Uten toppsjef tapte Google penger og mistet 100 millioner i omsetning - selv skylder selskapet på en værdrage

Byråleder derimot peker på et reiseliv som lå nede med brukket rygg under pandemien som noe av forklaringen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Regnskapstallene til Google Norge er klare, og de viser at 2020 ikke ble noe godt år søkeselskapet. Omsetningen falt med nesten 100 millioner kroner og selskapet tapte penger både på driften og før skatt.

Det skjer i et år der selskapet har stått uten leder og der mange av de mest profilerte Google Norge-lederne har forlatt selskapet som Siri Børsum, Oddgeir Garnes, Elisabeth Underthun Berglie og ikke minst sjefen gjennom de siste 14 årene Jan Grønbech.

Først i januar i år fikk Google Norge på plass sin nye og permanente sjef i tidligere Discovery-topp, Tine Austvoll Jensen. Konstituert i stillingen i 2020 var partneransvarlig i Norden, svenske Sofia Bergendorff.

Google Norge selv har imidlertid en helt annen forklaring på hvorfor omsetningen falt med 100 millioner kroner i fjor.

- Disse regnskapene gjenspeiler nedleggelsen av Makani i 2020, et tidligere Alphabet-selskap med forskning og utvikling av vindenergi i Norge; samt fortsatt investering i vår norske virksomhet ettersom vi fortsetter å levere verdi for annonsører, utgivere og andre partnere i hele Norge, sier kommunikasjonsansvarlig Google Norge, Sondre Ronander, til Kampanje.

Makani var et selskap som skulle produsere strøm via en flylignende gjenstand åtte propeller som blir presset opp mot vinden i luften. Denne værdragen ble testet til havs for første gang i Norge og Karmøy. Testprosjekte ble senere avviklet.

Kampanje har også søkt den nye norgessjefen Tine Austvoll Jensen for kommentarer, men så langt har ikke Jensen ønsket å la seg intervjue. I et sjeldent intervju gitt Finansavisen for en uke siden sa Jensen følgende om hvordan Google jobber for tiden.

- Hvordan kan norske bedrifter få hjelp av oss til å være konkurransedyktige i en globalisert verden? Det er vårt hovedfokus akkurat nå. Teknologi spiller en viktig rolle i den globale konkurransen. Vi ser også at offentlig sektor blir mer digital, så da handler det om å utvikle gode skytjenester og andre produkter. Nå er vårt mål å få kundene kjapt ut av svingen etter pandemien, sa Jensen.

Les også: Lederflukt i Google skjemmer jakten på ny sjef – men én kandidat peker seg ut

Selv om Jan Grønbech har en særdeles betydningsfull stemme i bransjen, så står Google meget godt på egne bein, og Tine er en dyktig og erfaren leder. Magnus Strømnes Bøe, Rocket-sjefen

Mindre penger fra mediebyråene

Daglig leder i digitalmarkedsføringsbyrået Rocket, Magnus Strømnes Bøe, har 20 års erfaring med søkemotormarkedsføring, webanalyse og digital forretningsutvikling. Han mener pandemien kan ha spilt inn også for en gigant som Google.

- 2020 var jo et år det mange annonsører dro i bremsen en liten stund, men så for å gasse på igjen. Men reiselivet har ligget nede og de har en solid andel av omsetningen til Google i Norge. Selv om digitaliseringen har skutt fart i perioden, så har ikke nødvendigvis kategoriene som har skutt fart, nødvendigvis fylt hullet etter bortfall av reiseliv, sier Rocket-sjefen.

Han viser blant annet til tallene fra Mediebyråforeningen som viste en nedgang på 7,5 prosent innen betalt søkeannonsering i 2020 sammenlignet med 2019.

- Denne posten kunne like gjerne hett Google søkeannonser, så det er jo en indikasjon på at markedet har gått noe tilbake, men tallene viser langt fra det hele bildet. Investeringer i digital markedsføring har jo gått voldsomt opp i andre bransjer etter at håndbrekket ble løsnet på mot sommeren i 2020, sier han.

- Jan Grønbech sa at han sluttet i desember 2019 og Tine Austvoll Jensen tok over i 2021. Tror du det har noe å si?

- Selv om Grønbech har en særdeles betydningsfull stemme i bransjen, så står Google meget godt på egne bein, og Tine er en dyktig og erfaren leder. Jeg tror ikke lederskiftet har hatt noe å si på resultatet for 2020, sier han.

Kan markedet:

Magnus Strømnes Bøe har jobbet med søkeord og søkeordsmarkedsføring i 20 år og kan markedet ut og inn. Han er ikke overasket over tallene til Google i Norge og peker på flere forhold for å forklare omsetningsnedgangen.

Google-omsetningen nærmer seg 4,5 milliarder

Magnus Strømnes Bøe, som også er styreleder i Bransjerådet for søkemotormarkedsføring og styremedlem i INMA, peker også på det faktum at omsetningen i 2019 spratt kunstig høyt opp for Google i Norge. Den gang hadde de en inntektspost fra forskning- og utviklingstjenester som lå på hele 155 millioner i 2019, men som var på magre 20 millioner i 2018.

- Denne delen av omsetningen er tilbake på 34 millioner nå i 2020. Fjoråret virker å være en ordinær mean reversion (finansterminologi og et uttrykk for at prisen alltid vender tilbake til gjennomsnittet, red. anm.) etter et 2019 som var ekstraordinært. Det kunne være interessant å høre hva Google gjorde innen forskning og utvikling som skapte inntektsnivået i 2019, sier han.

- Har Google fortsatt den samme viktige standingen hos norske annonsører i dag som de hadde det for la oss si fem-ti år siden?

- Jeg tror Googles standing er vel så sterk som den var for fem til ti år siden, men det er jo klart at sosiale medier har blitt veldig viktig for veldig mange og «tar» fra Google, sier han.

Han anslår at den reelle omsetningen til Google i Norge er på nærmere 4,5 milliarder kroner, noe som også støttes av det nordiske analyseselskapet IRM. Da inkluderes også all den omsetningen som faktureres direkte fra hovedkontoret i Dublin og ikke bare kontoret i Norge.

- Selv om søk ser ut til å gå ned, så kan jeg ikke stole på tallene fra Mediebyråforeningen her fordi de er så mange utradisjonelle aktører som ikke blir fanget opp i denne statistikken sier han.

I Norge anslås annonsemarkedet å være på 20 milliarder kroner totalt, og av dette forventer IRM at det digitale vil stå for 14 milliarder eller en markedsandel på 60 prosent i år.  

Vokser i antall hoder - faller på online TV

Den nye Google-sjefen er heller ikke den eneste nye som har startet opp i Google de siste årene. Selv om mange ledere har sluttet, så har Google Norge også vokst i antall årsverk gjennom pandemien. Antall årsverk har gjennom fjoråret vokst med åtte til 56 mennesker. I Finansavisen-intervjuet kan man imidlertid få inntrykk av at enda flere har kommet til i 2021 og at tallet nå er nærmere 70 ansatte.

Men selv om Google vokser i antall hoder, peker flere piler feil vei. Pandemien har som Kampanje tidligere har omtalt også ført til at norske mediehus gikk frem både i lesertall og tid brukt på tjenestene. Ser en på TV-markedet så gikk både Netflix og Googles videodelingstjeneste tilbake i fjor og det er en utvikling som fortsatte i første halvår i år. ‘

- For første gang opplever både Netflix og YouTube redusert seertid. Netflix tilbakegang kan forklares med at mange nå har sett alt de de ønsker å se og retter seg mot andre tjenester. Netflix må derfor levere mer nytt innhold for å opprettholde sin sterke posisjon, slår Knut Arne Futsæter, forskningsleder for medier, fast.

- Hvorfor går YouTube tilbake?

- En forklaring på YouTube sin tilbakegang kan være at de har økt mengden av reklame på de åpne tilbudet, og ikke oppnår tilsvarende vekst for betalt innhold, sa forskningslederen nylig til Kampanje.

Tall fra Kantar viser at bruken av YouTube gikk tilbake med to minutter i gjennomsnittlig seing i løpet av en dag. Like fullt er YouTube fortsatt landets største tilbyder av video på nett med 23 minutter daglig seeing. YouTube er dermed fortsatt nesten dobbelt store som NRK.

- Youtube er verdens nest største søkemotor etter Google søk, og i Norge sier en av tre at de ikke klarer seg uten et Google-produkt i hverdagen, sa Jensen nylig til Finansavisen.

Les også: Strømme-nedtur for Netflix og YouTube: - De norske TV-kanalene slår tilbake mot de globale gigantene

Siden Google ble startet i USA for 23 år siden har selskapet vokst seg til å bli et av verdens mest verdifulle selskap med en verdi på over 1.500 milliarder kroner. Under Google-paraplyen finner vi blant annet Gmail, Youtube, Meet, Søk, Maps, Chrome, Fitbit og Play Store – der mange av dem har over én milliard brukere hver.

Her ser du alle regnskapstallene til Google i Norge for 2020. Alle tall i MNOK. Omsetningen stuper i Google Norge

Google Norge 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 252,3 351,4 - 28
Driftsresultat - 2.6 10,2
Resultat før skatt - 5,9 3,4

Uten toppsjef tapte Google penger og mistet 100 millioner i omsetning - selv skylder selskapet på en værdrage