TVNorge-sjefen fikk en vekker før OL: - Trakassering er uaktuelt

Refser samtidig sin gamle arbeidsgiver Schibsted.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Etter at radio- og tv-profil Alexander Schau luftet flere alvorlige episoder på Twitter nylig, har det kokt i mediebransjen med stadig nye historier om seksuell trakassering fra de norske mediehusene. Ett av medieselskapene som har stått i stormen er TV 2, der ledelsen også har gått ut og bekreftet at de kjente til flere av hendelsene og at mange av dem hadde funnet sted i tv-kanalens sportsavdeling. 

Fire av de fem episodene hadde resultert i oppsigelser, mens den femte endte med en advarsel. Alle involverte var knyttet til sporten i TV 2 og dagens sportsredaktør Vegard Jansen Hagen har lagt seg paddeflat for at det i ett tilfelle tok et helt år før han reagerte etter første varsling. 

Les også: Lot ansatt fortsette i over ett år etter varsling om seksuell trakassering 

Tine Austvoll Jensen er toppsjef i tv-huset Discovery. Hun har det siste halve året overtatt og ledet det amerikanske mediekonsernets enorme sportssatsing på det norske tv-markedet, etter at Harald Strømme takket for seg tidligere i år. Om bare noen måneder står hun klar til å servere det norske folk OL selskapets tv-kanaler TVNorge, Max og Eurosport med en helt ny sportsredaksjon som hun vært med på å bygge opp fra grunnen av.  

- Hva gjør dere konkret for at det ikke skal sette seg en ukultur med rom for seksuell trakassering i Discovery?

- Som de fleste andre medieledere i andre mediehus mener også jeg at mobbing og trakassering av en hver art er helt uakseptabelt. Punktum. Jeg har tidligere vært ganske kort i mine uttalelser, men det er fordi jeg mener dette er uakseptabelt. Jeg ønsker ikke å kommentere det som skjer i TV 2 konkret, men det er ingen tvil om at det som har kommet frem er en eyeopener – for de fleste i denne bransjen, sier Austvoll Jensen.  

Da episodene for første gang ble omtalt i media, tok det ikke langt tid før den første #metoo-debatten ble arrangert. Der kunne TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand fortelle at hun ble kvalm av å lese om alle anklagene og hendelsene. 

Les også: TV 2-topp «kvalm» over anklagene - men har fortsatt tillit til sportssjef

Austvoll Jensen sier hun skjønner Willand.

- Vår bevissthet om vanskeligheten av å rapportere slike forhold har også økt etter #metoo-kampanjen. Vi har systemer og kanaler for varsel av denne typen hendelser, men vi har nok ikke vært flinke nok til å snakke om dette internt, sier Discovery-sjefen. 

- Mobbing og en hver form for trakassering er uakseptabelt her på huset, om man jobber med sport eller andre ting.

Hun sier ledelsen nå har «vært i dialog med ansatterepresentanter» og «snakket om temaet på et allmøte» samtidig som «alle med personalansvar skal kurses».

- Vi har gått igjennom rutinene og ønsker å forsikre oss om at systemene vi har er gode nok og at det føles trygt å si ifra om ubehagelige hendelser.

- Dere har ansatt mange fra TV 2. Er det en fare for at denne kulturen blir importert når dere henter folk fra andre sportsredaksjoner? 

- Jeg kan ikke gå inn på konkrete ansettelser, men mobbing og en hver form for trakassering er uakseptabelt her på huset, om man jobber med sport eller andre ting, sier hun.  

- Ansettelser gjøres etter grundige vurderinger

Discovery har tatt store investeringer knyttet til blant annet norsk fotball og ikke minst OL de neste seks årene. Allerede i februar sender Discovery over 130 personer til Sør-Korea.

Les også: Discovery satser stort på vinter-OL – sender 130 personer til Sør-Korea

- Hva gjør dere konkret for å unngå at det skal forekomme uønskede episoder når dere sender så mange ned til vinter-OL?

- Det som har kommet frem i mediene, viser hvor viktig det er med en god internkultur. Vi kommer til å jobbe med vår organisasjon, ansatterepresentanter, kursing av mellomledere. Og så er det veldig viktig at bevisstheten rundt dette temaet er noe som lever videre, sier hun.

Mange av Discoverys nyrekrutteringer kommer fra andre og langt mer etablerte sportsredaksjoner. På spørsmål om Discovery har ansatt folk som har vært involvert i noen av episodene om seksuell trakassering svarer hun:

- Det er ikke riktig av meg som leder å uttale meg om interne personalforhold. Hver enkelt medarbeider har et rettsvern. Dette må vi forholde oss til. Og vi kan ikke gå inn på konkrete forhold. Vi må huske at det er mange hensyn å ta. Det jeg kan si, er at alle ansettelser skal gjøres etter grundige vurderinger, sier hun. 

I min tid i selskapet har jeg opplevd noen få tilfeller der ansatte har meldt fra om om uønskede hendelser. Disse tilfellene har blitt håndtert. Tine Austvoll Jensen

- Overrasket over omfang og alvorlighetsgrad

Kampanje har omtalt forhold der TV 2 har avsluttet arbeidsforhold med personer som har vært involvert i seksuell trakassering og der vedkommende har gått over til nye til nye jobber i mediebransjen. I ett av tilfellene, skal ikke den nye arbeidsgiveren ha blitt informert av TV 2 om bakgrunnen for at arbeidsforholdet hadde tatt slutt, noe TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand omtalte som «et dilemma»

Les også: TV 2 brøt arbeidsforhold etter trakassering – ukjent for ny arbeidsgiver

- Har du forståelse for at dette er et dilemma?

- Ja, men den generelle holdningen min til dette, er at enhver ansettelse skal gjøres etter grundige vurderinger, hvor det også gjennomføres grundige bakgrunnssjekker.

- Har det skjedd tilsvarende episoder som de vi har lest om de siste ukene i TVNorge og Discovery?

- I min tid i selskapet har jeg opplevd noen få tilfeller der ansatte har meldt fra om uønskede hendelser. Disse tilfellene har blitt håndtert.

- Hva slags type hendelser er det snakk om?

- Det vil jeg ikke gå inn på, sier hun.

- Er du overrasket over det som har kommet frem?

- Jeg har blitt overrasket over omfang og alvorlighetsgraden. Det har som sagt vært en eyeopener, sier hun. 

- Har det vært en vekker for deg?

- Ja, det har vært en stor vekker.  

- Det finnes ikke unnskyldninger

Discovery-sjefen sier hennes selskap er blant de beste i klassen hva gjelder kjønnsbalanse. Det er på nivå med Aller Medias 50 prosent prosent kvinner i ledelsen, men langt bedre enn Austvoll Jensens gamle arbeidsplass, Schibsted, som ikke kan skilte med mer enn 20 prosent kvinneandel. 

Les også: Schibsted-sjefen presset av sine egne i #metoo-debatt

Discovery-sjefen sier hennes selskap er blant de beste i klassen hva gjelder kjønnsbalanse.

- I dag har vi en kvinneandel på 50 prosent, og de to siste jeg har rekruttert har også vært kvinner, men de er rekruttert fordi de har vært de beste kandidatene. Balanse og mangfold er bra for business og kjønn er en viktig del av mangfoldet. Men det er ikke bare balansen mellom kvinner og menn jeg er opptatt av. Kulturell bakgrunn og internasjonal erfaring er også viktig. Her tror jeg vi har litt å gå på i medie-Norge.

- Hva slags erfaringer har du selv gjort deg som kvinne i toppen av mediehus som Schibsted og Discovery?

- Jeg fikk gode muligheter i Schibsted og kom inn i selskapets strategi- og digitalavdeling. Jeg dro utenlands og ble gitt mange muligheter samtidig som jeg også ba om muligheter. Min refleksjon på kvinneutfordringene i Schibsted er at det egentlig ikke finnes unnskyldninger. Det bør være hashtag no excuse når man rekrutterer internt i Schibsted. Det finnes nemlig få medieselskaper med så mange dyktige kvinner som det Schibsted har.

- Har det vært ensomt som kvinne i toppen? 

- Nei. I Discovery har det vært en veldig bra kjønnsbalanse med mange kvinner i ledelsen. Ikke bare her i Norge. Det har vært fin balanse i både kjønn, kulturelt mangfold og internasjonal erfaring. Jeg tror mange norske mediebedrifter kunne hatt mye å lære av et internasjonalt selskap som Discovery, sier Tine Austvoll Jensen. 

TVNorge-sjefen fikk en vekker før OL: - Trakassering er uaktuelt