Øker reklameprognose med 500 millioner kroner for 2022: - Første kvartal ser veldig bra ut

Se de ferske reklameprognosene til IRM her.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger
Knut Kristian Hauger

Etter å ha stupt i kjelleren under koronapandemien, har det norske annonsemarkedet hentet seg kraftig inn igjen. Onsdag denne uken kunne daglig leder Madeleine Thor i måle- og analyseinstituttet IRM legge frem ferske prognoser som viser at farten i reklamemarkedet er ventet å bli enda sterkere enn først antatt.

Thor kunne under sin fremleggelse vise til en oppdatert prognose for det norske reklamemarkedet som var én halv milliard kroner sterkere med tanke på totalmarkedet i år enn prognosen som ble skrevet før jul i fjor. Nå venter IRM at markedet skal passere 25 milliarder kroner for første gang i 2022.

- Det har vært veldig vanskelig å lage en prognose for 2022, men det som bidrar til at vi oppjusterer prognosen er tilbakemeldingene vi har fått fra mediene om et veldig sterkt første kvartal, sier Thor til Kampanje.

Da Kampanje sist snakket med IRM og Thor lå hun inne med en prognose på året som endte på 24,6 milliarder kroner.

- Vi legger til grunn en tosifret vekst i første kvartal og det er noe av forklaringen. De øvrige kvartalene ligger fast med ensifrede prosenter. Totalt for året 2022 tror vi på en vekst på syv prosent, sier medieanalytikeren.

Men Thor sier det er en nedside her også og at prognosen har «en rekke usikkerhetsfaktorer».

- Krigen som har brutt ut i Ukraina, dempet etterspørsel i kjølvannet av høyere strømpriser og renter, mangel på arbeidskraft og nye utbrudd av pandemien er alle konkrete risikofaktorer som kan påvirke reklamemarkedet i 2022, sier Thor og heller litt kaldt vann i årene til mediehusene.

Les også: Reklamemarkedet når nye høyder og øker med flere milliarder: - Vi har ikke sett noe lignende

Reklamemarkedet i Norge

Her kan du se den økonomiske utviklingen til reklamemarkedet i Norge de seneste årene. Alle tall i milliarder kroner. Kilde: IRM. 

 • 20.6
  2018
 • 21.1
  2019
 • 19.8
  2020
 • 23.5
  2021
 • 25.1
  2022p

Digitalannonseringen skyter fart

IRM setter også to streker under svaret for reklamemarkedet i 2021 som ifølge Thor endte på rekordstore 23,5 milliarder kroner.

- Det var ny rekord. 2021 var all time high etter en vekst på 18,6 prosent sammenlignet med 2020. Det ble en fantastisk sterk vekst for annonsemarkedet, sier Thor.

IRM-sjefen sier forklaringen på de sterke reklametallene for 2021 var et helt «unikt, digitalt annonsemarkedet.  I 2021 økte investeringene i digitale annonser med i overkant av tre milliarder kroner, noe som er den største økningen i digitale annonseringsinvesteringer noen gang registrert i IRM-målinger. Tidligere var toppåret i 2018 da de digitale reklameinvesteringene økte med 1,4 milliarder, en rekord som ble grundig slått i fjor.

- Markedet øker år for år, men plutselig kommer det over tre milliarder kroner inn i det digitale annonsemarkedet i 2021. Det var mer enn dobbelt så mye som hva vi tidligere har sett, sier Thor.

Hun viser til flere årsaker som en forklaring på den voldsomme, digitale veksten på hele 27 prosent i fjor, og peker blant annet på «en rask økonomisk oppgang med sterk konjunktur og fortsatt stimulans», «økt medieforbruk og sterk e-handel» og annonsørenes omstilling gjennom en «rask overgang til digitale alternativer i kjølvannet av pandemien».

- Annonsørene valgte rett og slett å satse mer på digital annonsering, sier hun.

Baksiden av medaljen fra en reklamekjøpers ståsted er ifølge Thor en prisvekst på reklame i markedet.

- Vi ser at kostnadene for medier og reklame har økt mer enn omsetningen til selskapene og det tyder på at det finnes en prisforøkning markedet, sier hun.

Spiser mer av markedet

Ser en på de enkelte mediekanalene så er det internett som tar den største andelen av markedet med totalt 66 prosent markedsandel, og det er søk og sosiale medier som forsyner seg grovest av reklamekaken.

- Søk og sosiale medier tar for seg 40 prosent av reklamemarkedet, sier Thor.

- Kommer de globale spillerne til å forsyne seg grovt av markedet fremover også?

- Ja, absolutt. Hvis vi tar søkeordsannonseringen ser vi den vokser i andeler. En stor del av annonsørenes penger går dit, og andelen av totalen for søk vil øke fra 22,5 prosent til 23,2 prosent, mens sosiale medier vil få en andel på 17 prosent. At de kommer til å ta andeler fra øvrige deler av markedet er nok ingen dristig spådom, sier hun.

IRM forventer videre en vekst i digital annonsering på snaue ti prosent, mens kino og utendørs er vekstvinnerne med henholdsvis 66 og 28 prosent vekst.

- Etter den usedvanlig sterke veksten i 2021 faller veksten nå tilbake til mer normale nivåer i 2022. De fleste mediekategorier går dermed tilbake til den underliggende utviklingen som hersket før utbruddet av koronapandemien. Unntakene er utendørs og kino, disse to mediene er fortsatt i en opphentingsfase etter koronapandemien, og viser høy vekst i løpet av året, sier Thor.

Kino og utendørs henter seg inn:

Her ser du en oversikt over utviklingen som forventes per mediekanal i 2022. Kino og utendørs er to av kanalene som vil hente seg inn igjen etter koronapandemien, Kilde: IRM.

Øker reklameprognose med 500 millioner kroner for 2022: - Første kvartal ser veldig bra ut