Dinamo har ikke tjent mer penger penger på ni år - men sier høsten blir «skummel»

Byråleder Hølje Tefre har jobbet hardt med lønnsomheten over flere år i reklamebyrået.

Publisert / Oppdater

Jacob Andersen
Jacob Andersen

I løpet av de siste ti årene har reklamebyrået Dinamo blitt betydelig mindre og omsetningen har falt med rundt 100 millioner kroner i løpet av disse årene. Likefullt tjener byrået, som en gang var landets største reklamebyrå, mer penger nå enn på lenge. En må faktisk helt tilbake til 2011 for å finne et høyere overskudd i Dinamo.

Kampanje skrev i fjor om hvordan Tefre og Dinamo klarte å snu et underskudd til et lite plussresultat. Men tallene for 2019 viser at byrået nå endelig begynner å tjene greit med penger ettersom driftsresultatet viser et overskudd på 5,7 millioner kroner.

- Det at vi tjener mer penger er et resultat av flere års arbeid for å forbedre lønnsomheten ved blant annet å ha riktig kompetanse og bemanning for å løse de oppdragene som kundene våre etterspør, sier byråleder Hølje Tefre til Kampanje. 

Les også: Omsetningsfallet har stanset opp - nå vokser Dinamo igjen 

Byrålederen kan samtidig skilte med en økning i både omsetning og resultat. 2019-tallene viser at reklamebyrået omsatte for 82,6 millioner i 2019, og hadde en byråinntekt på drøyt 58 millioner kroner, sistnevnte var en vekst på rundt 20 prosent sammenlignet med 2018.

- Hva ligger bak veksten i Dinamo?

- Det skyldes dels mer å gjøre for eksisterende kunder og brukbar uttelling på anbud og pitsjer i fjor. Også slo vi oss sammen med Dice Digital i fjor høst, og dette bidro også til veksten, sier Tefre.

Les også: Dinamo kjøper digitalbyrået Dice Digital

Prosjekter endrer seg på kort tid, både i størrelse og med hensyn til oppstart, og det er utfordrende. Hølje Tefre, Dinamo-sjef

- Uforutsigbarheten råder

Koronakrisen traff Dinamo i likhet med flere andre byråer i vinter og byrået søkte på kompensasjonsordningen for næringslivet, laget for å hjelpe selskaper som har blitt spesielt hardt rammet. Dinamo var et av 46 reklamebyråer som fikk godkjent sin søknad om støtte i april måned. 

Dinamos omsetning falt med nesten 30 prosent i mars, fra 5,7 millioner i 2019 til 4,1 millioner kroner i år. De har fått dekket 181.000 av sine samlede faste kostnader, som var på drøye én million kroner i mars.

- Hvor lenge fikk dere suge på karamellen før koronakrisen inntraff?

- Vi har et budsjett for i år som i utgangspunktet var opp fem prosent fra fjoråret, men det klarer vi ikke å nå. Vi er vel sammenlignet med i fjor ned cirka 15 prosent på byråinntekten per utgangen av september, men vi har klart å holde lønnsomheten, sier Tefre.

Byrålederen sier det er en usikker tid hvor planlagte prosjekter kan endre seg på kort tid.

- Den store forskjellen på situasjonen vi har nå kontra det vi har hatt, er uforutsigbarheten som råder. Prosjekter endrer seg på kort tid, både i størrelse og med hensyn til oppstart, og det er utfordrende. Samtidig har vi mange fine kunder som gjennomfører nesten upåvirket av Covid-19, særlig offentlig virksomheter har vært flinke til å holde hjulene i gang og ikke utsette for mange prosjekter. Noen av våre private oppdragsgivere, som er hardt rammet av Covid-19, har av helt naturlige årsaker måtte kansellere ting eller flytte på prosjekter, men i mindre grad enn vi fryktet da dette strammet seg til i midten av mars, sier Tefre.

Les mer: Norske reklamebyråer får millioner i korona-støtte - Dinamo og SMFB får mest

Tok lønnskutt:

Dinamo-sjef Hølje Tefre tok sammen med ansatte et lønnskutt da koronapandemien inntraff og Norge stengte ned i mars. - Folk i Dinamo er vant til å stå på, både i medgang og i motgang, sier han. Foto: Eivor Eriksen

Lønnskutt og permitteringer

Hølje Tefre, som har ledet Dinamo i snart syv år, forteller at de tok umiddelbare grep da koronakrisen traff Norge i mars.

- Vi satte igang alle tiltak som var mulig å sette i gang på kort varsel, inkludert hele og delvise permitteringer. I tillegg reduserte ledergruppen sine lønninger med 30 prosent, og alle øvrige ansatte, som ikke var berørt av permitteringer, reduserte lønningene sine med ti prosent. Dette gjaldt for månedene mars, april og mai, forteller Tefre.

- Som følge av at vi fremdeles har ansatte som er helt eller delvis permittert har vi i høst fortsatt å ha dugnad blant de øvrige ansatte, men i noe mindre inngripende grad enn før sommeren, fortsetter han.

Dinamo-sjefen forteller at ledergruppen har redusert sine lønninger med ti prosent og øvrige ansatte med fem prosent.  

- Hvor lenge dette vil vedvare får vi se, men vi er enige om at ut fra et forsiktighetsprinsipp så er dette fornuftig i den situasjonen som råder. Det gir oss blant annte mulighet til å ha flere folk i arbeid også har vi en liten reserve å gå på hvis ting skulle endre seg i negativ retning. Kall det gjerne en kollektiv løsning, på linje med innsatsen i fjor som gjorde at vi hadde et driftsresultat på nærmere seks millioner, sier Tefre.

Hadde du spurt for et år siden kunne jeg sagt at vi vil ansette folk i april, mai og juni, det kan jeg ikke si nå. Til det er uforutsigbarheten ennå altfor stor. Hølje Tefre, byråleder Dinamo

- Situasjonen er skummel

Hølje Tefre gir ros til offentlige virksomheter for å ha gjennomført prosjekter til tross for koronakrisen, noe han kaller «avgjørende».

- Jeg har lyst å trekke frem offentlig sektor, inkludert statlige og kommunale virksomheter, som i alle fall hos oss har stått på og gjennomført prosjekter, ikke bare planlagte, men ting som de tidligere har vurdert og nå realisert.

- At disse ikke har «trukket inn årene» har for oss vært avgjørende for utviklingen så langt i år. Skal jeg tippe vil jeg tro at det samme er tilfelle for veldig mange andre virksomheter også, ikke bare i vår bransje, sier Tefre.

- Hvordan ser høsten ut?

- Mer usikker enn tidligere, men vi klarer oss langt bedre enn vi hadde fryktet. Vi gjorde omfattende tiltak tidlig, men har gradvis gjennom forsommeren og nå i høst lettet på noen av dem. Vi prøver å styre forsiktig fremover, og aner positive tegn som gjør at vi er langt mer optimistiske nå, enn hva vi var for fire-fem måneder siden, sier han. 

Tefre mener likevel at «situasjonen er skummel».

- Det er uforutsigbarheten som råder. Det er vanskeligere å planlegge lang tid fremover. Typ «til våren gjør vi dette ...», der er vi ikke akkurat i øyeblikket. Hadde du spurt for ett år siden kunne jeg sagt at vi vil ansette folk i april, mai og juni, det kan jeg ikke si nå. Til det er uforutsigbarheten ennå altfor stor, sier Tefre.

Her kan du se alle tallene for Dinamo i 2019. Alle tall i MNOK.Kraftig økning i overskudd - også byråinntekten vokser

Dinamo 2019 2018 Endring i %
Omsetning 82,6 70,5 + 17,1
Byråinntekt 58,3 49,1 + 18,7
Driftsresultat 5,7 0,9 + 506,4
Resultat før skatt 5,3 0,3 + 1.263

Dinamo har ikke tjent mer penger penger på ni år - men sier høsten blir «skummel»