Det er som alltid enormt med spenning når Kampanje, i samarbeid med Kantar og Kommunikasjonsforeningen, skal presentere undersøkelsen som tar temperaturen på kommunikasjonsmarkedet og den norske byråbransjen.

Byråprofil er en viktig kåring for landets reklamebyråer, PR-byråer, mediebyråer, contentbyråer, perfomancebyråer og teknologi- og designbyråer. Ja, det blir slik i år også. Bransjeglidningen fortsetter, men vi er ikke der at vi kan legge alle kategorier i en kurv ennå. Landets annonsører gjennomfører fortsatt reklamepitsjer, PR-pitsjer og content-pitsjer. Markedet fortsetter i stor grad å orientere seg på den måten, selv om vi har forståelse for at kreative byråer ikke liker båser. Derfor kårer vi også «Årets byrå» på tvers av alle kategorivinnerne. Totalt har vi hatt med 62 byråer i undersøkelsen og måtte de beste vinne.

Det er mange måter å rangere byråer på i en konkurranse: Kreativitet, effekt og kundetilfredshet er noen av dem. Spør du byrålederne vil de sikkert svare at de ønsker å vinne alle former for konkurranser de stiller opp i. Men det har alltid vært ekstra gjevt å gjøre det bra på Byråprofil. For som omdømmeundersøkelse, spør vi annonsørene – både kunder og ikke-kunder av det enkelte byrå - om alt dette. I tillegg er Byråprofil den viktigste kåringen med tanke på new biz for byråene.

Er du kjent som byrå, så gjør du det bra på Byråprofil. Er det mange som har hørt om deg, blir du også invitert inn i flere byråkonkurranser. Presterer du godt i pitsjen, er det også bra for business. Å gjøre det bra på Byråprofil er derfor kritisk for virksomheten din.

Vi gleder oss derfor til å gå i gang med å kåre årets vinnere neste uke, etter at vi måtte droppe planene om en større digital sending. I stedet vil vi lage en Byråprofil-uke der vi kårer en vinner hver dag hele uken igjennom, og det starter på mandag. Klokken ti på formiddagen alle dager neste uke vil vi kåre en vinner. Det betyr at vi publiserer vinneren av «Årets PR-byrå» på mandag, «Årets mediebyrå» på tirsdag, «Årets teknologi- og designbyrå» på onsdag, «Årets content- og performance-byrå» på torsdag og «Årets reklamebyrå» og «Årets Byrå» på fredag. Klokken ti hele uken igjen gjennom.

Det betyr samtidig at vi får enda bedre tid til å lage masse god journalistikk fra kåringen, og vi kommer til å følge opp alle kategorivinnerne med redaksjonelle saker. Der det er mulig vil vi gjennomføre både videointervjuer og diplomoverrekkelser. Vi skal gjøre stas på vinnerne, men også hedre og samle hele den norske kommunikasjonsindustrien.

I år bestemte vi oss tidlig for å få til en kalibrering av selve Byråprofil-undersøkelsen for å gjøre den enda bedre. Dette fordi vi ønsker at Byråprofil skal gi et så riktig bilde av markedet som overhodet mulig. Vi la oss derfor i selen for å styrke respondentgrunnlaget. Først og fremst gjennom Kantars kildegrunnlag, men også gjennom Kampanjes egne datasett som har blitt betydelig styrket gjennom systematisk jobbing med vårt CRM-system de siste årene.

Vi takker også Kommunikasjonsforeningen for at de støtter opp om det ledende bransjemediet og stiller deres medlemslister til rådighet. Til sist gjennomførte vi også kampanjeaktiviteter som har gitt oss mange nye respondenter (uten at dette på noen måte går utover troverdigheten til undersøkelsen.) En ytterligere styrke og sikkerhet ligger i Kantars veldokumenterte tilnærming til denne type undersøkelser og ikke minst metoden der resultatene som ligger bak totalrangeringen vektes i forhold til andelen kunder ikke-kunder som har svart for hvert byrå.

Arbeidet må sies å ha lykkes. Nærmere 500 annonsører og innkjøpere av kommunikasjonstjenester har svart på årets undersøkelse. Det er en kraftig oppgang sammenlignet med i fjor da vi fikk inn 285 svar. Totalt fikk vi inn 5.557 byråvurderinger og over 27.785 svarresponser.

Byråprofil er en viktig undersøkelse både for byråer og selskapene som kjøper inn reklame- og kommunikasjonstjenester. Den genererer mye verdifull vareprat om byråindustrien og den markante økningen i svar i år (+70 prosent) viser helt tydelig at undersøkelsen også engasjerer annonsørene og innkjøperne av PR- og designtjenester.  

Oppmerksomheten rundt Byråprofil er større enn noen gang. Det er bare å glede seg, også ønsker vi alle byråene lykke til når vi starter kåringen i neste uke.