Fem byråledere om fremtiden: - Vi har en felles utfordring

Nye utfordringer, mangfold og kompetansejakt. Dette opptar norske byråledere på tampen av kriseåret 2020.

Publisert / Oppdater

Jacob Andersen, Ragnhild Aarø Njie, Knut Kristian Hauger og Dag Robert Jerijervi

Mandag går startskuddet for Byråprofil 2020 og landets beste byråer skal igjen kåres av Kampanje, Kantar og Kommunikasjonsforeningen. Undersøkelsen befester sin posisjon i markedet. I år har nærmere 500 annonsører og innkjøpere av kommunikasjonstjenester svart på årets undersøkelse. Det er en vekst på hele 70 prosent.

Nytt i år er at vi lanserer nye vinnere hver dag hele uken og vi starter med vinneren av Årets PR-byrå førstkommende mandag klokken ti på formiddagen.

Les mer: - Slik blir Byråprofil i 2020. Nærmere 500 annonsører har svart

Kåringen av årets Byråprofil-vinnere kommer i innspurten av et år som har vært helt spesielt, også for Byrå-Norge. Koronapandemien har sendt en rekke av bransjens ansatte ut i permisjon og resten på hjemmekontor. Kunder har tråkket hardt på bremsen, andre har giret kraftig opp. Samtidig rigger byråene seg for nye kundebehov. Midt oppi det hele traff sommerens mangfolds- og rasismedebatt bransjen med full styrke.

Vi har spurt fem ledere i byråer som tidligere har utmerket seg blant de beste byråene i sin kategori i Byråprofil om hvordan de ser på fremtiden. Det er ingen tvil om at kommunikasjonsåret 2020 vil sette dype spor, og byrålederne Kampanje har snakket med, tror endringene vil bli varige.

- Har gitt oss et spark bak

Guri Størvold, daglig leder og partner i PR-byrået Zynk:

- Hva blir bransjens største utfordring etter koronakrisen?

- Det blir enda viktigere at vi hjelper kundene med å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling med nullutslipp, flere arbeidsplasser i Norge og en moderne offentlig sektor. Virksomhetene og topplederne kommer til å trenge mer hjelp for å få til dette fremover – og kommunikasjon er helt avgjørende. Bransjen må i større grad levere dette som er virksomhetskritisk – og mindre av andre «gøyale» ting, sier Størvold.

- Hvilke grep har dere tatt eller tenkt å ta etter sommerens mangfoldsdebatt

- Vi har vært opptatt av mangfold lenge før debatten kom opp i sommer, for eksempel er alle partnere som har blitt rekruttert i Zynks historie, vært kvinner. Men jeg legger ikke skjul på at sommerens debatt og det at kundene har begynt å stille krav på området, har gitt oss et spark bak til å gjøre mer. Vi skal nå sertifiseres for mangfoldsledelse – og vi jobber mer aktivt for å rekruttere personer med annen etnisk bakgrunn. Og vi har blitt mer bevisst på å dyrke den forskjelligheten som allerede finnes i teamet – for eksempel hvor vi kommer fra, hva vi brenner for og politisk ståsted.

- Hva slags kompetanse blir viktigst for dere fremover?

- Øverst på listen vår nå står techkompetanse og sterke samfunnsanalytikere som skal være med å utvikle stordatatjenestene våre. Vi ser ellers etter erfarne, strategiske rådgivere som kan støtte toppledere i å lede, som kan ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), eller som kan å jobbe systematisk med samfunnsposisjonering og rammebetingelser, sier Zynk-sjefen.

Vil ha techkompetanse:

Byråleder Guri Størvold i Zynk har techkompetanse øverst på listen over kompetanse de ser etter fremover. Foto: Zynk

- Satser tungt på helse

Jan-Erik Larsen, daglig leder og partner i PR-byrået Kruse Larsen:

- Hva blir bransjens største utfordring etter koronakrisen?

- Det vil være de samme for næringslivet ellers, med fortsatt betydelig usikkerhet inn i 2021 og gjennom året. Mange bransjer og næringer trenger tid på å komme tilbake. Velkjente forretningsmodeller erstattes av nye. Omstilling skaper alltid behov for god kommunikasjon, så det skapes også muligheter. Vi tror det vil bli stilt enda høyere krav til høy kvalitet i leveransene og verdi for pengene fra kundene. Det er bra, sier Larsen.

- Hvilke grep har dere tatt eller tenkt å ta etter sommerens mangfoldsdebatt?

- Først og fremst har det tydeliggjort at vi, som mange andre, har et klart forbedringspotensial. Det må vi jobbe løpende med.

- Hva slags kompetanse blir viktigst for dere fremover?

- Det blir garantert behov for god omstillingskommunikasjon fremover - på mange områder. Reell satsing på bærekraft krever god kommunikasjon. Og av demografiske grunner og relatert til pandemien, satser vi også tungt på helse hos oss. Alle disse områdene krever særskilt kompetanse, som vi har sikret oss. Generelt har vi et bredt sammensatt politisk lag, som forstår posisjonering, omdømme og påvirkning. Det skal vi fortsette å bygge, sier Kruse Larsen-sjefen.

- Vi har helanonymisert rekrutteringsprossesene våre

Beth Stensen, daglig leder i teknologi- og designbyrået Netlife:

- Hva blir bransjens største utfordring etter koronakrisen?

- Jeg tror ikke vi skal se på dette som noe som går over, og at vi skal gå tilbake til slik det var før pandemien traff oss. Det har alltid vært fundamentalt for bransjen at vi samler folk og jobber tett sammen, og det flyttes over til andre arenaer. Vi må fortsette å gjøre kundene og markedene trygge på at det faktisk funker og at vi klarer å skape verdi uansett hvordan samhandlingen foregår.

- Hvilke grep har dere tatt eller tenkt å ta etter sommerens mangfoldsdebatt?

- Som konsulent møter man masse forskjellige folk, og debatten fikk opp noen diskusjoner om hva våre ansatte opplever i møte med kunder og markedet  og hvordan vi møter kunder, interessenter og marked. Som et eksempel, har vi blant annet helanonymisert rekrutteringsprossesene våre. Vi vet egentlig ikke hvem vi har foran oss før vi møter det mennesket. Det er sånne ting vi har blitt langt mer bevisste på. Vi fortsetter arbeidet ut på nyåret for å få en tydelig forankret policy internt som alle ansatte er med å forme.

- Hva slags kompetanse blir viktigst for dere fremover?

- Å hjelpe kundene å ta tak i helheten i kundeopplevelsen. Vi er på jakt etter folk som evner å tolke brukerinnsikt, folk som evner å forstå forretningsstrategi og holde et øye på teknologiske trender og endringer i brukeradferd. Det har vært et vanvittig skifte på kundesiden også i form av at kunder må flytte sin forretning og sine kundeopplevelser over på digitale plattformer, og det har ikke alle bransjer vært forberedt på. Vi må støtte markedet i den relativt voldsomme - og sannsynligvis varige - endringen i kundeadferd.

Stor endring:

- Det har alltid vært fundamentalt for bransjen at vi samler folk og jobber tett sammen, og det flyttes over til andre arenaer, sier Netlife-sjef Beth Stensen.

- Uten de utrolige flinke folkene våre så har vi faktisk ingenting

Kenneth Pedersen, administrerende direktør i reklame- og designbyrået Anti:

- Hva blir bransjens største utfordring etter koronakrisen?

- Det er som vi alle kjenner til en rekke utfordringer rundt koronakrisen som er langt større enn vår bransje. Og vi merker naturligvis konsekvensene av dette vi også. Men en ting jeg dessverre tror mange overser er kollegene våre og det sosiale. For uten de utrolige flinke folkene våre og at de har det bra på jobb - så har vi faktisk ingenting. 

- Hvilke grep har dere tatt eller tenkt å ta etter sommerens mangfoldsdebatt?

- Dette er fortsatt et svært krevende tema synes jeg. Vi har ansatt 14 nye hos oss i 2020 og hatt svært mange søkere til disse stillingene. Av alle disse har vi da fått tre søkere med innvandrerbakgrunn, og har ansatt én. Og det er dessverre fortsatt sånn, at vi må ansette den som er best til stillingen. 

- Hva slags kompetanse blir viktigst for dere fremover?

- Dersom jeg må velge et fagområde av de vi har hos oss, må jeg nok si at det er det digitale fagfeltet som blir det viktigste i 2021. Det sagt, så er vi alltid på utkikk etter de som skiller seg ut. Vi elsker fagnerdene som virkelig brenner for fagfeltet sitt.

- Vi har en felles utfordring

Peder Mittet, administrerende direktør i Publicis Groupe Norge:

- Hva blir bransjens største utfordring etter koronakrisen?

- Generelt er byråbransjen svært tilpasningsdyktig, men krisen har truffet ulike deler av bransjen forskjellig og mindre robuste miljøer sliter. Ut over det som dreier seg om forretning, har vi en felles utfordring i at mye av virksomheten er tett knyttet opp til kontorfellesskapet. Både når det gjelder å løse oppgaver for kundene, pitsje på nye oppdrag og ikke minst når det gjelder å bygge en sterk byråkultur. Vi fikser mye på Teams, men vi har samtidig blitt minnet om hvor viktig det sosiale på kontoret er. Her har vi valgt å satse, selv i korona-tid, og har innflytting i nye lokaler å se frem til neste år!

- Hvilke grep har dere tatt eller tenkt å ta etter sommerens mangfoldsdebatt?

- Publicis har dette høyt på agendaen, både sentralt og lokalt, og det følges opp med mål og tiltak. Som et eksempel på et konkret grep, vil jeg fremheve MSLs initiativ med anonymisert søknadsprosess, som fungerte svært bra. Til syvende og sist handler dette om holdninger og bevissthet på alle nivåer i organisasjonen. I kantinen har vi en lang rekke med flagg som representerer nasjonalitetene vi har og har hatt blant medarbeiderne våre, som en daglig påminnelse om hvor viktig dette er.

- Hva slags kompetanse blir viktigst for dere fremover?

- Det er lett å peke på at e-handel, data og alt digitalt blir enda viktigere. Likevel er nok det aller viktigste å ha sterke rådgivere god helhetsforståelse for kundens utfordringer og samtidig bred forståelse av mulighetene som finnes i kommunikasjons- og markedsføringsfaget. Fremtidens sterkeste byråer er de som evner å sette endring og innovasjon i system og som del av internkulturen. Selv om kjernen i fagene våre har vist seg å tåle tidens tann godt, vil fremtiden kreve at vi i enda større grad klarer å bruke riktige verktøy fra en verktøykasse som i økende tempo vil få nytt innhold.    

- Ehandel og data:

Peder Mittet er toppsjef i kommunikasjonshuset, Publicis Norway, som huser byråer som Starcom, Kitchen og MS&L. E-handel og data er noe han trekker frem som viktig fremover.

Fem byråledere om fremtiden: - Vi har en felles utfordring