Slakter Klimaetatens PR-budsjett: - Reklame blir aldri et miljøtiltak

Rødt og Venstre går hardt ut mot planene om å bruke opp mot 24 milioner kroner på klimareklame i Oslo de neste fire årene.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi Journalist

Som Kampanje kunne omtale tidligere i dag, er Oslo kommunes lokomotiv i klimakampen, Klimaetaten, på jakt etter et nytt reklamebyrå. Klimaetaten inngikk senest i 2019 en bistandsavtale med byrået Hyperredink til en anslått verdi av 16 millioner kroner over fire år, men etter to år har de allerede kjøpt tjenester for 11,6 millioner kroner.

I det nye anbudet - som i motsetning til tidligere er en rammeavtale - er den anslåtte verdien justert opp til 24 millioner kroner over fire år.

- Vi har antydet et handlingsrom på mellom 15 og 24 millioner. Det betyr at vi ikke binder oss til å bruke 24 millioner, men at vi har fleksibilitet dersom det kommer større prosjekter og satsinger som krever kommunikasjonstiltak der vi har behov for ekstern bistand, Kommunikasjonssjef Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten.

Dersom pengebruken fortsetter på dagens nivå og når 24 millioner kroner over fire år, vil det være dobbelt så mye som Klimaetaten anslo da de tegnet sin første avtale med et reklamebyrå for fem år siden.

Les mer: Har doblet rammen for klima-reklame i Oslo på fem år - frister med 24 millioner i ny avtale

- Har åpenbart fått for mye penger

Anslaget får bystyrerepresentant Eivor Evenrud i Rødt til å reagere.

- Hvis Klimaetaten skal bruke 24 millioner kroner på reklame, har den etaten åpenbart fått for mye penger. Oslo kommune kan selvsagt ikke bruke 24 millioner på klimakommunikasjon og reklame i økonomisk krisetid. Vi må gjenoppbygge Oslo etter pandemien, og det gjøres ikke ved å kaste penger ut vinduet på reklame, sier hun til Kampanje.

Hun har ingen tro på at kommunikasjon er så viktig som Klimaetaten hevder i kampen om å nå kommunens klimamål.

- Oslo blir ikke en mer miljøvennlig by av at reklamebyrå får flere oppdrag fra kommunen. Også i en krisetid mener Rødt at det er riktig å bruke penger på tiltak som gir en mer rettferdig miljøpolitikk. Reklame har aldri og blir aldri et miljøtiltak, fortsetter hun.

Tror ikke på klimareklame:

- Oslo kommune kan selvsagt ikke bruke 24 millioner på klimakommunikasjon og reklame i økonomisk krisetid, sier Rødt-politiker Eivor Evenrud, som mener pengene må brukes på andre måter.

- Merkelig prioritering

Også bystyrerepresentant Hallstein Bjercke i Venstre mener pengene burde gå til andre tiltak.

- Det tenker jeg at er en veldig merkelig prioritering av en etat som ikke lykkes med sin kjerneoppgave, som er å nå Oslos vedtatte klimamål, sier han til Kampanje.

Ifølge Aftenposten ligger Oslo langt unna å nå flere av de ambisiøse klimamålene byrådet har satt seg, blant annet å få ned klimagassutslippene med 41 prosent 2009-nivå innen 2020 og 95 prosent innen 2030.

- Også er det jo et paradoks at en etat i byråd Bergs portefølje kan bruke 24 millioner på reklame, mens en annen kutter i badevaktene på Oslos strender, legger han til.

- Men kan ikke reklamen være et verktøy for å nå disse klimamålene?

- Hvis byrådet kan vise meg hvor mange tonn CO2 de kutter med dette tiltaket skal jeg vurdere å støtte det. De mangler mange hundre tusen tonn for å nå Oslos klimamål, sier Bjercke.

Oppdatert 26. mai: Kampanje presiserer at Bymiljøetaten riktig nok foreslo å kutte livreddertjenesten på Huk, Sørenga og Hvervenbukta i sommer, men forslaget ble ikke vedtatt.

- Viktig med informasjon

Byrådet for miljø og samferdsel i Oslo er forelagt kritikken fra Venstre og Rødt, men de har foreløpig ikke kommet tilbake til oss med et svar.

Kommunikasjonssjef Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten har tidligere sagt til Kampanje at reklamekampanjene er viktige for å få folk til å ta flere klimavennlige valg.

- For eksempel kan næringslivet og alle som bor i Oslo søke om støtte til ulike tilskuddsordninger som kutter klimagassutslipp. Det kan være støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, isolasjon og bytte av vinduer og dører eller kjøp av nye el-varebiler. For at folk skal søke, må de kjenne til ordningene og da er det viktig at vi kommer ut med god informasjon i de kanalene folk bruker, sier hun.

Det er Hyperredink som har vært reklamebyrået til Klimaetaten de siste årene. De har blant annet produsert informasjonsfilmer som skal hjelpe oslofolk med å bekjempe «klimasvimle onkler» med fakta om miljøsaker.

Se en av filmene her:

Slakter Klimaetatens PR-budsjett: - Reklame blir aldri et miljøtiltak