Lotteritilsynet reagerer på bettingreklame på Youtube: - Kan være ulovlig

Google mener reklamen er innenfor retningslinjene.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Spillselskapet «ComeOn» har den siste tiden fått vist sine reklamefilmer på YouTube og Google. Det bekrefter markedskonsulent i ComeOn Group, Stian Røsvik Bjørstad.

- Ja, vi kjører med ComeOn Og Folkeriket på YouTube nå. Vi vurderer å teste MobileBet der også, sier Bjørstad til Kampanje.

- Hvorfor YouTube?

- Hvorfor ikke? I Norge har vi ikke gjort det før januar i år, men det er verdt å teste, sier han. 

«ComeOn», «Folkeriket» og «MobileBet» er alle en del av eiergruppen Go-Gaming Limited. Gruppen og underselskapene har postadresse på Malta og blir ansett som utenlandske spillselskaper som ikke har lov til å markedsføre seg på det norske markedet. Når Kampanje tar kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet, som regulerer dette markedet, er de imidlertid ikke kjent med den aktuelle YouTube-reklamen.

- Vi er ikke kjent med omfattende ulovlig markedsføring av pengespill på YouTube de siste årene. Vi kan heller ikke se å ha mottatt tips om dette, sier Rannveig Gram Skår, seniorrådgiver jurist i Lotteritilsynet.

YouTube: - Ikke ekte penger

YouTube eier Google forteller til Kampanje at annonsen på deres sider er et såkalt «sosialt casinospill». Det er et type spill hvor det ikke er ekte penger i omløp.

- Annonsører er nødt til å bli sertifisert av Google for å kjøre annonser for sosiale casinospill, som i dette tilfellet her. I alle tilfeller følger vi lokale lover med hensyn på annonser for pengespill, sier kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander.

På Lotteritilsynets sider har de en oversikt over hvem og hvordan man har lov, og ikke lov, til å markedsføre for pengespill i Norge. På et punkt under tittelen «Hva er ulovlig markedsføring av pengespill» står det «annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper på nettsider, blogger og i sosiale medier».

- Denne YouTube-filmen er fra et utenlandsk spillselskap. Men er det fortsatt slik at det er lov å vise reklame, så lenge det ikke reklameres for pengespill?

- Annonser må alltid følge våre retningslinjer, svarer Ronander og henviser til Googles retningslinjer for markedsføring av sosiale casinospill.

Der står det blant annet at «med markedsføring av sosiale kasinospill menes simulerte pengespill på nettet der det ikke er mulig å vinne noe av verdi, for eksempel penger eller premier» er markedsføring innenfor Googles retningslinjer.

Dersom pengespillselskap uten tillatelse til å tilby pengespill i Norge nå aktivt nå benytter seg av YouTube som markedsføringskanal, er dette noe vi vil vurdere tiltak opp mot Rannveig Gram Skår, seniorrådgiver jurist

- Kan likevel utgjøre ulovlig markedsføring av pengespill

Gram Skår i Lotteritilsynet sier at de tidligere har gjennomført kontroller av ulovlig pengespillreklame på YouTube og avdekket dette, og at YouTube i den forbindelse ble tilskrevet og at de fjernet de aktuelle videoene.

- Vi har i etterkant av dette gjennomført ny kontroll der vi ikke avdekket brudd som vi etter en risiko- og vesentlighetsvurdering reagerer på, sier Gram Skår.

Les også: Høyesterett avviser anken fra Discovery

Hun forteller at hvis det har seg slik at YouTube nå sender reklame og markedsføring for utenlandske spillselskaper, så er dette noe vil de ta opp med YouTube på nytt.

- Dersom pengespillselskap uten tillatelse til å tilby pengespill i Norge nå aktivt nå benytter seg av YouTube som markedsføringskanal, er dette noe vi vil vurdere tiltak opp mot, sier hun.

- YouTube bekrefter at de har sendt denne reklamen for ComeOn, men viser til at det er sosialt casinospill, et spill uten ekte penger. Er det da ok å vise denne typen reklame, når de ikke reklamerer for «pengespill»?

- Uten å ha vurdert dette tilfellet konkret, kan vi si på generelt grunnlag at dersom aktivitet er egnet til å fremme omsetningen til ulovlig pengespill vil dette utgjøre ulovlig markedsføring. Dersom annen, ellers lovlig aktivitet (for eksempel gratisspill) innebærer fremvisning av logo eller annen henvisning til merkevare som er forbundet med ulovlig pengespill, vil dette likevel kunne utgjøre ulovlig markedsføring av pengespill, skriver Gram Skår til Kampanje.

Om regelverket og reaksjoner

Fra 1. januar 2021 trådte det i kraft en endring i kringkastingsloven som gjorde det mulig for Medietilsynet å stoppe utenlandsk pengespillreklame på norske TV-skjermer, ikke gjennom TV-kanalen selv, men gjennom TV-distributørene. Formålet med endringen var å skjerme forbrukere mot reklame fra selskaper som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

Endringen i reglene splittet TV-kanalene. Medietilsynet fant massive brudd på reglene hos Discovery med TV-kanalene Fem, Max, Vox og Eurosport Norge som fortsatte å sende reklame for utenlandske spillselskaper. Nent Group besluttet at de ikke skulle sende mer reklame for utenlandske spillselskaper i Norge.

Les også: Discovery reagerer på reklame-varsel: - Overstyrer redaktøransvaret

Discovery-sjef i Norge, Espen Skoland, har tidligere forklart hvorfor de fortsatte å sende reklame for utenlandske spillselskaper.

- Vi følger de reglene som gjelder for dette feltet, og vår sending av spillreklame er fullt ut i samsvar med reglene som gjelder i senderlandet. Vi mener derfor det er i strid med EØS-retten å skulle pålegge distributører å hindre disse sendingene, og det er det vi ønsker å få avklart gjennom søksmålet mot staten.

Tidligere denne uken ble det klart at høyesterett avviste Discoverys anke.

- Utfallet i Høyesterett er uheldig for alle parter som er involvert, fordi man risikerer at Medietilsynet fatter ulovlige vedtak, med de konsekvenser det kan få for distributører og kringkastere. Dette kunne vært forhindret om domstolene hadde tillatt prøving av det rettslige spørsmålet før vedtak fattes, uttalte Skoland.

Spillselskaper som har tillatelse til å tilby spill i i Norge er Norsk Tipping, Rikstoto, ulike bingoaktører, Panterlotteriet, Postkodelotteriet, FotoLotto, lotteriverdige organisasjoner, Color Line samt kan lokale frivillige lag og humantære- og samfunnsnyttigeorganisasjoner arrangere smålotteri for å skaffe inntekter til et formål.

Lotteritilsynet reagerer på bettingreklame på Youtube: - Kan være ulovlig