Varsler omorganisering for 350 Amedia-ansatte - konserndirektør utelukker ikke nedbemanning

Tillitsvalgt mener omorganiseringen er nødvendig. - Vi går skumle tider i møte.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Denne uken annonserte Amedia at de har satt i gang en storstilt omlegging av sin salgsorganisasjon. Bakgrunnen er den massive konkurransen fra internasjonale annonseplattformer fra Google og Facebook som ifølge Amedia har tatt nesten hele veksten på annonsemarkedet.

- På bakgrunn av store og stadig raskere endringer og forventninger fra markedet og med en tøffere konkurransesituasjon stilles det nye krav til hvordan vi i Amedia organiserer og gjennomfører vårt annonsesalg. Derfor har vi helt konkret igangsatt et kartleggingsarbeid med å se på organisatoriske endringer. Formålet er å sammen få frigjort mer tid, ressurser og kompetanse for å møte kundenes behov enda bedre fremover, sier konserndirektør Hilde Norddal i Amedia Salg og Marked til Kampanje.

I dag jobber det rundt 350 ansatte i Amedia Salg og Marked.

- Kan endringene innebære nedbemanning?

- Dette kartleggingsprosjektet handler om hvordan vi som salgsorganisasjon skal betjene kundene på en best mulig måte fremover. Konkret i den fasen vi er i nå, er jobben å komme frem til den mest hensiktsmessige organiseringen. Det skjer i løpet av høsten. Alle detaljer rundt disse organisatoriske endringene vil vi komme tilbake til, svarer Norddal.

Amedia hadde nærmere 1,3 milliarder kroner i annonseinntekter i 2021. Det utgjør en vekst på 15 prosent sammenlignet med året før.

- Det er klart vi må endre oss

Konserntillitsvalgt i Amedia, Eva Stenbro, forteller at de har snakket mye om dette internt i Amedia og at de varslede endringene er en erkjennelse av at annonsemarkedet har endret seg mye.

- Vi er en organisasjon med en tradisjon som er over 100 år gammel. Det er klart vi må endre oss. Markedet er ikke lenger sånn som det var og det vil hele tiden være en tilpasning til markedet og opp mot konkurrenter sånn at vi er mest mulig attraktive, sier hun til Kampanje.

Signalet fra ledelsen skal ifølge Stenbro være at dette ikke primært er et nedbemanningsprosjekt.

- Det handler om hvordan vi skal være best på markedet og hvordan vi skal få kundene til å velge oss. Vi mener vi har et knallbra produkt å tilby.

- Frykter du at nedbemanning kan være én av konsekvensene av prosjektet?

- Jeg frykter ikke at det er konsekvensene av omorganiseringsprosjektet, men jeg ser at vi går skumle tider i møte. Det har ikke noe med dette prosjektet å gjøre, sier Stenbro og viser til strømkrisen og den generelle prisveksten i samfunnet.

- Er de ansatte optimistiske når det kommer til konsekvensene av omorganiseringen?

- Jeg er optimistisk. Så vil det alltid være et spørsmål om hvilke modeller man velger. Alle har sine styrker og svakheter. Vi opptatt av å sikre godt samarbeid, ikke bare på tvers av avdelinger, men mellom tillitsvalgte og ledere rundt omkring, at vi sikrer informasjonskanaler internt og at vi har et åpent og godt samarbeid på tvers av avdelinger og regioner.

- Må bygge oss sterkere sammen

Det er spesielt organiseringen av den regionale salgsorganisasjonen Amedia ser på nå.

- Men generelt må vi i hele Amedias salgsorganisasjon bygge oss sterkere sammen. Det betyr at vi i større grad må bygge på vår eksisterende kreative kompetanse kombinert med større teknologisk innsikt for å kunne være bedre navigatører på vegne av våre kunder, sier konserndirektør Hilde Norddal.

Eva Stenbro mener det er spesielt to ting som vil være viktig for dem i prosessen.

- Det er at vi har slagkraftige kanaler og en god organisasjon internt som tar vare på de tingene som er viktig å ta vare på.

Varsler omorganisering for 350 Amedia-ansatte - konserndirektør utelukker ikke nedbemanning