Trygve Slagsvold Vedum har fått gjennomslag for å nekte statlige etater å bruke PR-byråer i den nye regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det melder Sp-lederen til VG.

- Det har kommet helt ut av kontroll hvordan den bransjen bare vokser og vokser, sier Vedum til VG.

En oppsummering Kampanje har gjennomført over den samlede byråinntekten til 23 av landets største PR-byråer, viser at markedet i beste fall er flatt på i underkant av 800 millioner kroner.

I plattformen står det ifølge VG at regjeringen vil:

  • Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvide egen kompetanse.
  • Kraftig redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes.

Departementene må gi beskjed om dette i sine styringsbrev til underliggende etater og eksisterende kontrakter må avsluttes, sier Vedum til VG.

- Verdimessig handler det om folkestyre, og at vi ikke bygger opp en større og større sånn type bransje. Det skal være lik tilgjengelighet for politikken for alle, og vi må være nøkterne i den offentlige pengebruken, sier Vedum.

PR-sjef: - Symbolsk
Daglig leder i PR-byrået Corporate Communications, Kaia Tetlie, er kritisk til tiltaket, selv om hun ikke tror de vil rammes hardt.

- Men det er klart at vi synes det er interessant å se at dette er en av de første sakene den nye regjeringen går ut med. Det er ikke en stor overraskelse, men vi synes ikke det er fornuftig. Det er veldig symbolsk og vitner om en misforståelse om hva bransjen er og gjør, sier hun til Kampanje.

Hun mener bransjen må ta selvkritikk for at de ikke har vært gode nok til å synliggjøre egen rolle.

- Vi mener det er kommunikasjonsavdelingene rundt omkring som er i best stand til å vurdere hva det er behov for, og om det kan løses med interne eller eksterne ressurser. Det er interessant at Vedum legger opp til at staten skal ese ut, for hvis man skal løse disse tingene internt, betyr det at man skal ansette ganske mange flere folk.

Saken fortsetter etter bildet.

Kaia Tetlie (Mal_980x674).jpg

Kritisk: - Vi synes ikke dette er fornuftig, sier byråleder Kaia Tetlie i Corporate Communications.

Try Råd: - Spent på skillet

Leder i Try Råd, Sindre Beyer, sier til Kampanje at han tror dette vil få lite betydning for dem, ettersom de stort sett jobber med informasjons- og holdningskampanjer, og økt kapasitet i forbindelse med krisesituasjoner. - Det er nok et større problem for byråer som er mer rendyrket innen lobbyvirksomhet, sier han.

Han ser likevel noen utfordringer med den nye regjeringens politikk. 

- Samtidig er jeg spent på hvordan man skal lage et skille mellom ulike kategorier bedrifter som opererer i det samme markedet, og tilbyr de samme tjenestene på en lovlig måte som ikke er diskriminerende. Store konsulenthus, rekrutteringsbyråer, eventbyråer og management consulting-selskaper opererer ofte i det samme markedet. Jeg vil tro det er juridisk vanskelig å ta bort noen aktører fra dette markedet mens andre får fortsette å operere her, sier Beyer.

First House: - Vil ikke bety noe
Per Høiby, managing partner i First House, sier til Kampanje at enhver virksomhet selv må avgjøre hvilken kompetanse det er hensiktsmessig å ha inhouse og hva de bruker konsulenter til å hjelpe til med.

- Kommer dette til å påvirke First House? 

- Offentlig sektor utgjør mindre enn en prosent av våre inntekter, med andre ord vil ikke dette bety noe vesentlig for vår virksomhet.

Refrenget gjentar seg hos Kruse Larsen, der Jan-Erik Larsen er byråleder.

- Dette kan ikke komme overraskende på noen. For vår del betyr det fint lite, siden vi har hatt svært få statlige kunder, og de vi har hatt, har vært svært begrensede oppdrag, sier han til Kampanje.

Kruse Larsen-sjefen mener staten burde bruke sin innkjøpsmakt til å presse frem åpne kundelister. Det ville gitt mer åpenhet og vært et viktigere tiltak, sier han.

- Det blir interessant å se den faktiske formuleringen i plattformen, om det kommer krav om åpne kundelister i de «svært begrensede tilfellene» der det åpnes for bruk av byråer. Vi har vært i et par anbudsrunder med statlige virksomheter, og åpenhet og krav om åpne kundelister har ikke vært tema eller kriterium i noen av dem.

Les også: PR-byråene nærmer seg 800 millioner i inntekter - men nå truer Vedum med å stanse festen

Sindre Beyer på Mediakonferansen 2018 (Mal_980x674).jpg

Mindre lobbyvirksomhet: Sindre Beyer i Try Råd tror Vedums PR-seier først og fremst vil ramme rendyrkede lobby-byråer. Foto: Eivor Eriksen