Forsvaret dobler potten i ny reklameavtale: - Krigen vil prege kommunikasjonen fremover

Mye står på spill når Try må forsvare byråets prestisjekunde. Vinneren «tar alt».

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist
Dag Robert Jerijervi
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Forsvaret er på jakt etter et kommunikasjonsbyrå som kan løse alle deres behov for reklame, innhold og digitale tjenester. Tidligere har Forsvaret hatt tre separate avtaler for hvert av disse behovene, men nå slås de sammen og Forsvaret vil velge seg ett byrå som kan gjøre alt.

- Vi ser at oppdragene ofte overlapper de ulike leveranseområdene i de eksisterende avtalene, og at det derfor er mest effektivt og fornuftig å samle alle leveranseområder innen kommunikasjon i én avtale, sier markedssjef Gry Bohne Hauge i Forsvarets mediesenter til Kampanje.

I dag er det Try som leverer reklame og Try Apt som leverer digitale tjenester til Forsvaret. Innholdsavtalen har ligget hos Hyper, men den utløp i fjor og har ifølge markedssjefen ikke blitt fornyet i påvente av årets anbudskonkurranse.

Byrået som vinner anbudet får arbeidsoppgaver som strekker seg fra å utvikle reklame som skal styrke Forsvarets omdømme og sikre rekruttering, produsere tekst og innhold til Forsvarets kanaler, lage grafikk og illustrasjoner, samt drive digital produkt- og tjenesteutvikling, først og fremst for Forsvarets nettsider.

- Hvordan vil krigen i Ukraina prege kommunikasjonen til Forsvaret fremover? 

- Krigen vil nok fortsette å prege kommunikasjonen framover også. Den fundamentale endringen i sikkerhetssituasjonen i Europa påvirker all kommunikasjon fra oss, og blir selvsagt også tolket i lys av krigen. Samtidig må vi fortsette å bygge omdømme, sikre tillit og legitimitet i befolkningen og rekruttere til utdanning, jobb og tjeneste, sier Gry Bohne Hauge.

Ifølge henne inkluderer den nye avtalen i hovedtrekk de samme oppgavene som de tre separate avtalene Forsvaret har hatt på disse områdene. Det som imidlertid har endret seg siden sist er størrelsen.

Øker fra seks til ti millioner kroner i året

Da Forsvaret lyste ut de to avtalene for reklametjenester og digitale tjenester i 2019, var den estimerte verdien på til sammen fire millioner kroner årlig. Innholdsavtalen Hyper, da under navnet Redink, sikret seg i 2017 hadde en verdi på inntil to millioner kroner i året.

Nå regner Forsvaret med å bruke 40 millioner kroner på kommunikasjonstjenester de neste fire årene. De har estimert det maksimale forbruket til å være på 55 millioner kroner.

Det betyr at den samlede verdien på oppgavene har steget fra seks til ti millioner kroner i året dersom Forsvaret ikke overstiger sitt antatte forbruk. Bruker de hele den maksimale rammen på nærmere 14 millioner kroner i året, så vil det være snakk om en dobling og vel så det.

- Vi har gjort en grundig jobb med å innhente forventet forbruk fra andre etater i forsvarssektoren. De siste årene har det vært flere større utviklingsprosjekter i sektoren, særlig innen digitale tjenester, forklarer markedssjefen i Forsvaret.

Hun understreker at Forsvaret vil «gjøre grundige vurderinger» av hva de selv kan løse med interne ressurser og hva de trenger hjelp av et byrå for å løse.

- Men det er viktig at vi har en økonomisk ramme som gir rom for utviklingsprosjekter i hele sektoren de neste fire årene. Hvis vi ikke har det, må vi ut på nytt anbud før avtaleperioden er utløpt. Det er ikke gunstig for noen parter, sier hun.

Øker verdien på avtale:

Markedssjef Gry Bohne Hauge inviterer til byråkonkurranse om Forsvarets kommunikasjonsbehov. Vinneren «tar alt». Foto: Forsvarets mediesenter

Har fått streng beskjed om å kutte

Økningen kommer til tross for at Forsvaret er blant etatene som har fått streng beskjed om å kutte i konsulentbruken av Ap- og Sp-regjeringen. Forsvaret var nemlig godt representert på listen over de 20 statlige virksomhetene som har regnskapsført mest på «artskonto 672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.» i løpet av de to siste regnskapsårene, og som ble bevilget et ekstra kutt i budsjettet for 2022.

Bare Skatteetaten og NTNU hadde brukt mer penger på konsulenter enn Forsvaret ifølge oversikten. I tillegg var Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinsitutt blant konsulentverstingene ifølge regjeringen.

Les mer: Regjeringen skal spare 40 millioner på konsulentkjøp – disse 20 virksomhetene må kutte

Gry Bohne Hauge understreker at den nye avtalen vil gjelde for hele forsvarssektoren, inkludert Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

- Nåværende avtaler er kun beregnet etter Forsvarets behov, noe som gjør at rammen for ny avtale blir større enn tidligere. Det er også årsaken til vi nå lyser ut ny rammeavtale. Det er viktig at vi nå får en rammeavtale som tar høyde for behovet sektoren har for blant annet digital utvikling. Det er også viktig å presisere at avtalen ikke omfatter PR-tjenester, sier hun.

- Forsvaret er opptatt av å følge regjeringens intensjon. Helt konkret betyr det et kutt på 3,5 mill for Forsvaret samlede bruk av konsulenttjenester i 2022, som inkluderer blant annet IT-kostnader. Kommunikasjon er en viktig og integrert del av Forsvaret sin operative virksomhet, rekruttering og beredskap. Vi løser hovedsakelig oppgaver innen kommunikasjon internt, men bruker eksterne tjenester når det ikke er effektivt å bygge opp kompetanse internt, når vi trenger viktig spisskompetanse eller når vi trenger økt kapasitet, sier Hauge.

Hun legger til at Forsvarets mediesenter har redusert budsjettet med rundt tre millione kroner for 2022, uavhengig av regjeringens krav.

Må i forsvar:

Kjetil Try har levert reklame for Forsvaret siden 2015. Nå kan oppdragene bli enda flere og enda mer verdifulle. Foto: Dag Robert Jerijervi

Try må i forsvar

Try har jobbet med Forsvaret på reklame siden 2015. I 2019 landet datterbyrået Try Apt Forsvarets digitalavtale og nå øyner konsernsjef Kjetil Try muligheten til å sikre seg enda flere forsvarsoppgaver til en langt høyere verdi enn tidligere.

Vi er veldig interessert. Vi har jobbet med Forsvaret i flere år og har hatt et veldig fint samarbeid, sier Try til Kampanje.

Det er ikke bare avtalen som har blitt større siden sist, det har også Try blitt, påpeker byråsjefen.

- Vi er også blitt ganske mye større. Vi har de tjenestene i huset som er aktuelle, sier han.

- Hva tenker du om at Forsvaret samler så mange oppgaver i én avtale?

- Det er en grunn til det. Kommunikasjon er mangefasettert, og det er smart å samle det på ett sted. Det er noe av ideen bak Try-huset. Jeg er ganske overbevist om at det er klokt av annonsørene å se dette som en helhet og ikke løpe fra sted til sted, sier han.

- Er Forsvaret blitt en enda mer meningsfull oppdragsgiver etter invasjonen av Ukraina?

- For de som skulle har vært i tvil, er det lettere å se hvor viktig det egentlig er. Det at vi har et kompetent og sterkt forsvar i Norge er viktig og jeg tror også at Forsvaret har fått en mer sentral og viktigere plass i samfunnet de siste årene. Ikke bare på grunn av krigen i Ukraina, men fordi det er blitt et sted der kvinner i større grad ser at det er spennende muligheter. Det er ikke lenge siden Forsvaret ble forbundet med at trøndere i bart gikk 70 mil på ski. Vi trenger de også altså, men det er noe av det som har vært spennende å jobbe med for oss, å vise at Forsvaret er mer enn rekruttskoler og utmarsjer.

Les også: Forsvaret følger opp reklamesuksess: - Vi trenger å bli minnet på hvor heldige vi er

Utfordrer:

Ahead-sjef Kjetil Botten Skogly mener de er godt rustet til å håndtere hele Forsvarets kommunikasjonsbehov.

- Et lite kinderegg

Try må regne med tøff konkurranse om millionavtalen. Også Aller-eide Ahead-grupppen, som ledes av tidligere Pol-sjef Kjetil Botten Skogly, vil være med i konkurransen.

- Ja, vi har bestemt oss for det, sier Skogly til Kampanje.

- Hva er det som gjør denne avtalen interessant?

- Det er veldig spennende rent faglig, og så er det jo ikke minst et viktig samfunnsoppdrag som man kan være en del av og bidra på. I tillegg er det en stor avtale som man gjerne vil ha. Dette er et lite kinderegg sånn som jeg ser det.

Ahead-gruppen har hatt flere avtaler med Forsvaret tidligere, både som innhold- og som digitalbyrå. Nå mener Kjetil Botten Skogly at de er klare til å ta hele kommunikasjonsjobben.

- Vi føler at vi er godt rustet til å levere bredden av det de ber om i pitsjen. Vi har ikke helt bestemt oss for hvordan vi setter sammen kompetansen vi har her på huset, men vi har syv ekstremt gode spesialistmiljøer i ulike byråer. Det går an å tenke kompetanse på tvers i en så stor og omfattende prosess.

Forsvaret dobler potten i ny reklameavtale: - Krigen vil prege kommunikasjonen fremover