Her er PR-jobbene regjeringen vil til livs: - Skal ikke gjøre det i det hele tatt

HURDAL (Kampanje): - Det kommer en krystallklar bestilling, sier Trygve Slagsvold Vedum til Kampanje.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi og Knut Kristian Hauger

Støre-regjeringens statlige «PR-nekt» er ikke mer konkret enn at de i Hurdalsplattformen, som ble presentert på Hurdalsjøen Hotell og Spa onsdag ettermiddag, har fått in to linjer om at de vil «kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse» og «kraftig redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal like tjenester som hovedregel ikke benyttes».

Kampanje spurte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om han kunne være konkret på hvilke tjenester statlige virksomheter ikke lenger skal kjøpe inn fra kommunikasjonsbransjen.

- De skal kjøpe inn færrest mulig tjenester. Det kommer til å være en veldig krystallklar bestilling i bestillingsbrevet til alle underliggende etater, at man egentlig ikke skal gjøre det i det hele tatt, sier han til Kampanje.

- Snakker vi krisehåndtering, kursing, medietrening..?

- Ja, vi snakker generelt om totaliteten. Vi ønsker å redusere kostnadene til den typen bruk i statlig virksomhet fordi vi har sett at det har vokst mer og mer. Typisk også at man leier inn byråer til å være pressekontakt eller gjøre den typen jobber. Vi skal bort fra det.

Han vil ikke tallfeste hvor mye staten skal spare på dette.

- Vi mener at staten skal spare penger, selvfølgelig mener vi det. Også er det et tydelig signal til de som ønsker å påvirke regjeringen, at bruker du et kommunikasjonsbyrå til å påvirke regjeringen, så stiller du et hakk lengre bak i rekken. Vi ønsker at kommunikasjonsbransjen skal bli mindre omfangsrik.

Les også: Selger PR-tjenester til staten for millioner: - Håper ikke vi vingeklippes til det destruktive

- Ønsker å snu utviklingen

Sp-lederen avviser at de forsøker å «ramme» kommunikasjonsbransjen spesielt, selv om andre konsulenter ikke nevnes spesielt i plattformen.

- Vi vil være bevisst på hvordan staten bruker sine penger. Det er en del av jobben til ledelsen i offentlig virksomhet at man skal stå i det og svare, og vi ønsker å spare penger på det. Hvis man trenger, er det sikkert noen offentlige virksomheter som må ha egne kommunikasjonsarbeidere internt. Vi ønsker å snu utviklingen der den bransjen har økt kraftig og vi vil være tydelig i Senterpartiet på at vi ikke ønsker vekslingen mellom politikk og kommunikasjonsbransjen som har blitt veldig vanlig med dagens regjering.

- Må statlige virksomheter ansette flere fra PR-bransjen?

- Statlige virksomheter må kutte pengebruken til PR og kommunikasjonsbransjen.

Les også: - Det offentlige kommer til å bruke massevis av penger på PR-byråene også i fremtiden

- Peker ikke ut verstinger

- Hvorfor peker dere ut kommunikasjonsbransjen som verstinger når dere skal kutte konsulentbruken til staten?

- Vi har ikke pekt ut noen verstinger, men vi ser at en kompetent stat og offentlig sektor bør ha god kunnskap internt også har vi masse kunnskap ute i samfunnet som vi vil betjene oss av, spørsmålet er hva vi bør bruke penger på, sier Jonas Gahr Støre, som blir landets neste statsminister denne uken.

Samlet brukes det i dag rundt 12 milliarder kroner på konsulenter i løpet av et år, men her er det konsulenter innenfor IT, bygg og samferdsel som utgjør de store postene. Kommunikasjonsbransjen, som samlet omsetter for 800 millioner kroner, utgjør en mindre del av dette.

- Vi har kunnskap innenfor universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer som vi kan trekke mer på også ønsker vi å bygge opp mer intern kompetanse. Samtidig sier vi at det er helt greit at man i forbindelse med kampanjer bruker kommunikasjonsfaglig ekspertise, men at staten tømmer seg for kompetanse og skal kjøpe den dyrt inn etterpå, det er uklok politikk.

- Vil dere klare dette uten å øke offentlig sektor?

- Ja, jeg mener vi kan klare å få mer intern kompetanse til viktige spørsmål. Jeg er skeptisk til en stat som blir direktoratisert og der beslutninger flyttes ut i for stor grad og som gjør seg for avhengig av å måtte hente kompetanse fra kommersielle miljøer, men staten skal ikke sitte med all kompetanse selv, så vi må bruke kompetansen ute i samfunnet og arbeidslivet, sier Gahr Støre. 

Her er PR-jobbene regjeringen vil til livs: - Skal ikke gjøre det i det hele tatt