Ble utpekt som konsulentversting av Støre-regjeringen - nå har NTNU inngått ny PR-avtale

- Det er en klar instruks i NTNU om at man ikke skal inngå den typen avtaler, sier kommunikasjonssjef.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Støre-regjeringens kamp mot PR-bransjen begrenser seg ikke til å legge på røret når rådgiverne ringer fra First House og Geelmuyden Kiese og co, de vil også stanse alle innkjøp av PR-tjenester fra statlige virksomheter.

I budsjettet for 2022 har det gitt utslag i at de 20 største statlige innkjøperne av konsulenttjenester har fått et samlet kutt på 60 millioner kroner. Øverst på listen troner NTNU og Skatteetaten.

Kuttet kom overraskende på kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv i NTNU da Kampanje snakket med henne i fjor høst.

- Jeg er ikke kjent med at NTNU bruker midler på PR-arbeid, men jeg kan ikke vite dette sikkert. Både sentralt på min avdeling og lokalt på fakultet og institutt sitter det kommunikasjonsrådgivere som blant annet bistår i forskningsformidling slik at forsker når ut med viktig innsikt i samfunnsdebatter og i andre formidlingskanaler som festivaler, fagkvelder, sosiale medier og så videre. På kommunikasjonsavdelingen bruker vi ikke PR-byrå, sa hun til Kampanje.

Det hun ikke fortalte var at NTNU bare noen uker tidligere hadde satt i gang en stor anbudskonkurranse som skulle resultere i åtte rammeavtaler i seks ulike kategorier av kommunikasjonstjenester, inkludert strategisk kommunikasjonsrådgivning, også kjent som PR.

Ifølge anbudet innebærer behovet for strategisk kommunikasjonsrådgivning blant annet innsikt- og analysearbeid for utvikling av kommunikasjonsstrategier og ulike planer, herundervkampanje- og tiltaksplaner for omdømme, PR, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon og marked.

- En klar instruks

Konkurransen er nå avsluttet og PR-byråene Gambit Hill+Knowlton, Wergeland Apenes og Bouvet har kommet inn på delkontrakten for strategisk kommunikasjonsrådgivning.

- Da vi la ut dette anbudet var det fordi vi ønsket helhetlig muligheter til å kunne kjøpe kommunikasjonstjenester, og PR i betydning i strategisk kommunikasjon er også en kommunikasjonstjeneste. Jeg står ved at kommunikasjonsavdelingen ikke bruker den type tjenester, men NTNU er en svær organisasjon, og hvorvidt de kjøper eller trenger sånne tjenester i andre avdelinger… Jeg tror ikke de gjør det, sier kommunikasjonssjefen til Kampanje i dag.

Hele rammeavtalen har en estimert verdi på mellom 35 og 45 millioner kroner. I tillegg til behovet for strategisk kommunikasjonsrådgivning, skal det dekke markedsføring, innholdsproduksjon, visuell design, UX- og interaksjonsdesign, mediekjøp og film- og videoproduksjon

Siv Anniken Røv understreker at de ikke må benytte seg av alle deler av rammeavtalen.

- Men når beskjeden fra regjeringen er at man ikke skal kjøpe PR-tjenester, hvorfor inngå en sånn avtale da?

- Det er fordi anbudet lå ute lenge før regjeringen kom med en sånn bestilling. Men det er en klar instruks i NTNU om at man ikke skal inngå den typen avtaler.

- En del av spillereglene

Hun legger til at de har 200 kommunikasjonsmedarbeidere på NTNU og at hun har ansvaret for 70 av dem.

- Vi kjøper ikke PR-tjenester, sier hun.

- Synes du det ser rart ut at NTNU har inngått en slik rammeavtale?

- Nei, for det er en del av spillereglene når det har vært lyst ut. Det ville vært rart om det ikke var en del av en sånn avtale. Det er ikke det samme som at avtalen vil bli brukt.

I tillegg til Wergeland Apenes, Gambit Hill+Knowlton og Bouvet, har Tank Design, Synlighet, Dinamo, Bennett, Tibe T, Fete Typer, Screen Story, Berre, Grid og Hyper sikret seg deler av rammeavtalen.

Får NTNU på kundelisten:

Men det er usikkert hvor mye jobb Wergeland Apenes kan vente seg som følge av rammeavtalen. Her er Ahead-sjef Kjetil Botten Skogly (til venstre) med Martin Apenes. Allers byrågruppe eier PR-byrået. Foto: Dag Robert Jerijervi

Har ikke jobbet sammen tidligere

Wergeland Apenes har flere offentlige virksomheter på kundelisten, men NTNU er et nytt innslag. Det bekrefter daglig leder Martin Apenes.- NTNU er en av Norges viktigste utdannings- og forskningsinstitusjoner og er nødt til å jobbe aktivt med kommunikasjon for å tiltrekke seg de beste lærer- og forskningskreftene, være attraktiv for studenter, markere seg innen forskning nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst nå ut til befolkningen med forskningen sin, sier han til Kampanje.- De må også forklare storsamfunnet med hvilken legitimitet de bruker midler på forskning og undervisning. I det arbeidet har vi lyst til å være rådgivere, fortsetter han.- Tror dere at dere får levere tjenester til NTNU til tross for Vedums PR-nekt?- Ja, vi håper det.

- Møter lite forståelse

Martin Apenes mener PR-bransjen, offentlige virksomheter og regjeringen har en felles interesse av hverandre.- Mange går rundt med en forestilling om at alle jobber med PR for å påvirke politiske beslutninger, men de aller fleste jobber for å forklare og rettferdiggjøre institusjoners eksistens og hjelpe dem med å nå sine virksomhetsmål, sier han.- I verste konsekvens, hva blir følgene dersom offentlige virksomheter overhodet ikke får benytte seg av kompetansen dere sitter på?- Da får vi en dårligere offentlig forvaltning og ledere som ikke får levert de tjenestene og den kommunikasjonen som gjør at man når ut med viktige budskap, både internt og eksternt. Vi har lang erfaring med å hjelpe offentlig sektor med å jobbe riktigere, for eksempel knyttet til anskaffelser og inkludering. Skal man gjøre alt dette med interne krefter, får vi etter hvert svære og spesialiserte kommunikasjonsavdelingen med lite fleksibilitet.Apenes hevder det er stor avstand mellom offentlige virksomheter og regjeringen i synet på konsulentbransjen.

- Når vi snakker med aktører som er båndlagt av regjeringen, møter vi veldig lite forståelse for de retningslinjene som er kommet.

Ble utpekt som konsulentversting av Støre-regjeringen - nå har NTNU inngått ny PR-avtale