Flytter hundrevis av Amedia-ansatte til nye selskaper: - Vi kommer ikke til å akseptere at goder utraderes

- Det er noe vi vil slåss for, sier konserntillitsvalgt om de omfattende endringene.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mediekonsernet Amedia gjør store endringer i sin annonsevirksomhet og endringene omfatter alle ansatte. Denne uken kunne mediekonsernet, som sitter med aviser som Romerikes Blad, Drammens Tidende, Bergensavisen og Nordlys, fortelle at selskapet overfører rundt 350 ansatte til flere nye salgsselskaper.

- Vi gjør disse endringene for å styrke vår posisjon i markedet, slik at vi fortsatt kan bidra med trygg finansiering av journalistikken i våre aviser, sa Amedias konserndirektør for salg og marked, Hilde Norddal, tidligere denne uken.

Endringene kommer som en følge av at Amedia utfordres av de globale gigantene på annonsemarkedet. Amedia hadde nærmere 1,3 milliarder kroner i annonseinntekter i 2021, men det er lite sammenlignet med hva de globale gigantene henter ut av det digitale annonsemarkedet.

Flyttingen av de ansatte skal skje gjennom en virksomhetsoverdragelse ettersom det opprettes syv nye salgsselskaper i Amedia. Det betyr at flere hundre ansatte får ny arbeidsplass, og på papiret, en ny arbeidsgiver. Da endringen ble varslet sist måned for første gang, kunne ikke Amedia avvise en eventuell nedbemanning.  

- Kan dere i dag utelukke nedbemanninger som en følge av denne omorganiseringen eller blir det plass til alle 350 ansatte?

- Den nye organiseringen av annonsesalget handler om hvordan vi skal betjene kundene på en best mulig måte, og hvordan vi skal være organisert for å lykkes med den betjeningen. Behovet for antall ansatte i hvert regionale salgsselskap vil bli vurdert etter at disse selskapene er i gang, sier konserndirektør for salg og marked i Amedia, Hilde Norddal, til Kampanje.

- Usikkerhet fører alltid til uro

En virksomhetsoverdragelse skal ifølge Arbeidsmiljøloven i seg selv ikke være grunn god nok til å si opp en ansatt, og konserntillitsvalgt Eva Stenbro går langt i å si at eventuelle oppsigelser ikke vil bli tatt godt imot. På spørsmål om ansatte nå er urolige som en følge av omorganiseringen, gjentar Stenbro at signalene fra ledelsen «er at dette primært ikke er et nedbemanningsprosjekt».

- Er det nok til å berolige de ansatte eller er det mange som er urolige?

- Usikkerhet fører alltid til uro og omorganiseringer på egen arbeidsplass skaper usikkerhet. Vi er som mennesker opptatt av arbeidsplassen vår for det er et sted vi tilbringer hoveddelen av døgnets timer og det er derfor ingen som liker endringer på jobben. Når disse i tillegg kommer på toppen av urolige markeder og et urolig verdensbilde ser det vel ingen som føler seg beroliget. Da er du i så fall laget av et annet material enn meg, sier hun.

- Ledelsen sier «behovet for antall ansatte i hvert salgsselskap vil bli vurdert». Hva tenker du om det?

- Vi jobber for at alle skal være med over og at alle skal fortsette i jobbene sine. Vi har et visst antall selgere som har en jobb i dag og som sagt tidligere så jobber vi utfra at dette ikke er et nedbemanningsprosjekt, men noe som skal gjøre oss bedre. Men til syvende og sist er det markedet som bestemmer hvordan verden blir seende ut og det er noe som gjelder oss alle og ikke bare de på salg og marked, sier Stenbro.

- I en virksomhetsoverdragelse flyttes ansettelsesforhold til det nye selskapet. Har dere fått betryggende beskjeder fra ledelsen om at folk vil beholde sine goder, lønn og ansiennitet?

- Vi jobber for at alle ansatte skal beholde sine goder, lønn og ansiennitet og at alle avtaler videreføres. Men så er det også slik at det blir en forhandling mellom klubber og ledelse når det gjelder avtaler som skal gjelde i de nye selskapene. Men vi kommer ikke til å akseptere at man raderer ut goder som er opparbeidet gjennom mange år. Det er ikke noe vi vil gå med på og det er noe vi vil slåss for, sier konserntillitsvalgt Eva Stenbro til Kampanje.

Hun legger samtidig til at det for Amedia vil være viktig at arbeidsforholdene fortsetter å være gode og at ansatte ikke får dårligere betingelser for på den måten å «beholde de flinkeste folkene».

- Vi legger til grunn at det skal være tariffavtaler i alle selskaper. Det er veldig viktig for oss, også skal vi ha ansatterepresentanter i alle styrer. Vi ønsker også at de lokale klubbene skal få muligheten til å vær med å påvirke egen arbeidsplass og fremtid de skal jobbe under. Da er det viktig å sikre både innflytelse og involvering.

Les også: Varsler omorganisering for 350 Amedia-ansatte - konserndirektør utelukker ikke nedbemanning

Slipper å søke på egne jobber

I meldingen som ble sendt ut denne uken gjentas begrunnelsen om at grepene gjøres for «å møte global konkurranse og nye behov hos annonsørene», men ingen av de berørte skal imidlertid måtte søke på jobbene sine på nytt. Det bekrefter konsernledelsen i Amedia.

- Salgsoppgaver og ansettelsesforhold vil bli virksomhetsoverdratt til de nye selskapene. Dette betyr at ingen behøver å søke på sin egen jobb på nytt, sier Norddal.

Den nye strukturen i Amedias annonsevirksomhet etableres i tett samspill mellom Amedia Salg og Marked og Amedias mediehuslinje og de nye salgsselskapene skal deles inn i regioner som følger dagens mediehus.

- Våre medarbeidere vil primært jobbe fra de stedene der vi på best mulig måte kan betjene kundene våre. Dette innebærer at et salgsselskap kan ha selgere på ulike lokasjoner, sier Norddal.

- Skal alle disse salgsselskapene ha sine egne støttefunksjoner som analyse, content marketing og eventuelt andre annonsefunksjoner?

- Salgsselskapene vil være rene salgsselskaper, mens kommersielle støttefunksjoner organisatorisk vil ligge under Amedia Salg og Marked. Dette utelukker ikke muligheten for at ansatte innen disse områdene kan ha et regionalt arbeidssted fysisk hvis det vurderes å være hensiktsmessig, sier hun.

Amedia er nå i gang med å jakte flere ledere til de nye salgsselskapene som blir å finne i Nord-Norge, Buskerud og Vestfold, Romerike og Innlandet, Rogaland, Telemark og Agder, Follo og Østfold og Oslo. Den øverste lederen i dag har vært de ulike direktørene i de mange regionale mediehusene.

- Regiondirektørene har, og vil fortsatt ha, en viktig rolle som øverste leder i sin region, og vil få rollen som styreleder i de nye salgsselskapene, sier Norddal.

Skaper uro:

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro forteller at signalene fra ledelsen er at dette ikke er et nedbemanningsprosjekt. Likevel er det ikke til å unngå at de ansatte er urolige. Foto: Privat

Flytter hundrevis av Amedia-ansatte til nye selskaper: - Vi kommer ikke til å akseptere at goder utraderes