Ny Egmont-topp: - Har gjennomført en del nedbemanninger

Men Nina Vesterby ser flest muligheter som ny sjef i Egmont Publishing.

Publisert / Oppdater

Torsdag ble det klart at Nina Vesterby tar over jobben som administrerende direktør i Egmont Publishing. Dette er en stilling Erik Amlie, Anne Britt Berentsen, Olav T. Sandnes og nå sist Espen Asheim har hatt før henne.

Den nye forlagssjefen kommer fra telecom-bransjen, der hun har ledet bredbåndselskapet Homenet, som er en del av EQT-eide Broadnet, de siste seks årene. I tillegg til å drive Homenet, har hun også sittet i ledelsen i Broadnet. Ved siden av jobben som daglig leder har hun gjennomført en MBA i strategisk ledelse ved Norges handelshøyskole.

Ansettelsen ble kommunisert til de ansatte i Egmont Publishings lokaler i Nydalen torsdag ettermiddag, men Vesterby selv har fortsatt til gode å møte dem.

- Hvilke forventninger har du til den nye jobben?

- Egmont Publishing er et utrolig spennende selskap og de produktene de leverer er noe de fleste både kjenner og har et forhold til. Ved siden av magasinvirksomheten, har de masse muligheter på digitale plattformer. Jeg gleder meg og tror det blir utrolig interessant både med publishing-, marketing- og ecommerce-delen, sier hun til Kampanje.

- Du sier i pressemeldingen at du ser flere fellestrekk med jobben du har i dag. Hva tenker du på da?

- Begge deler er B2C, omhandler abonnement, kundereise og churn. Egmont har både en digital og en analog side, har falt noe på analogsiden, men vokser digitalt. Jeg har alltid jobbet med to ulike produkter. I Broadnet har det vært den gamle kobberteknologien, som har vært et fallende marked, mens fibersiden har vokst parallelt.

- Er det likevel lang vei fra telecom og private equity til mediebransjen?

- Det er helt klart, det er ikke samme bransje. Egmont er et fond med et helt annet verdisett som jeg blir satt til å videreføre, og hvor et av målene er å fordele overskuddet til vanskeligstilte barn og unge. Private equity har en litt annen tilnærming. Samtidig har Egmont et ansvar for å levere gode resultater, både for å fortsette driften og bygge opp under målene som bedriften setter seg. Selv om det er en del likheter, må jeg nok bruke tid på å forstå og sette meg inn i bransjen.

- Er vokst opp med blader

- Hvilket forhold har du selv til magasiner og ukeblader?

- Vi abonnerer på Donald her hjemme, til våre barn, og både min svigermor og mor er flittige leser av Hjemmet og Her & Nå, mens faren min leser Hytteliv. Så jeg er vokst opp med blader og som folk flest kjøper jeg mye blader i ferier og i helger, når man har tid til det.

- Er du selv mer digitalt orientert?

- Jeg vil si jeg er begge deler, både analogt og digitalt orientert. Jeg synes magasinvirksomheten er utrolig spennende for annonsører, og man bør kunne skape enda mer verdi der. Det er et håndfast produkt som man har et forhold til.

- Synes du magasinforlagene har vært like flinke som tv og avis til å ta posisjoner på nett?

- Jeg vil ikke uttale meg for mye om det ennå, jeg vil gjerne få sette meg inn i den delen. Men jeg synes Egmont har gjort mye bra med Klikk.no, bloggere og performance marketing. Det er helt sikkert mer å gjøre også.

Jeg synes magasinvirksomheten er utrolig spennende for annonsører, og man bør kunne skape enda mer verdi der. Nina Vesterby

- Lei situasjon å være i

Nina Vesterby kommer til et forlag som er preget av kutt og nedbemanninger. I oktober ble det kjent at 29 ansatte kan miste jobben som følge av at Egmont Publishing skal spare 23 millioner kroner. Totalt har Egmont Publishing kuttet rundt 280 ansatte de siste ti årene. Etter høstens kutt vil lokalene i Nydalen romme 277 årsverk.

Som en del av høstens kutt, har Egmont Publishing valgt å skrote publiseringssystemet Blogsoft, som fulgte med overtakelsen av Blogg.no. Totalt forsvinner 7,7 digitale stillinger ut av Egmont Publishing, inkludert plattformansvarlig Kjetil Manheim.

Les mer: Egmont vraker egen bloggplattform - sjefen slutter (abo.)

- Har du som leder selv stått i nedbemanninger av en slik størrelse tidligere?

- Vi har hatt mange konsolideringer i vår bransje som har ført til at vi har gjennomført en del nedbemanninger i Broadnet også. Min forståelse er at Egmont har hatt veldig gode prosesser rundt nedbemanningene som er skjedd. Det er en lei situasjon å være i for dem det gjelder og det er viktig å ivareta de menneskene som rammes.

Som ansvarlig for kundesenteret i Broadnet var Vesterby ansvarlig for å nedbemanne fra 70 til 45 årsverk i avdelingen.

- Jeg har vært både deltaker og medvirkende i prosessen, og det er alltid leit for de som blir rammet, men jeg opplever at de fleste får seg en god jobb etterpå, og det er positivt.

- Er du forberedt på å kutte ytterligere i Egmont Publishing?

- Det er et spørsmål jeg ikke kan svare på nå. Endringen som ble gjort for noen uker siden var nødvendig. Hvordan bemanningen blir senere er avhengig av resultater og vekstområder.

Ny Egmont-topp: - Har gjennomført en del nedbemanninger