I flere år har vi hørt Trygve Slagsvold Vedum love at PR-byråenes sugerør i Statskassa skal klippes av. Og nå har han fått sin triumf, kan vi lese i VG.

Flere har gjennom disse årene påpekt at det meste av arbeidet byråene utøver for det offentlige er knyttet til informasjons- og holdningskampanjer. Utbetalingene Vedum vil til livs er altså knyttet til det å få folk til å bruke bilbelte, kampanjer for å motvirke mobbing eller rekrutteringsarbeid for å få flere til å velge lærerutdanning. Når VG skriver at Vedum kan innkassere en «triumf» understrekes det at informasjons- og holdningskampanjer ikke skal røres. VG utelater altså å påpeke at denne siste presiseringen er helt fersk for Sp-lederen. Vedum har aldri påpekt at denne kompetansen fremdeles skal kjøpes inn. Aldri.

Det er nesten så man skulle tro saken var en betalt redaksjonell annonse for Sp.

Vedum har selvfølgelig ikke hatt noen interesse av å gå inn i beløpene som årlig betales til byråene. Så lenge VG og andre fortsetter å gjengi Vedums uttalelser i overskriftsform, så har Sp-lederen fått det som han vil.

Spørsmålet nå er hva Vedum har å si når han oppdager at summen det offentlige betaler til disse byråene ikke kommer til å gå spesielt mye nedover. Kampanjer for å stoppe humledøden og økt valgdeltagelse blant unge skal jo opprettholdes.

Når det er sagt er jeg spent på hva som ligger i formuleringen «utvide egen kompetanse». Er planen å gi de dyktige kommunikasjonsrådgiverne i departementer og underliggende etater etter- og videreutdanning, og på den måten tilby de samme tjenestene som byråene? I så fall må jeg skuffe Vedum. Kompetansen eksisterer allerede i det offentlige, men hverdagen er jo fylt opp med andre oppgaver.

Les også: Margrethe Geelmuyden langer ut mot Vedums PR-nekt: - Ganske lik Donald Trump

Kanskje betyr det å «utvide kompetansen» å etablere en statlig enhet av noe slag som kan bistå med medietrening, krisehåndtering, rådgiving av ymse slag? Kanskje vil det være klokt å etablere en statlig tilbyder av kommunikasjonstjenester under Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Digitaliseringsdirektoratet (Difi) eller andre etater? Det ville i så fall ivaretatt de marginale behovene de ulike offentlige enhetene har, men som i sum kanskje utgjør en god del? Kanskje er det noe slikt Vedum og Støre har kokkelert seg frem til på Hurdal? Jeg synes det i så fall ville vært en spennende tanke.

Men en «triumf» for Sp er det åpenbart ikke.

Det offentlige kommer til å bruke massevis av penger på PR-byråene også i fremtiden. Bransjen vil fortsatt «løpsk», som Vedum har formulert det.

Hvis Vedum virkelig hadde ønsket å gjøre noe med de underliggende utfordringene med kompistjenester og hemmelige PR-nettverk, så kunne han enkelt iverksatt konkrete tiltak som ville bidratt. De rød-grønne kunne satt åpne kundelister som en forutsetning for å inngå avtale med et byrå om de nevnte kampanjene. Dette har med jevne mellomrom vært foreslått. Åpenhet er mangelvare i kommunikasjonsbransjen.

Videre kunne den nye Regjeringen etablert et sentralt og fullstendig lobbyregister. Når vi går inn i en periode med mindretallsregjering hadde dette vært et viktig bidrag til demokratiet.

Det siste Vedum burde gjort er å gå litt i seg selv. For det jo er en grunn til at tidligere Statsråder, statssekretærer, ungdomspolitikere og partienes rådgivere ender opp i byrå? De selger jo i stor grad sitt nettverk. Og hvem er byråfolkets nettverk? Hvem er det som lytter til akkurat disse rådgiverne? Hvorfor er næringslivet villig til å betale disse for innpass i korridorene?

Så vil nok mange mene at dette dreier seg om mer enn bare nettverk. At det dreier seg om kompetanse og kunnskap om offentlig forvaltning. Det er selvfølgelig også korrekt, men kun en del av årsaken til betalingsviljen der ute.

I sum er det liten reell endring i det Vedum innkasserer som en seier. I illegg hopper Hurdal-Kameratene bukk over de løsningene som kunne hatt betydning for de faktiske problemene i bransjen. Den røde kluten Vedum har viftet med, har vist seg å være et hvitt flagg. Status Quo. Vi fortsetter som vanlig.

Les også: Vedum får gjennomslag for PR-nekt: - Har kommet ut av kontroll