Har doblet rammen for klima-reklame i Oslo på fem år - frister med 24 millioner i ny avtale

Skal få flere oslofolk til å ta klimavennlige valg. - Kommunikasjon spiller en viktig rolle, sier Klimaetaten.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Klimaetaten ble opprettet i 2016 og skal være en faglig ressurs og pådriver for å nå Oslo kommunes klimamål. To år etter at Klimaetaten inngikk en ny reklame- og markedsføringsavtale med byrået Hyperredink, er de igjen på jakt etter et reklamebyrå

Avtalen som nå er ute på anbud har en ramme på hele 24 millioner kroner over potensielt fire år. For disse pengene skal Klimaetaten få kommunikasjon som bidrar til at befolkningen i Oslo tar klimavennlige valg og at klimagassutslippene i hovedstaden reduseres, i tråd med Klimastrategien som bystyret har vedtatt. Ifølge anbudet må kommunikasjonen derfor treffe godt og være med på å skape atferdsendring. 

Da Klimaetaten lyste ut en lignende avtale for fem år siden, var den anslåtte verdien 12 millioner kroner over fire år. Den nye avtalen er imidlertid en rammeavtale og ikke en bistandsavtale som tidligere.

- Dette er en helt ny anskaffelse, der vi har gått gjennom behovet vårt og gjort nødvendige endringer fra tidligere avtale. Anskaffelsen vi har lyst ut nå er derfor ikke helt sammenlignbar med bistandsavtalen vi har i dag, sier kommunikasjonssjef Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten.

Klimaetaten har også en parallell mediebyrå-avtale ute på anbud som har en anslått verdi på 13 millioner kroner over fire år.

Kommunikasjonssjefen forteller at de har planlagt for et reklametrykk på samme nivå som i dag de neste årene, men den nye avtalen gir dem mulighet til å skalere opp dersom det kommer satsinger som krever det.

- I tråd med føringene fra kommunen, har vi som mål å redusere bruken av konsulentbistand. Vi har antydet et handlingsrom på mellom 15 og 24 millioner. Det betyr at vi ikke binder oss til å bruke 24 millioner, men at vi har fleksibilitet dersom det kommer større prosjekter og satsinger som krever kommunikasjonstiltak der vi har behov for ekstern bistand, sier Bøen.

Hovedregelen er at etatens egne ansatte skal utføre oppgavene og oppdragene til Klimaetaten, men det åpnes for unntak dersom nødvendig spisskompetanse ikke er tilgjengelig, forteller hun. 

- På noen områder er det imidlertid ikke mulig å bygge opp spisskompetanse internt fordi volumet og frekvensen av slike oppgaver i etaten ikke er stort nok til at spisskompetansen vil kunne holde seg på et konkurransedyktig nivå.

Les også: Har brukt 22 PR-rådgivere på Oslos klimasatsing: - Ikke en god bruk av kommunens penger

Måtte lyse ut avtale på nytt

Oppgavene fremover blir blant annet å få oslofolk til å beholde flere av de mer klimavennlige vanene de har tillagt seg under koronapandemien og få dem tilbake til kollektivtrafikken når smittevernsreglene mykes opp.

 - Hvordan forventer dere at interessen for disse to avtalene vil være?

- Vi tror og håper det er flere leverandører som vil jobbe sammen med oss for å få enda flere til å ta klimavennlige valg. Klimautfordringen er stor, og mange av tiltakene er komplekse og krevende. Det er heller ikke slik at alle tiltak bare kan vedtas. Skal Oslo lykkes med å nå målene som er satt, må privatpersoner, næringsliv og det offentlige bidra. De må få vite hva de kan gjøre og hvorfor – og her spiller kommunikasjon en viktig rolle, sier Bøen.

Hyperredink har hatt Klimaetaten på kundelisten siden starten, men nesten ni måneder etter at reklamekontrakten ble forlenget for to nye år i 2018, måtte avtalen lyses ut på nytt. Klimaetaten og Miljøhovedstadssekretariatet hadde nemlig bestilt tjenester for mer enn det dobbelte av det det var rom for i avtalen, som opprinnelig hadde en anslått verdi på 12 millioner kroner.

Feilen ved avtalefornyelsen ble ikke oppdaget av etaten før nesten ni måneder etter inngåelse, da bystyrerepresentant og leder for Oslo Venstre, Espen Ophaug, ba Klimaetaten om å redegjøre for omfanget av avtalen.

Men Hyperredink vant også det nye anbudet, og har hatt kontrakten de siste to årene. Denne avtalen har hatt en anslått verdi på 16 millioner kroner over potensielt fire år, men Klimaetaten har allerede kjøpt tjenester for 11,6 millioner kroner per utgangen av april.

Les mer: Doblet innkjøpene av klima-PR - nå må Oslo kommune lyse ut avtalen på nytt

Kan få tøff konkurranse om oppdraget

Strategisk rådgiver og kundeansvarlig for Klimaetaten i Hyperredink, Marte Listhaug, forteller at de har alle intensjoner om å være med i kampen om oppdraget.

- Samarbeidet med Klimaetaten har vært helt fantastisk i disse årene, og vi kan også vise til gode resultater. Det inspirerer, og det er klart vi gjerne vil få lov til å jobbe videre med en kunde som gir oss så spennende faglige utfordringer, som gjør en forskjell i byen vår og som dessuten har utrolig flinke og hyggelige folk i staben. Et skikkelig kinderegg av en kunde som vi skal gjøre alt for å fortjene fornyet tillit fra, sier hun til Kampanje.

Hyperredink er en del av Aller Medias byrågruppe Ahead Group, som nylig hentet inn Kjetil Botten Skogly fra Pol som ny sjef.

Men Hyperredink kan få tøff konkurranse om oppdraget, ikke minst fra kommunikasjonsbyrået Footprint, som spesialiserer seg på klimakommunikasjon og som har jobbet med Klimaetaten tidligere.

- Det er klart at dette ser kjempeinteressant ut, så dette vil vi vurdere nøye. Det er veldig nært på Footprints sin kjernevirksomhet, sier daglig leder i Footprint, Øyvind Vederhus, som også kjenner til Klimaetaten fra da han selv var sjef i Hyperredink.

Så hva får man for pengene? Hyperredink trekker frem satsingen på bekjempelse av klimamyter som et av høydepunktene fra forrige avtaleperiode.

- En av de vanskeligste oppgavene om klima og miljø er å drive en faglig- og faktabasert dialog i sosiale medier og andre kanaler. Nettopp fordi myter, usannheter og sensasjonelle «nyheter» raskt sprer seg i disse kanalene. For å hjelpe Klimaetaten å bekjempe klimamytene, produserte vi en serie faktafilmer med glimt i øyet som lander i en nettside der disse mytene knuses én gang for alle, sier Marte Listhaug i Hyperredink

Sykkelkampanjen «Alternative sykkelruter» ble også belønnet med sølv internasjonale Content Marketing Awards i kategorien Best Automotive.

Kampanjene er viktige for å få folk til å ta klimavennlige valg, mener kommunikasjonssjef Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten.

- For eksempel kan næringslivet og alle som bor i Oslo søke om støtte til ulike tilskuddsordninger som kutter klimagassutslipp. Det kan være støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, isolasjon og bytte av vinduer og dører eller kjøp av ny el-varebiler. For at folk skal søke, må de kjenne til ordningene og da er det viktig at vi kommer ut med god informasjon i de kanalene folk bruker, sier Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten.

Har doblet rammen for klima-reklame i Oslo på fem år - frister med 24 millioner i ny avtale