TV 2 og Telenor kjemper om flere hundre tv-millioner

- Dette er tv-bransjens Champions League-finale, sier rådgiver.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Som Kampanje kunne melde tirsdag, er det steile fronter i de pågående forhandlingene mellom TV 2 og Telenor, når de to forhandler om en ny tv-avtale som omfatter Telenors én million kabel- og satellitt-tv-kunder.

«Det vi ber om i ekstra betaling fra Telenor, tilsvarer en krone-is i måneden», skriver TV 2-sjefen i en intern melding til sine ansatte.

Det er som kjent lenge siden en krone-is bare kostet én krone, og det er heller ikke småtterier TV 2 og Telenor nå forhandler om. Avstanden mellom partene er såpass stor at TV 2-sjefen allerede nå forbereder tv-huset på at det kan bryte ut full konflikt og svarte tv-skjermer hos over to millioner nordmenn når fristen går ut 1. juni, bare uker før fotball-VM starter.

Forhandlingene mellom TV 2 og Telenor får kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes i Gimcom til å tenke på et annet fotballoppgjør.

- Når et av Norges største selskaper, og desidert største tv-distributør, møter den desidert største kommersielle tv-aktøren, snakker vi om tv-bransjens Champions League-finale. Dette setter veldig mange føringer for andre distribusjonskamper, sier Gimnes til Kampanje.

Stridspunktene i forhandlingene dreier seg både om hva Telenor skal betale for å kunne distribuere TV 2s kanaler, og hvordan innholdet fra strømmetjenesten TV 2 Sumo skal pakketeres.

- På den ene siden er det en kamp om penger, men på den andre siden er det en kamp mellom distributør og innholdsleverandør om næringskjeden, og med streaming har alle tv-hus også blitt distributører, fortsetter Gimnes.

Men fortsatt er tv-distribusjonsmarkedet det klart mest lukrative markedet i tv-industrien. For der tv-reklamemarkedet er på rundt fire milliarder kroner og strømmemarkedet på rundt ti milliarder kroner, er tv-distribusjonsmarkedet på hele ti milliarder kroner. Å øke distribusjonsinntektene har derfor lenge stått høyt på TV 2-sjef Olav Sandnes' agenda.

- Dramatisk:

Lasse Gimnes trekker paralleller til mestermøtet i Champions League når TV 2 og Telenor forhandler om ny distribusjonsavtale. Det er heller ikke småpenger det er snakk om, selv om TV 2-sjefen sammenligner kravet med en krone-is.

Krone-is til flere hundre millioner

TV 2 hevder at Telenor betaler langt mindre enn de andre tv-distributørene for å selge TV 2-kanalene. I meldingen til sine ansatte, skriver TV 2-sjefen at Telenors kunder betaler godt over 450 kroner i måneden for en tv-pakke, mens TV 2 kun sitter igjen med under ti prosent av inntektene, selv om over 50 prosent av den kommersielle tv-seingen skjer på TV 2s kanaler.

Dersom man tar utgangspunkt i TV 2s eget regnestykke, og legger til grunn at TV 2 sitter igjen med godt under ti prosent av 450 kroner, gir det TV 2 en inntekt på cirka 30-35 kroner i måneden per Telenor-kunde, kanskje til og med mindre. Analogien med en krone-is skal være et bilde på at kroneisen ikke lenger koster en krone, men langt mer avhengig av hvor mye topping du legger på isen.

En rask prissjekk onsdag denne uken viser at prisen på krone-isen varierer fra 17 kroner hos Rema 1000 til 24 kroner hos Extra. Det betyr at TV 2 ber om merinntekter på mellom 200 og 300 millioner kroner i året, noe som vil gi en vekst på opp mot 70 prosent sammenlignet med hva de får i dag.

Lykkes TV 2 med å hente inn en slik prisvekst, vil de klare å øke distribusjonsinntektene såpass mye at de sammen med inntektene fra TV 2 Sumo og salget av premium-kanalene via distributører, for første gang vil være større enn reklameinntektene.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah J. Willand ønsker ikke å kommentere kravet til TV 2 eller hva de legger i «en krone-is».

- Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer i forhandlingene og både priser og bilder vi bruker tilhører forhandlingsbordet. Jeg er selv ikke del av forhandlingsutvalget heller, sier hun til Kampanje.

Lasse Gimnes viser til at en av årsakene til at årets forhandlinger kan bli spesielt tøffe, er at kabel-tv-distributørene historisk har betalt mindre for å sende TV 2s hovedkanal enn andre distributører.

- Jeg ønsker ikke å kommentere Kampanjes regnestykker på dette eller hvilke distributører som betaler lite eller mye, men det er en kjensgjerning at TV 2 har vært en såkalt «must carry»-kanal på kabel-tv, hvor de ikke har fått betalt for TV 2-innholdet. Selv om det senere har blitt en betalingsordning, er det en kjensgjerning at kabel betaler mindre enn andre distribusjonsformer, og så vidt jeg kjenner til, er kabel den desidert største distribusjonsplattformen til Telenor, sier Gimnes.

Ti år med bitter tv-strid

Bakteppet for sommerens forhandlinger starter langt tilbake i tid til den gangen TV 2 var en tv-kanal tv-distributørene var pliktig å distribuere i kabelnettet. Frem til 2008 samarbeidet TV 2 godt med Telenor, men i 2008 ble det et brudd mellom de to på grunn av et oppgjør om fotballrettigher.

I 2010 eskalerte det ytterligere da daværende TV 2-sjef Alf Hildrum inngikk ny konsesjonsavtale med staten og sikret seg status som «formidlingspliktig kommersiell allmennkringkaster» på «markedsmessige vilkår», ble det imidlertid åpnet for at TV 2 kunne forsøke å få bedre betalt for sin allmennkringkasterkanal. Nå kunne TV 2, som på grunn av de spesielle reguleringene av kabel-tv tidligere kun fikk rundt 1,50 øre for hovedkanalen, kunne kreve markedspris, samtidig som kabel-tv-distributørene var pliktige til å sende kanalen.

Dette utløste både søksmål og flere runder i Kabeltvistnemnda, noe som bidro til å løfte prisen til rundt åtte kroner. Først i 2013 satte partene et endelig punktum for konflikten, men fortsatt er prisen TV 2 henter fra kabel-tv-kundene langt mindre enn prisen på satellitt, der TV 2 etter det Kampanje erfarer har kunnet ta det dobbelte for kanalen.

Over en halv million av Telenors tv-abonnenter er på kabel-tv, og disse kundene er i dag altså langt mindre gunstige for TV 2 enn andre kunder.

Forrige gang Telenor og TV 2 møttes til forhandlinger, i mai 2016, hadde TV 2s hovedkanal fortsatt status som «must carry»-kanal. Nå står TV 2 som kjent uten avtale med staten, og det betyr at Telenor ikke lenger er forpliktet til å formidle kanalen.

Samtidig kan TV 2 for første gang også true med å gå i svart med hovedkanalen – noe de tidligere aldri har kunnet gjøre.

TV 2: - Vi ønsker et sterkere samarbeid

Mens TV 2 argumenterer for at Telenor må betale like mye som andre tv-distributører for kanalen, bruker Telenor nordmenns fallende interesse for lineær-tv som argument for å holde prisene nede.

- TV 2 vil ha stadig mer betalt for innhold som færre ser på. Vi har et ansvar overfor våre kunder for å sette sammen et best mulig tv-produkt som har det innholdet kundene vil ha. Vi vil veldig gjerne ha på plass en avtale med TV 2, men vi må sikre et tilbud som er bredt og som spenner over en stor bredde, sier kommunikasjonsdirektør Tormod Sandstø i Telenor.

Dette argumentet kjøper ikke sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah J. Willand.

- For TV 2 er det viktig å ivareta norsk tv-innhold som norske tv-seere setter pris på. Da er det viktig at Telenor betaler det samme som det de andre tv-distributørene betaler for det samme innholdet, sier hun til Kampanje.

- Hvis ikke Telenor betaler skikkelig, svekkes norsk tv-innhold og det er ikke noe mer vi ber om enn det samme som de andre tv-distributørene betaler, fortsetter hun.

Hun sier det er særlig to forhold som er viktige for TV 2.

- Den dialogen vi har med Telenor i dag er også en dialog om fremtiden. Vi ønsker er sterkere samarbeid med Telenor og det er derfor vide og store temaer vi forhandler om. Frem til dette er på plass, er det noen forhold som er viktige for oss og det er at Telenor må betale det samme som andre og mindre mektige tv-distributører betaler, også er det viktig at for oss at TV 2 som et uavhengig mediehus beholder kontrollen over innholdet som vi lager og hvordan det presenteres seerne.

- Det er krevende tider i tv-markedet og det er viktig for oss å ha en avtale med den viktigste distributøren av vårt innhold i et slikt tv-marked.

TV 2 viser i forhandlingene til at lønnsomheten til norske mediehus står i sterk kontrast til lønnsomheten til Canal Digital og Telenors norske virksomhet. Mens Telenor og Canal Digital har beholdt en driftsmargin på over 20 prosent, har norske mediekonsern ifølge tall fra Medietilsynet en gjennomsnittlig driftsmargin på under fem prosent. TV 2s egen margin var på snaue seks prosent i fjor.

- Hvorfor skal Telenor bry seg om lønnsomheten i medieindustrien?

- Det er krevende tider i tv-markedet og det er viktig for oss å ha en avtale med den viktigste distributøren av vårt innhold i et slikt tv-marked. Vi er opptatt av å ha et strategisk samarbeid med Telenor og mener at vi har en felles utfordring i kampen mot de globale gigantene og vernet av norsk kvalitetsinnhold, sier Willand.

I Telenor derimot møter denne typen argumentasjon lite gehør.

- Men marginene til Telenor øker samtidig som marginene faller for mediehusene. Når tv-reklameinntektene også faller, hvem andre enn distributørene skal være med å finansiere opp innholdet?

- Det er en annen diskusjon og er ikke relevant for oss å kommentere på. Vi ønsker å få til en avtale med TV 2, men det må skje på riktige premisser og til riktig pris, sånn at det blir et godt tv-produkt, svarer Tormod Sandstø i Canal Digital.

- Det blir stadig tøffere klima

Det er bare to år siden forhandlingene mellom Telenor og Discovery brøt sammen, og over to millioner seere mistet TVNorge-kanalene i en drøy uke. Lasse Gimnes mener kampene mellom distributørene og innholdsleverandørene blir stadig tøffere.

- Det har også blitt stadig mer penger, og vi har sett at distribusjonsinntektene utgjør en stadig større andel av de totale inntektene til innholdsleverandørene, mens reklameinntektene står på stedet hvil, sier Gimnes.

TV 2 har i dag reklameinntekter på 2,1-2,2 milliarder kroner, slår man sammen de øvrige inntektene fra distributørene, premium og Sumo har TV 2 inntekter på rundt to milliarder. En økning på 300 millioner vil dermed bidra til at det ikke lenger er reklameinntektene som er de største.

 - Hva har streaming gjort med forholdet mellom innholdsleverandørene og distributørene?

- Også innholdsleverandører har blitt distributører. Mens innholdsleverandører også vil ha innhold av eksklusiv karakter, ønsker distributørene at innholdsleverandørene skal ha minst mulig eksklusivt innhold. Det er en posisjoneringskamp, og det gjør at det blir stadig tøffere klima mellom aktørene.

- Hvis man skulle ha satt noen penger på denne Champions League-finalen, hvem ville du satt dem på?

- Jeg ønsker ikke å sette penger på noen av disse, men erfaringen viser at det blir masse støy i media og stor eksponeringskraft når to slike muskelgiganter møtes.

TV 2 og Telenor kjemper om flere hundre tv-millioner