, Glåmdalen, Oppland Arbeiderblad og Østlendingen, nå halverer antall papirutgaver.

Les også: Amedia-aviser kutter i antall papirutgaver: - Vi er midt i en stor omstilling

- Selgers marked:

- Vi har hatt femten år med ekstremt dårlige marginer der prisene på avis og magasinpapir nærmest har stått på stedet hvil, svarer informasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig (til høyre i bildet), på kritikken fra Polaris Media. Her sammen med Norske Skogs konsernsjef, Sven Ombudstvedt, i anledning kvartalspresentasjon for to år siden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

- Vi har hatt femten år med ekstremt dårlige marginer

Direktør for myndighet og samfunnskontakt i Norske Skog, Carsten Dybevig, forteller til Kampanje at det har vært «helt nødvendig å gjennomføre prisøkninger for å reflektere de kraftige økningene i energiprisene i Europa». Han bekrefter overfor Kampanje at salgsprisen for papir i Norge nå ligger over 8.000 kroner per tonn.

- Samtidig har også prisene på andre råvarer og tømmer gått kraftig opp. Flere papirprodusenter har i de siste årene avviklet produksjonskapasitet, som har medført en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Dybevig til Kampanje.

Blant annet har Norske Skog selv tatt ned kapasitet ved Saugbrugs i Halden, Bruck i Østerrike og vil legge ned kapasitet i Frankrike i løpet av det neste halve året for å konvertere maskinene til emballasjeproduksjon.  

- Hva tenker dere om det Per Axel Koch sier – er det riktig at dere utnytter situasjonen med økte energi- og råvarepriser?

- Vi har hatt femten år med ekstremt dårlige marginer der prisene på avis og magasinpapir nærmest har stått på stedet hvil. Kjøpersiden har denne perioden hatt unormalt lave priser på papir. Fallende etterspørsel og lave marginer har ført til nedleggelser av papirfabrikker. Nå er det for første gang selgers marked, og det er en uvant situasjon for kjøpersiden. Da er det de som betaler mest for produktet, som får kjøpe det.

- Polaris-sjefen mener dere opptrer uklokt og at de høye prisene vil påvirke etterspørselen på sikt. Hva tenker dere om det?

- Vi ser ingen grunn til å drive forhandlinger gjennom media, svarer Dybevig.

Amedia stiller seg bak Polaris-sjefen

Konserndirektør for trykk og distribusjon i Amedia, John Kvadsheim, stiller seg bak kritikken Polaris-sjefen retter mot Norske Skog og papirleverandørene. Han opplyser samtidig at Amedias aviser totalt får ca. 23 millioner kroner i økte papirutgifter i 2022 sett opp mot 2021.

- Jeg har ikke noe problem med å slutte meg til det Per Axel sier her. Dette er kortsiktig tenkning fra Norske Skog og de andre papirprodusentene fordi det vil åpenbart medføre at volumene går ned, sier Kvadsheim til Kampanje.

- Hva tenker du om at Norske Skog svarer med at prisene har stått stille i 15 år, og at det er et «selgers marked»?

- Det er helt åpenbart at det er selgers marked, og det utnytter Norske Skog som Per Axel Koch korrekt påpeker, svarer Kvadsheim. 

Støtter Polaris-sjefen:

Direktør for Trykk og distribusjon i Amedia, John Kvadsheim.

MBL: - De tjener svært godt på ekstremt høye priser

Da Kampanje omtalte papirprisøkningen i februar i år, måtte mediehusene belage seg på å betale rundt 6.000 kroner per tonn papir i motsetning til en pris som de siste årene har ligget på rundt 4.000 kroner per tonn. Den siste prisøkningen, som Kampanje omtalte for en måneds tid siden, trakk salgsprisen per tonn til over 8.000 kroner. Det omtalte Bjørn Wisted i Mediebedriftenes landsforbund (MBL), som fremforhandler papirpriser på vegne av sine medlemmer, som «rekordhøyt nivå, med god margin».

Han har ikke anledning til å svare Kampanje tirsdag ettermiddag, men styreleder i Papirkjøp AS, som står for mediehusenes papirinnkjøp, Harald Jacobsen, sier følgende om Kochs utspill:

- Vi deler synet på at Norske Skogs anlegg i Skogn ikke rammes særlig av høye strømpriser, i motsetning til andre leverandører, og at de tjener svært godt på ekstremt høye papirpriser. Det bekreftes også gjennom Norske Skogs siste kvartalsresultater. Dessverre er det vanskelig å forhandle en særnorsk pris basert på kostnadsnivået i Skogn så lenge vi opererer i et internasjonalt papirmarked, sier Jacobsen til Kampanje.

Han legger ingenting i mellom når han følger opp:

- Dagens papirpriser innebærer en dramatisk svekkelse av lønnsomheten på papiraviser og vil, dersom prisnivået opprettholdes, medføre en tidlig papiravisdød i Norge.

Norske Skog avviser ikke flere prisøkninger

I takt med at papirprisene har steget, har også det tidligere kriserammede Norske Skog gjort det bedre. Resultatet (EBITDA) for selskapet lå i andre kvartal i år på 905 millioner kroner. En oppgang fra 610 millioner kroner for samme periode i fjor. Det siste året har selskapet i tillegg steget nesten 80 prosent på børs.

- Våre fabrikker har kjørt med full kapasitet gjennom kvartalet. Vi forventer at markedet for publikasjonspapir vil forbli stramt også i andre halvdel av 2022, sa Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog i forbindelse med tallene for andre kvartal.

- Vil det komme flere prisøkninger fremover?

- Prisen for de ulike papirtyper settes i et regionalt europeisk marked. Prisene påvirkes av etterspørsels- og tilbudssituasjonen i Europa, og i tillegg vil eventuelle kostnadsøkninger på energi og råvarer ha betydning for hvor salgsprisen vil ligge, svarer Norske Skogs informasjonsdirektør.

- Har dere en beskjed å komme med til alle mediehusene som nå har frekvensvurderinger på dagsorden med tanke på papirprisen?

- Vi har et salgsapparat som kommuniserer godt med både eksisterende og potensielle kunder.

Polaris-sjef fyrer av mot «ukloke» leverandører: - Norske Skog utnytter situasjonen