Slår tilbake mot Sp-toppenes konsulent-hakking - mener PR-bransjen bidrar med milliarder i verdiskapning

- Dette er ikke en front mot Senterpartiet, men en front for rådgivernæringen, sier Nils-Ola Widme i Abelia.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

(Saken er oppdatert: Kampanje kom tidligere i dag i skade for å skrive at den samlede verdiskapningen fra den norske PR-bransjen var på tre milliarder kroner. Etter nærmere gjennomgang av tallene og basert på Menons utregningmodell for verdiskapning, er dette tallet blitt nedjustert. Det korrekte tallet skal være  1,5 milliarder kroner. Alle øvrige tall var i korrekt gjengitt i saken). 

Etter å ha fått mye verbal juling fra flere av landets største partier, som Senterpartiet og Arbeiderpartiet, kan landets PR-rådgivere og konsulenter nå finne trøst i en ny Menon-rapport, som er utarbeidet på oppdrag fra NHO-tilknyttede Abelia. I rapporten settes det et tall på verdiene som skapes i landets konsulentselskap, advokatkontorer og kommunikasjonsbyråer, og det er ikke småpenger.

Hele 132 milliarder kroner verdsettes verdiskapningen til, og det spås samtidig en vekst på 75.000 nye konsulent- og rådgiverjobber fremover. Det er andre gangen denne rapporten gjennomføres og siden sist, tilbake i 2017, har verdiskapningen økt med 24 milliarder kroner fra landets konsulenter.

Les også: Slakter ny PR-rapport: - Bestilt for å vise at konsulentene er viktig

- Konsulentbransjen har vært en politisk hakkekylling i mange år og for Abelia er det viktig å bringe inn fakta i denne diskusjonen, både med tanke på hva denne næringen gjør og hvilken betydning rådgiverbransjen har. En av fem nye jobber i privat sektor kommer i rådgiverbransjene, sier næringspolitisk direktør i Abelia, Nils-Ola Widme, til Kampanje.

Han sier rådgiverbransjen er en av de næringene som er blant de største i landet og som vokser raskt.

- Det er store bransjer som rådgiverbransjen må sammenlignes med. Men de samme målene på verdiskapning, er det bare olje og gass, bygg og anlegg, industri og den maritime nøringen som er større. Konsulentbransjen er større enn både sjømat og reiseliv, sier Widme.

Ifølge Abelia så har Menon definert verdiskapning som «overskudd og lønn».

- Det er det samfunnet sitter igjen med etter innsatsen. Verdiskapning kan måles på ulike måter, men her er tanke se på hva Norge sitter igjen med, definert som overskudd til eierne og lønningene til de ansatte. Begge deler er med å bidra til skatteinntekter og penger brukt i butikkene, sier Widme. 

Kommunikasjon og informasjon er fag i seg selv, og ikke noe hvem som helst kan drive med. Nils-Ola Widme, Abelia

- PR-bransjen bidrar med tre milliarder kroner

Menon har i rapporten listet opp en rekke forskjellige rådgiverbransjer, det være seg IKT-rådgivere, bedriftsrådgivere og advokater, og sett på hva den enkelte sektoren bidrar med i verdiskapning. I sektoren bedriftsrådgivere, der selskaper som McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Devoteam, Geelmuyden Kiese og Gambit Hill + Knowlton listes opp som eksempler, settes verdiskapningen til 15,4 milliarder kroner.

Kampanje har derfor bedt Abelia hente frem tall isolerte tall for PR-bransjen og samlet bidrar kommunikasjonsrådgiverne med 1,5 milliarder i verdiskapning. 

- Kommunikasjon og informasjon er fag i seg selv, og ikke noe hvem som helst kan drive med. Det kreves en egen utdanning og både offentlige og private har behov for å kjøpe bistand, sier Nils-Ola Widme.

Han mener både offentlige kunder og private kjøper inn tjenester av de samme grunnene og det kan gå behovet for ekstra kapasitet, medarbeidere som skal ut i permisjon eller i forbindelse med en omstillingsprosess eller krisesituasjon.

- Dette er oppgaver man ikke løser på hobbybasis og det ligger i sakens natur at det å drive god interkommunikasjon under en omstilling er en annen informasjonsjobb det som ligger i den daglige drifte. Når offentlig sektor bruker PR- og kommunikasjonsrådgivere så er det for å dekke et behov som det ikke lønner seg å dekke internt. Hadde det vært så enkelt, ville det bare vårt å ansette flere, sier Widme.

Liker ikke konsulenter:

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gått lengst i kritikken av PR-byråene og statens sløsing med penger i forhold til konsulentbruk. Også Arbedeiderpartiet, her ved partileder Jonas Gahr Støre, er kritisk til statens rolle som melkeku for konsulentbransjen. Foto: NTB.

Vedum på konsulentjakt - vil kutte i offentlige innkjøp

Dersom du er jobber i et PR-byrå skal det godt gjøres ikke å ha fått med seg Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedums mange angrep på PR-byråene og statens bruk av skattekroner på unødvendig konsulentbruk. Også Arbeiderpartiet har uttalt seg kritisk gjennom sin foreslåtte tillitsreform og har foreslått kutt i konsulentbruken i det offrentlig på over ti milliarder kroner.

Men den som har skremt næringslivet mest er Sp-lederen som også er bekymret for det han mener er svingdør mellom PR-bransjen og norsk politikk. I et større VG-intervju fra i fjor lovet Vedum at med Sp i regjering og med ham selv som partileder, skal aldri noen som «arbeider i First House eller lignende byråer bli oppnevnt til statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver.».

- Vi skal sende et brev til alle statlige og underliggende etater om at dere får lov til å bruke null kroner på PR-byråer, sa Vedum til VG i fjor, og pekte på at regjeringen brukte 680 millioner kroner på kommunikasjonshjelp i 2019. 

Denne uken var Vedum på nytt ute og kritisert statens pengebruk på konsulenter generelt etter at finansministeren Jan Tore Sanner presenterte tall som viste at den norske staten bruker 12 milliarder kroner på eksterne konsulenter i 2020.

- Den statlige konsulentbruken er blitt veldig, veldig høy. Det er altfor lite politisk debatt om denne pengebruken, sa Vedum til Aftenposten mandag.

- Forstår ikke Vedums argumenter

Vedums angrep på PR-bransjen har lenge vært en «snakkis» i kommunikasjonsbransjen samtidig som det stadig utlyses flere offentlige kontrakter. Sist ut var Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ), som ligger innunder Finansdepartementet, som utlyste en kommunikasjonsavtale som gikk til PR-byrået Wergeland Apenes. Avtalen hadde en totalverdi på 15 millioner kroner.

- Jeg tror ikke et sunt norsk byråkrati vil like at en partileder legger seg opp i hvilke rådgivningstjenester de velger å bruke for å oppnå resultatene politikerne krever av dem. Det virker som en detaljstyring som er fremmed for oss i Norge, sa byråleder Martin Apenes til Kampanje tidligere i år.

Widme mener eksempelet med DFØ er et godt eksempel på hvordan kommunikasjonsbransjen bidrar.

- Det viser hva offentlige kunder trenger, og de trenger ulike typer informasjonstjenester som dekker behov det er umulig for dem å dekke over den daglige driften. Det er rasjonelt å kjøpe de tjenestene eksternt

For Abelia er en struping av konsulentbruk, er det samme som «kompetansekutt».

- Konsulentkutt er kompetansekutt og det får konsekvenser. I en krisesituasjon er det naturlig å tenke seg konsekvenser i form av dårlig informasjon og ved å kutte konsulenter så senker man sitt eget ambisjonsnivå. I noen tilfeller vil dårlig informasjon være både virksomhetskritisk og enkelte ganger også samfunnskritisk noe det siste året har vist oss, sier han.

- Vedum mener konsulentbruken er blitt «en trussel mot folkestyret» og at det flyttes makt over til konsulentselskapene. Hva tenker du om det?

- Jeg forstår ikke argumentet og jeg forstår ikke at konsulentselskapene har noe makt. Vedum har makt som politiker og representant på Stortinget. Det vi ønsker er å bringe fakta inn i denne diskusjonen, sier Widme.

- Rådgivere er kunnskapsdelere

I tillegg til PR-bransjen har Abelia og Menon også sett på bidragene innenfor IKT-næringen, en bransjer som bidrar med helt andre tall hva gjelder verdiskapning. IKT-rådgivere, som Menon definerer som konsulenter fra selskaper som Evry, Sopra Steria, Capgemini og Accenture, bidrar med hele 42,4 milliarder kroner.

- Rådgivere er kunnskapsdelere og vi ser i dag at det er et kronisk underskudd på spisskompetanse og aller mest på IKT-området. Rådgivernæringen sprer kunnskap gjennom at de lærer fra kunde til kunde og fra oppdrag til oppdrag og på den måten akkumulerer ekspertise over tid. Verdier dette har for samfunnet bare øker og øker og det er særlig viktig når vi står midt i en digital transformasjon som omfatter alle bransjer og kanskje særlig i offentlige sektor. Det er det utrolig viktig at vi tar høyde for når vi debatterer hvilken rolle rådgiverne har som kunnskapsdeler, sier Widme.

- I Abelias korridorer håper man kanskje ikke på Vedum som ny statsminister?

- Det vi er opptatt av faktabaserte diskusjoner om rådgivernæringen og at de som leser vår rapport vil endre sitt syn på konsulentbruken og til denne bransjen, sier Widme.

- Har Senterpartiet fått en kopi?

- Ja, alle vil få en kopi også alle de politikerne som er interesserte. Dette er ikke en front mot Senterpartiet, men en front for rådgivernæringen, sier Widme.

Verdiskapning i de ulike bransjeneHer er de største verdiskapernen i den norske konsulentbransjen.

Næring Verdi Årlig vekst (%) Andel av verdi (%)
IKT 42,4 + 7,2 32,1
Teknologi 40,3 + 3,9 30,5
Bedriftsrådgivere 15,4 + 5,9 11,6
Advokater 11,4 + 4,1 8,6
Revisjon og skatt 7,7 + 5,1 5,8
Arkitektur 5,8 + 7,3 4,4
Reklame/medier 5,3 + 5,5 4,0
HR og rekruttering 1,1 + 15,6 0,8
Design 0,9 + 7,8 0,7
Marked/Opinion 0,9 + 12,6 0.7
Annen 1,0 + 0,9 0,8
Totalt 132,2 + 5,5 100

Kilde: Abelia/Menon.

Slår tilbake mot Sp-toppenes konsulent-hakking - mener PR-bransjen bidrar med milliarder i verdiskapning