Iteo er årets content- og performance-byrå - vipper Schibsted ned fra toppen

BYRÅPROFIL 2021: - Det så vi ikke komme, vi trodde ikke vi var i den kategorien en gang, sier daglig leder Andreas Thue.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

I kveld kunne nykommerne i hybridbyrået Iteo – som både driver med content, reklame, PR og performance – for første gang juble over å vinne «Årets content-og performance-byrå» under «Byråprofil».

- Det så vi ikke komme, vi trodde ikke vi var i den kategorien en gang, sier daglig leder Andreas Thue og blir møtt med høylytt latter fra salen. 

- Store deler av omsetningen vår er innhold, så dere har plassert oss helt riktig. Angrer på at jeg ikke tok med hele byrået. Neste år, fortsetter han og blir stadig møtt med latter. 

I år er den 32. gangen Kampanje, i samarbeid med Kantar, utfører Byråprofil-undersøkelsen. Kategorien «Årets Content- og performancebyrå» er kåringens yngste, med fire år på baken. 

Iteo slo ut fem andre byråer i kampen om tittelen - og med en score på 66 danket de også ut fjorårets vinner i kategorien, Schibsted Partnerstudio, som i år havnet på en andreplass med en score på 63. På de etterfølgende plassene finner en Metro Branding, Spoon og Hyperredink.

- Hvordan er det å vinne over Schibsted Partnerstudio?

- Det er en ære å vinne over dem. Lamslått, litt tom for ord. En klisje, men jeg så ikke den komme i det hele tatt, sier Iteo-sjefen.

Iteo går også rett inn på pallen i Årets byrå: 19 strake for Try - her er Norges beste kommunikasjonsbyrå 

Dette er de fem beste i kategorien «Årets content- og performancebyrå»Nykommeren Iteo går av med seieren i

Plassering Byrå Fjorårets plassering
1. Iteo NY
2. Schibsted Partnerstudio (1)
3. Metro Branding (ingen plassering)
4. Spoon (2)
5. Hyperredink (ingen plassering)

- Gjør en brakdebut

Et av tre kriterier for å delta i «Byråprofil» – for alle byråklasser med unntak av «teknologi/digital tjenestedesign» – er at man må ha hatt en byråinntekt på 25 millioner kroner eller mer det siste kalenderåret.

Iteo har enkelte år slitt med å nå opp til dette kravet. Andre år har de hatt stor nok byråinntekt, men ikke ikke fått 20 vurderinger, noe som også er et krav for å bli målt. 

I år er altså det første året Iteo lykkes med begge deler. 

- Iteo ble ikke målt i fjor, men er store nok i byråomsetning til å bli målt i år. Så de gjør egentlig en brakdebut. Iteo har ikke veldig høy kjennskap, men gjør det svært godt blant de som kjenner dem. De har imponerende score på alle spørsmålene vi stiller i undersøkelsen. Aller best gjør de det på spørsmålet om man tror byrået vil markere seg godt i framtiden, sier Alexander Eidsæther i Kantar.

Byråprofil: : FAKTA OM UNDERSØKELSEN

Byråprofil har vært gjennomført blant norske annonsører siden 1970-årene. Formålet med undersøkelsen har vært å måle reklamebyråenes profil og omdømme blant Norges største annonsører samt styrkeforholdet mellom byråene. I år er Byråprofil gjennomført av Kantar i samarbeid med Kampanje for 32. gang. Undersøkelsen inkluderer fem byråtyper; Reklame, PR, mediebyråer, content-/performance og teknologi/digital tjenestedesign.

Respondentene vurderer alle byråer under ett, og alle respondenter har således kunnet vurdere alle typer av byråer. Kun de som er involvert i kjøp av ulike typer byråtjenester, eller har god kjennskap til markedet, får vurdere byråer innenfor en gitt «byråklasse» som for eksempel reklamebyråer, mediebyråer etc.

Et byrå må ha minst 20 vurderinger for å komme med i rangeringen. Det er ingen grense for hvor mange byråer man kan vurdere. Kravet er som tidligere at man må kjenne godt/noe til et byrå for å kunne evaluere det. Det holder altså ikke å kun kjenne navnet på et byrå.

Totalt 61 byråer er med i målingen, og 54 byråer hadde nok antall vurderinger til å bli rangert. Byråene fordeler seg slik etter byråtype:

  • 16 reklamebyråer
  • 14 PR-byråer
  • 12 mediebyråer
  • 6 content-/performancebyråer
  • 13 byråer innen teknologi/digital tjenestedesign

Bak rangeringen i Byråprofil 2021 ligger 6 543 byråvurderinger og over 32 715 svarresponser.

Rangeringen gjøres med bakgrunn i en beregnet indeks bestående av byråenes omdømme og kjennskap i markedet hvor omdømme betyr desidert mest. Byråets omdømme følger Kantar sin globale og veldokumenterte tilnærming (TRI*M) for denne type målinger og måles ved fem omdømmerelaterte spørsmål. I tillegg vektes resultatene som ligger bak totalrangeringen i forhold til andelen kunder/ikke-kunder som har svart for hvert byrå.

Kriteriene for å bli målt i Byråprofil 2021 er både objektive og subjektive. For å bli målt har vi også i år operert med de tre samme kriteriene som tidligere. Inntektsgrensene er de samme i år som i fjor. For alle byråklasser utenom «teknologi/digital tjenestedesign» må man ha hatt en byråinntekt på 25 millioner kroner eller mer siste kalenderår for å bli målt. For teknologi/digital tjenestedesign byråer er grensen for å bli målt 45 millioner kroner i byråinntekt. Alle byråer må ha lagt bak seg et helt driftsår (12 mnd.). Byrået må ha synlige/ tydelige rikskunder i kundeporteføljen.

Byråprofil er gjennomført i oktober og november 2021. Undersøkelsen er web-basert. I utvalget er det i år 577 besvarelser (487 besvarelser i 2020).

Dette sier Iteo-sjefen om seieren:

Iteo er årets content- og performance-byrå - vipper Schibsted ned fra toppen