Medietilsynet avfeier Unibet-eierens NRK-anklager: - Ikke markedsføring

Flere måneder på overtid har tilsynet kommet frem til at Norsk Tipping sine Lotto-sendinger hos NRK ikke er reklame. - Vi er ikke overrasket, sier statskringkasteren.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

- NRKs sendinger med Norsk Tippings pengespill er ikke markedsføring, og er dermed lovlige. 

Det er Medietilsynets konklusjon etter å ha vurdert om Lotto-, Vikinglotto- og Extratrekningene er i strid med kringkastingsloven. Det fremkommer av en pressemelding tirsdag morgen.

Det var i januar i år at det ble klart at tilsynet skulle utrede sendingene etter at det utenlandske spillselskapet, Kindred Group, ba Medietilsynet vurdere om tippesendingene på NRK er markedsføring, og dermed i strid med kringkastingslovens bestemmelse om at NRKs virksomhet ikke skal finansieres gjennom reklame.

- Vår vurdering er at disse programmene er redaksjonelt begrunnet. NRK har heller ikke mottatt betaling for å vise sendingene, men har, slik Medietilsynet ser det, betalt markedspris for visningsrettighetene, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, i meldingen.

Til tross for at tilsynet har landet på at NRK betaler markedspris for visning av de omtalte sendingene, har det kommet frem i utredningen at Norsk Tipping har større kostnader tilknyttet programmene enn det de får inn ved salg av rettighetene til NRK. Det problematiserte Kindred Group i sitt brev til tilsynet.

Kampanje har forsøkt å få innsyn i hva NRK faktisk betaler, men både Medietilsynet og Kultur- og likestillingsdepartementet har landet på at det dreier seg om forretningshemmeligheter og har derfor ikke innvilget innsyn.

Les også: Mener NRK-sendinger bryter reklameforbudet - nå åpner Medietilsynet tilsynssak

For NRK er det viktig at vi har redaksjonell frihet til å sende også slike programmer, når vi mener innholdet er tilstrekkelig relevant for publikum. Olav Nyhus, juridisk direktør i NRK

- Ikke unaturlig at NRK formidler trekningene

I dagens pressemelding skriver Medietilsynet at de har gjennomgått flere av sendingene som viser trekning av pengespill. Tilsynet vurderer at de fremstår som redaksjonell omtale, også for publikum.

Trekningen av spillene er dempet og uten fremtredende markedsføringselementer, heter det i vurderingen fra Medietilsynet.

- For eksempel vises ikke logoen for Norsk Tipping, og seerne oppfordres i svært liten grad til å spille. Ved kåring av vinnere, er programleders gratulasjon nøytral og dempet, skriver tilsynet i meldingen.

De påpeker også at det presiseres i avtalene som er inngått mellom NRK og Norsk Tipping, at NRK fullt ut er redaksjonelt ansvarlig for sendingene, og at de skal godkjenne det visuelle utrykket.

- Norsk Tipping har enerett på å tilby pengespill i Norge og dette stiller store krav til at trekningen formidles på en tillitsskapende og troverdig måte. Det er ikke unaturlig at NRK, som allmennkringkaster med formål om å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i befolkningen, formidler informasjon om trekningene til publikum, sier Velsand.

Tilsynet hadde først planer om at utredningen skulle være ferdig innen utgangen av april, men er nå to måneder på overtid. Kampanje har etterlyst svar på hvilke momenter som har gjort at utredningen har trukket ut i tid, men tilsynet har ikke hatt anledning til å svare før saken ble publisert.

Får medhold:

NRK og juridisk direktør, Olav Nyhus, er glade for at tilsynet har landet på at NRK ikke bryter kringkastingsloven ved å sende tippesendinger.

NRK: - Ikke overrasket

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, har overfor Kampanje tidligere presisert at Lotto-sendingene «utelukkende er redaksjonelt motivert».

Han er ikke overrasket over tilsynets konklusjon. Det skriver han i en SMS til Kampanje.

- Vi er like fullt glade for at Medietilsynet konkluderer med at NRK ikke har brutt kringkastingsloven ved å vise Lotto-trekningene. For NRK er det viktig at vi har redaksjonell frihet til å sende også slike programmer, når vi mener innholdet er tilstrekkelig relevant for publikum, sier Nyhus til Kampanje.

Per i dag er NRK den eneste statskringkasteren i Skandinavia som viser tippesendinger, og dette er noe Kindred Group også viste til i sitt brev til tilsynet i januar i år. Der påpeker de at lignende tippesendinger regnes som reklame i Sverige, Finland og Danmark.

Kampanje har gitt Norsk Tipping anledning til å kommentere utfallet og Medietilsynets konklusjon, men kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl sier at de «avstår fra det i denne omgang».

- Kostnadene er noen ganger større enn hva som er reell markedspris

I sin utredning har Medietilsynet søkt svar fra både NRK og Norsk Tipping omkring blant annet produksjonskostnader og markedspris. Norsk Tipping har ikke eksplisitt svart på hva markedsverdien er for sendingene, men spillselskapet har pekt på sendingene som en viktig måte å kanalisere spillere til deres lovlige spilltilbud.

- Kostnader til TV-trekninger er et eksempel på at kostnadene noen ganger er større enn hva som er reell markedspris, i dette tilfellet hva NRK er villig til å betale for visningene, har Norsk Tipping svart tilsynet.
 
Der skriver de også at «TV-trekningene på NRK har vært sentrale for at befolkningen skal få troverdig informasjon om trekningene av det lovlige tilbudet og lede de over til dette tilbudet, i stedet for det ulovlige.»
 
De har anført at forpliktelser til samfunnsoppdraget og kanalisering, «krever omkostninger høyere enn vederlaget for salg av visningsrettighetene til NRK». 
- Ikke reklame:

Det mener direktør Mari Velsand og Medietilsynet som nå har landet på at NRK ikke bryter kringkastingsloven.

Anslår at sendingene er verdt 80 mill.

Kampanje har tidligere omtalt Lotto-sendingene hos NRK i lys av reklamekuttet Norsk Tipping ble pålagt av Lotteritilsynet. I den anledning anslo mediebyrået Omnicom Media Group at sendingene hadde en kommersiell verdi på rundt 80 millioner kroner. Også Lotteritilsynet har erkjent at sendingene gir kommersiell drahjelp for den norske spillgiganten.

Kindred Group ba tilsynet se på sendingene i lys av paragraf 6-4 i kringkastingsloven som sier at NRK ikke skal finansieres ved reklame i NRKs kanaler. Det utenlandske spillselskapet hevder NRK mottar «annen form for godtgjøring» ved å betale underpris for visningsrettighetene til Lottosendingene. 

Kindred Group viser også til flere konkrete eksempler i sendingene der de mener det er brudd på reklameforbudet.

Det er for øvrig første gang tilsynet mottar en slik forespørsel fra et utenlandsk spillselskap. NRK har derimot tidligere fått advarsel fra tilsynet for brudd på reglene om sponsing i forbindelse med Lotto-sendingene, men da må en helt tilbake til 2004. 

Medietilsynet avfeier Unibet-eierens NRK-anklager: - Ikke markedsføring