Rakettvekst i byrånisje - her er tjenesten markedssjefene bare «må» ha

550 nordiske markedssjefer har svart på hva de bruker byråene sine til. Få de første svarene fra The Nordic CMO Survey her.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian  Hauger
Ole Obitsø
Knut Kristian  Hauger
Stina Eriksson

I den helt ferske utgaven av årets nordiske annonsørundersøkelse, kommer det frem at performance marketing er den delen av byråbransjen som opplever sterkest vekst når det kommer til hvilke tjenester som annonsørene først og fremst anvender byrået sitt til. Det viser Kampanje, Resumé, og danske Markedsførings undersøkelse «The Nordic CMO Survey». Totalt har 550 markedssjefer fra Norge, Sverige og Danmark deltatt i undersøkelsen som gjøres i samarbeid med Synlighet. I undersøkelsen svarer hele 60 prosent av de spurte at de bruker et byrå til denne formen for markedsføring som ofte er veldig resultatbasert og målbar. Det er en økning på hele 50 prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig går kreative tjenester tilbake, som produksjon av innhold samt profil- og merkevareplattform (se foil under).

- Det er en langsiktig trend at selskaper legger mer ressurser på performance marketing, sier Niklas Bondesson, dosent i markedsføring på Stockholms universitet og rådgiver hos Noa Consulting. 

Samtidig er det lett å tenke seg at den store oppmerksomheten som vies denne formen for reklame blir viktigere i mer usikre tider.

- Det er som forventet at andelen perfomance øker i vanskelig tider. Det er et mer kortsiktig press og stress rundt raske resultater og det er vanlig at man først og fremst skjærer ned på budsjettene til bredere varemerkebyggende mediekjøp, sier han.

Les også: Syv av ti markedssjefer vil betale for byråkonkurranser: - Overrasket over at det er så høyt

Performance marketing øker:

Antallet som bruker byrå til performance marketing har økt fra 2023 til 2024. Samtidig er det færre som benytter seg av byråtjenester til produksjon av innhold og profil- og merkevareplattformer. Kilde: The CMO Survey 2024/Synlighet.

- Handler om å nå ut og samle data

Også Pom Ahnborg, mediesjef hos reiselivsoperatøren TUI tror utviklingen som kommer til syne i undersøkelsen er et resultat av tiden vi lever i og den rådende makroøkonomien.

- Mange selskaper trenger å se over og optimalisere investeringene sine for å skape så store verdier som mulig. Samtidig mener vi at det er ekstra viktig å tørre å holde fast på strategien sin, sier han.

En som har gått til et performance-byrå for å skape bedre resultater er oppstartsselskapet Folkness, som driver med tekstiler på nett. Deleier Henrik Sämhag, sier performance marketing er deres i særklasse viktigste faktor til spredning og salg.

- For vår del handler det om å nå ut og samle data. Det har vært viktig å få spredning og siden arbeide datadrevet. Strategien er ikke unik, men for oss som en ny og liten aktør gjelder det å anvende informasjonen vi kan få så effektivt som mulig for å bygge varme målgrupper. Det er de vi senere ønsker å bearbeide på det mest effektive settet som vi kan, sier han.

- Området har blitt mer komplekst

Hos elektronikkjempen Elkjøp Nordic sier Marketing Operations Director i Norden, Christine Torp, at performance er en viktig del av mediemiksen. Det er likevel viktig å huske på at det ikke er alt, minner hun om. 

- Det driver trafikk til nettside og butikkene våre. Samtidig ønsker vi ikke å se performance marketing i isolasjon, og jobber stadig med å forbedre oss i hvordan vi evaluerer hele mediemiksen. Jeg pleier å si at den største fordelen med performance marketing er målbarhet, men det kan også være den største ulempen om man evaluerer dette fagområdet i isolasjon, sier Torp.

 - Er dere overrasket over at stadig flere annonsører og markedssjefer bruker byrået sitt til performance marketing?

- Performance marketing er i konstant endring, og området har blitt mer komplekst med årene. Det er krevende å være oppdatert til enhver tid og det er lett å gå seg vill. Byrået jobber med mange ulike annonsører, og har bredere kunnskap enn man ofte sitter på selv, sier hun.

Tror på performance:

Nordic Marketing Operations Director i Elkjøp Nordic, Christine Torp, sier performance er en viktig del av mediemiksen, men ikke alt vel og merke. Performance er likevel den tjenesten flest markedssjefer vil ha av byrået sitt.

- Budsjettet her er blitt 16 ganger større

At etterspørselen etter performance marketing utvikler seg positivt når en spør annonsører på tvers av de nordiske markedene, overrasker markedsdirektør i Jysk, Michael Gade. Han ble i 2023 kåret til «Årets markedssjef» i Danmark.

- Performance marketing er viktig. Utviklingen for oss på performance marketing er at vårt budsjettet her er blitt 16 ganger større de siste syv årene. Det har vært en eksplosiv vekst, sier Michael Gade.

Han lurer likevel på om veksten som kommer til syne i årets undersøkelse «skyldes at flere generelt investerer i performance marketing eller om det brukes mer penger på det.»

- Jeg kan ikke si jeg kjenner meg igjen i at budsjettene for performance marketing har økt så mye det siste året. Men jeg registrerer at det legger beslag på en stor del av budsjettet og at det diskuteres mye, sier han.

I Jysk har man ikke økt andelen av performance marketing i budsjettet for 2024, men ser en på utviklingen over tid, har Jysk med sine milliardbudsjetter for annonsering, økt budsjettet til performance marketing betydelig de siste årene.

- Hvorfor skal man inkludere performance marketing i sin byråmiks som annonsør?

- Vi har investert mer i performance marketing fordi det har vært en stor endring i hvordan kundene opptrer, og hvilke plattformer de bruker. Hele den digitale adferden er større hos forbrukerne enn for tre år siden, sier Michael Gade.

Går bredere:

Markedsdirektør Nina Mikaelsen sier hun ikke er overrasket over tallene i undersøkelsen som viser en sterk vekst for byråer som tilbyr performance. Men begynner selv å tenke mer på dekning igjen.

Går performance til dekning

Helt mørkt er bildet imidlertid ikke for de mer tradisjonelt orienterte reklamebyrpee. En annonsør som tidligere også har brukt mye penger på performance-markedsføring er netthandelselskapet Oda som selger mat på nett i konkurranse med de store butikkjedene Rema 100, Kiwi og Coop. Markedsdirektør Nina Mikaelsen sier hun ikke er overrasket over tallene i undersøkelsen som viser en sterk vekst for byråer som tilbyr performance.

- Som markedsansvarlig blir man utfordret på å beviseføre effekten og kunne regne hjem de investeringene en tar, og det opplever jeg at man har blitt flinkere til, også i dekningskanaler. Det handler om å skape gode argumenterer for de valgene man tar knyttet til investeringen i reklame og kommunikasjon, sier ny markedsdirektør i Oda, Nina Mikaelsen.

Oda jobber i dag med Egmont-byrået S360 på performance digitale kanaler og med Pol og Dentsu på henholdsvis reklame og bredere medier.
Mikaelsen sier hun likevel har vridd budsjettene sine tilbake mot dekningskanaler som TV, radio og utendørs.

- En større endring for oss i fjor er at vi har løftet opp kommunikasjonen rundt pris i dekningskanaler, samtidig som vi har redusert investeringene i betalt søk. Dette har vi gjort for å snakke høyere om pris, sier Mikaelsen.

- Hvor lenge kommer dere til å være i dekningsmodus før dere går tilbake til performance?

- Nå får vi se hvor lang tid vi bruker på nå resultatene vi har satt oss. Det er mange som vet at vi leverer på døra i Oda, men nå tror vi også at det er lurt å fortelle kundene at Oda også har lave priser, sier Mikaelsen. 

Les også:  Oda velger Pol på nytt: - Det var som å vinne en ny kunde

Rakettvekst i byrånisje - her er tjenesten markedssjefene bare «må» ha