Korona-brems i reklamemarkedet: - Mange har stoppet kampanjer og setter ting på hold

Utviklingen i reklamemarkedet kan gå fra vondt til verre for norske mediehus.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie, Dag Robert Jerijervi og Knut Kristian Hauger

Etter hvert som det nye koronaviruset sprer seg i Norge og Europa, vil også reklamemarkedet rammes, og det er spesielt ett segment som er først ut med å trekke i nødbremsen. 

- Koronaviruset får uten tvil en negativ effekt på mediemarkedet. Umiddelbart har effekten kommet i reiselivsbransjen og mange har stoppet kampanjer og har satt ting på hold. Reiselivsoperatører, hoteller og flyselskaper er sterkt rammet og dette er store aktører i mediemarkedet, sier forhandlingssjef i Group M, Jarle Thalberg

Thalberg er en av landets største reklamekjøpere og råder til sammen over budsjetter på to milliarder reklamekroner. 

- I hvilken grad andre bransjer vil senke annonseringen får vi se fremover. Det er jo aktører som kan få problemer med sine leveranser av produkter og da vil de jo stoppe medieaktiviteten. Det er jo også et spørsmål om folk vil holde seg mer hjemme og ikke oppsøke butikkene like mye som før. Da kan det også hende aktører setter aktiviteter på hold. Så det er helt klart at koronaviruset har en sterk negativ effekt på mediemarkedet, sier Thalberg videre. 

Før virusutbruddet viste en prognose fra mediebyrånettverket Dentsu Aegis en nedgang på to prosent. Dermed har en tøff start på reklameåret 2020 blitt enda verre.

- Alle medier jeg prater med sier det samme. Det er et stille marked, og ikke minst så er ofte annonsørene sent ute med bestillinger. Med koronaeffekten på toppen tror jeg vi vil se et veldig svakt mediemarked første halvår. Det åpner på sin side gode muligheter for å gjøre gode mediekjøp for de som skal på med kampanjer, avslutter han. 

Ikke i tvil:

- Det er helt klart at koronaviruset har en sterk negativ effekt på mediemarkedet, sier Jarle Thalberg i Group M.

- Har vært gjennom tøffe runder før

Kommersiell direktør Christian Haneborg i VG forteller at de merker nedgangen blant reiselivsannonsører.

- Det er for tidlig å si om vi merker det som helhet, men innenfor noen segmenter som reise, så ser vi at det er en forsiktighet i markedet. Det er det ikke tvil om, sier han til Kampanje.

Denne trenden skal ha blitt tydelig allerede i forrige uke.

- Er det full stans?

- Vi har fremdeles omsetning i reisesegmentet, men noen kampanjer som skulle på, forskyves.

Hvilken effekt koronaviruset vil få på VGs annonseomsetning og markedet som helhet, kan ikke Haneborg si noe om ennå. VG og Schibsted-avisene har ikke hatt det lett i det digitale annonsemarkedet den siste tiden. Da selskapet la frem sine tall for fjerde kvartal, viste annonseomsetningen en nedgang på 11 prosent.

Les mer: Skogen Lund må kutte «noen titalls millioner» i avisene: - Prøver å unngå nedbemanninger

- Foreløpig ser det ut som om dette påvirker bransjene som er tettest på dette med reise. Hvor lenge dette vedvarer, vil i større grad påvirke hvordan det gir ringvirkninger inn i andre bransjer. Foreløpig har det begrenset innvirkning hos oss, sier Haneborg.

Heller ikke Aller Media skånes for ringvirkningene av koronaviruset.

- Vi i Aller Media opplever noe effekt av korona og følger løpende med på utviklingen i markedet. Underliggende har vi en meget sterk trafikkvekst i Dagbladet, Se og Hør, KK og Sol, som er positivt i disse tidet, skriver konserndirektør Bente Klemetsdal i Aller Media i en tekstmelding til Kampanje.

Samtidig som konsekvensene av koronaviruset gjør seg gjeldende i reklamemarkedet, rammes også verdens børser av et kraftig fall i oljeprisen. For VGs del innebærer det bare at de må brette opp ermene.

- Vi fokuserer på det vi gjør hver dag og vi får alle håpe at samfunnet ikke stopper helt opp. Jeg ser at det er bra trykk i prosessen og vi har fullt trykk ut i markedet. Jeg har tro på at vi skal komme oss godt gjennom dette. Vi har vært gjennom tøffe runder på børsen før. Noen ganger får det kortsiktige effekter på inntektssiden. Om det skjer, så vil det ta seg opp igjen senere, sier Haneborg.

SAS utsetter prosjekter

John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier til Kampanje at flyselskapet allerede tirsdag i forrige uke varslet markedet om at hele konsernet iverksetter en rekke tiltak for å redusere kostnader. 

- Inkludert å utsette ikke-kritiske prosjekter innen markedsføring og kampanjer. Dette arbeidet er allerede påbegynt, men vi har ambisjon om å fortsette våre aktiviteter når virusutbruddet ikke lenger har like stor innvirkning på etterspørselen etter flyreiser, sier han. 

Mandag denne uken ble det kjent at SAS kansellerer 2000 flyvninger i mars som en følge av virusutbruddet og mindre reiselyst, ifølge NRK.

Når Kampanje tar kontakt med markedsdirektør Kei Grieg Toyomasu i Norwegian, henviser han til informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

- Vi sitter i møter hele tiden, skriver Toyomasu i en tekstmelding til Kampanje.

Norwegians informasjonsdirektør er ordknapp om hvordan koronaviruset påvirker markedsføringen deres.

- Våre kunder forventer regelmessige tilbud fra oss og det skal de også få framover. Når det gjelder ren markedsføring justerer vi den nå som den generelle reiselysten er noe mindre enn vanlig, sier Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian til Kampanje.

Visit Norway vil holde nordmenn innenlands

Katrine Mosfjeld, leder forbrukermarkedsføring i Visit Norway, bekrefter til Kampanje at de nå reduserer noen av sine planlagte aktiviteter, mens andre trappes opp. 

- Fremover legger vi inn ekstra innsats i nærmarkedene, som Skandinavia, Tyskland, og Nederland. I tillegg lager vi nå en kampanje rettet mot nordmenn for å legge sommerferien i Norge, sier Mosfjeld. 

Hun ønsker ikke å si noe om hvilke land Visit Norway reduserer aktivitetene i, men sier at de «tilpasser aktivitetene til situasjonen i de ulike markedene vi operer i».

- Har dere flyttet på eller utsatt markedsføringsaktiviteter, som en følge av koronaviruset?

- Vi jobber i disse dager å vekte de prioriterte markedene for vinter og vårkampanjer annerledes, i lys av den nye situasjonen. Noen aktiviteter har vi også utsatt i tid, sier Mosfjeld og fortsetter:

- Alle arrangementer i områder med vedvarende spredning er avlyst til og med april måned. Vi baserer oss på rådene gitt av Folkehelseinstituttet. Utover dette følger vi utviklingen tett, og tar avgjørelser vedrørende individuelle aktiviteter løpende.

Korona-brems i reklamemarkedet: - Mange har stoppet kampanjer og setter ting på hold