NTNUs PR-avtaler får Kunnskapsdepartementet til å reagere

- Avtalen går på tvers av hva vi har uttrykt, sier statssekretær.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Som Kampanje omtalte mandag, har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) landet en ny rammeavtale for kommunikasjonstjenester med en rekke byråer. Avtalen har en verdi på rundt 40 millioner kroner over fire år og inkluderer egne delkontrakter for strategisk kommunikasjonsrådgivning. Disse delkontraktene er det Wergeland Apenes, Gambit Hill+Knowlton og Bouvet som har sikret seg.

Avtalen inngås til tross for at NTNU i likhet med andre statlige virksomheter har fått beskjed om å droppe all innkjøp av PR-tjenester.

Nå reagerer Kunnskapsdepartementet på opplysningene.

- Avtalen går på tvers av hva eier, altså vi i Kunnskapsdepartementet, eksplisitt har uttrykt. Hvilke konsekvenser det vil få vil vi komme tilbake til i den ordinære styringsdialogen, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet i en uttalelse til Kampanje.

NTNU var sammen med Skatteetaten på toppen av regjeringens oversikt over etatene som hadde brukt mest penger på konsulenttjenester de siste årene. Universitetet ble derfor bevilget et ekstraordinært kutt i budsjettet for 2022.

Les også: Ble utpekt som konsulentversting av Støre-regjeringen - nå har NTNU inngått ny PR-avtale

- Går ikke imot Kunnskapsdepartementet

Rammeavtalen omfatter seks delkontrakter innenfor kommunikasjonsområdet. Leder ved Grafisk senter ved NTNU, Line Tørum Amdam, forteller at delkontrakten for strategisk kommunikasjonsrådgivning utgjør mellom 10 og 20 prosent av hele rammeavtalen.

Denne prosentandelen er basert på erfaring de har fra tidligere behov og kjøp av kommunikasjonstjenester.

- Dette må ikke forstås som et signal om at vi går imot Kunnskapsdepartementet, kommenterer hun.

Line Tørum Amdam påpeker at anbudskonkurransen ble kunngjort før tildelingsbrevet fra departementet ble sendt ut og at avtalen ikke forplikter dem å kjøpe PR-tjenester.

- Det er et forbehold om at vi ikke er nødt til å ta ut alle kjøpene, men hvis ting endrer seg og vi får et behov, så er vi sikret med en rammeavtale som kvalitetssikrer retningslinjer, dokumentasjonskrav og leverandører, sier hun.

De andre byråene som har sikret seg delkontrakter med NTNU i denne omgangen er Tank Design, Synlighet, Dinamo, Bennett, Tibe T, Fete Typer, Screen Story, Berre, Grid og Hyper. De skal levere alt fra markedsføring og innholdsproduksjon til visuell design, UX- og interaksjonsdesign, mediekjøp og film- og videoproduksjon.

Lyser ut nytt anbud til 20 millioner

I tillegg til denne rammeavtalen, har NTNU lyst ut en ny kontrakt for kommunikasjonstjenester til en verdi på 20 millioner kroner over fire år. Denne skal dekke kommunikasjonsrådgivning, produksjon av kommunikasjonsaktiviteter, samt utvikling, drift og hosting av nettsider.

- Hva er årsaken til at dere lyser dette anbudet ut som et eget innkjøp i stedet for å trekke inn byråene dere nettopp har inngått rammeavtaler med?
- Dette anbudet gjelder Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR), og senterets behov for kommunikasjonstjenester. NSR er organisert ved NTNU. NSR har egen rammeavtale på kommunikasjonstjenester som løper ut nå, derfor gjennomføres en ny konkurranse, sier seniorrådgiver Anne Indahl ved NTNU.

NTNUs PR-avtaler får Kunnskapsdepartementet til å reagere