Amedia forsvarer engelske stillingstitler: - Et håp om å treffe flere søkere

Amedia har norsk som arbeidsspråk, men tar i bruk engelske stillingstitler.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Nylig refset direktør Åse Wetås i Språkrådet og «tekstdoktor» Christine Calvert bruken av engelske stillingstitler i norske bedrifter innenfor pr-, kommunikasjons- og mediebransje i en sak hos Kampanje. Begge mener trenden er relativt utbredt. 

Noen eksempler på engelske stillingstitler Kampanje har funnet i stillingsannonser og saker om jobbskifter, og som fint kunne vært oversatt til norsk, er Team Lead, Executive Head Chef, Digital Marketing Specialist, Head of Non-scripted, Marketing AssistantHead of Media og Brand Activation Manager. 

- Jeg forstår godt at bedrifter ønsker å bruke engelske titler hvis de jobber internasjonalt. Men bortsett fra det kan jeg faktisk ikke begripe hvorfor engelsk skal være så mye finere enn gode, norske stillingstitler, sa Calvert.

Wetås mener bruken av engelske stillingstitler vanner ut fagordforådet i bransjen, i tillegg til at det er uheldig for statusen til norsk språk.

Hun mente også det var utrolig synd dersom bedrifter tar i bruk engelske titler i håp om å fremstå som «viktigere eller mer internasjonale»:

- Det er ille hvis man må bruke engelsk for å fremstå som så viktig som man selv synes at man er. Det er få ting som blir kulere av å være på engelsk. Hvis det er sånn at man pynter seg med lånte fjær for å fremstå som mer attraktiv, så kan man nok heller ende opp med å fremstå som litt latterlig. Det er noe å tenke på hvis man ønsker å fremstå som en seriøs, attraktiv og innbydende virksomhet, sa Wetås.

Les også: - Bommer man på stillingstittel, er resultatet at søkerne uteblir

- Ambisjon om norske titler

Nylig ansatte Amedia en ad tech manager, en revenue manager og en ad ops manager.

Hilde Norddal, konserndirektør salg og marked i Amedia, bekrefter til Kampanje at de stadig har norsk som arbeidsspråk. 

- Hvorfor har dere valgt engelske titler på disse stillingene? Kunne titlene vært norske? 

- Vi har en ambisjon om at alle våre titler skal være norske. I de tilfellene engelske titler velges handler det om titler som er innarbeidet i bransjen og ikke minst i håp om å treffe flere søkere, sier Norddal.

Hun sier at de ikke har eksakte tall på hvor stor andel av stillingene innad i Amedia som har engelske titler, men anslår at det gjelder i underkant av 15 prosent av de 137 ansatte innenfor salg og marked. 

Hun mener at det innenfor «enkelte spisskompetanseområder» over tid har etablert seg flere engelske stillingstitler i bransjen, som ennå ikke har fått noen god oversettelse. 

- Wetås mener bruken av engelske stillingstitler kan føre til at man mister en del av fagordforådet, i tillegg til at det er uheldig for statusen til norsk språk. Er dette noe dere tar i betraktning når dere bruker engelsk?

- Jeg forstår det perspektivet og vi har, som sagt, en ambisjon om å primært bruke norske titler, men det vil være unntak på noen spisskompetanse-områder som i de eksemplene som er beskrevet, sier Norddal. 

NHO: - Vurderes nok som en praktisk løsning

Christian Chramer, direktør kommunikasjon samfunn og region i NHO, sier at han til en viss grad kjenner seg igjen i at det er en utstrakt bruk av engelske titler i norske bedrifter innenfor PR, kommunikasjon og medier.

- Men det er vanskelig å mene noe om omfanget av dette og i hvilken sammenheng engelske titler er i bruk. I mange tilfeller vurderes nok engelske titler som en praktisk løsning for å nå internasjonale søkere eller effektivt for bedrifter som jobber i flere markeder, sier Chramer. 

- Hva synes du om denne «trenden»?

- Engelsk som arbeidsspråk er en del av hverdagen for mange bedrifter og svært naturlig for et stadig mer internasjonalt rettet næringsliv, sier han. 

For ti år siden oppfordret NHO, sammen med Språkrådet, norske bedrifter om å «bruke norsk når de kan, og engelsk når de må». 

- Det var et godt råd da og vi mener fortsatt at det er en god anbefaling, sier Chramer. 

- Har du noen tanker om hvorfor bedrifter som har norsk som arbeidsspråk velger å ta i bruk engelske stillingstitler? 

- Jeg tror det i stor grad handler om en praktisk tilnærming og et ønske om å nå sine viktigste målgrupper, sier han. 

Amedia forsvarer engelske stillingstitler: - Et håp om å treffe flere søkere