Mener NRK-sendinger bryter reklameforbudet - nå åpner Medietilsynet tilsynssak

Noen NRK-sendinger er ikke som alle andre sendinger. Det mener i hvertfall bettingselskapet Kindred Group.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Medietilsynet skal sette NRK sine Lotto-sendinger under lupen etter en henvendelse fra Kindred Group. Det utenlandske spillselskapet mener Lotto-sendingene hos NRK på TV og på nett bryter med reklameforbudet i kringkastingsloven. Det bekrefter tilsynet overfor Kampanje.

- Medietilsynet vil ta saken opp til vurdering, og utrede nærmere de faktiske og rettslige spørsmål som Kindred Group peker på. Saken er nå under behandling i Medietilsynet, sier Hanne Sekkelsten i Medietilsynet til Kampanje.

Det er de ukentlige sendingene av pengespillene Lotto, Vikinglotto, Joker og Extra på NRK1, NRK2 og nett-TV som tilsynet nå vil undersøke.

- Hva er det i brevet fra Kindred Group som gjør at Medietilsynet fatter interesse for dette?

- Regler om reklame, sponsing og produktplassering er sentrale bestemmelser som skal gjøre publikum bevisst på når de blir utsatt for kommersielle budskap. For NRKs del dreier deg seg om et totalforbud mot å ha reklame i sine sendinger. Slike regler er prioriterte i tilsynsarbeidet for Medietilsynet.

Les også: NRK felt i PFU etter Rikstoto-sending: - Åpenbart brudd

Regler om reklame, sponsing og produktplassering er sentrale bestemmelser som skal gjøre publikum bevisst på når de blir utsatt for kommersielle budskap. For NRKs del dreier deg seg om et totalforbud mot å ha reklame i sine sendinger. Hanne Sekkelsten, juridisk direktør i Medietilsynet

Har tidligere fått advarsel fra tilsynet

Kampanje har tidligere omtalt Lotto-sendingene hos NRK i lys av reklamekuttet Norsk Tipping ble pålagt av Lotteritilsynet. I den anledning anslo mediebyrået Omnicom Media Group at sendingene hadde en kommersiell verdi på rundt 80 millioner kroner. Også Lotteritilsynet erkjente at sendingene gav kommersiell drahjelp for den norske spillgiganten.

Kindred Group har bedt tilsynet se på sendingene i lys av paragraf 6-4 i kringkastingsloven som sier at NRK ikke skal finansieres ved reklame i NRKs kanaler. Det utenlandske spillselskapet hevder NRK mottar «annen form for godtgjøring» ved å betale underpris for visningsrettighetene til Lottosendingene. 

Kindred Group viser også til flere konkrete eksempler i sendingene der de mener det er brudd på reklameforbudet.

Det er for øvrig første gang tilsynet mottar en slik forespørsel fra et utenlandsk spillselskap. NRK har derimot tidligere fått advarsel fra tilsynet for brudd på reglene om sponsing i forbindelse med Lotto-sendingene, men da må en helt tilbake til 2004. Tilsynet har beregnet at dagens utredning vil ta tre til fire måneder.

- Redaksjonelt innhold:

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, fastholder at NRK-sendingene er redaksjonelt motivert. NRK har verken programledere eller ansatte involvert i produksjon av programmene som produseres av Fabelaktiv på oppdrag fra Norsk Tipping. Foto: NTB.

- Utelukkende redaksjonelt motivert

Direktør for juridisk og stab i NRK, Olav Nyhus, bekrefter at de har fått med seg at Lotto-sendingene nå vil gjennomgås og at de har blitt kontaktet av tilsynet.

- For NRK er det viktig å gjøre det klart at våre sendinger av Lotto-sendingene utelukkende er redaksjonelt motivert. Vi har ingen øvrige kommentarer til saken nå.

I sitt brev til Medietilsynet anfører Kindred Group at NRK betaler underpris for visningsrettighetene til sendingene, og at betalingen dermed er lavere enn produksjonskostnadene Norsk Tipping må betale for. Hva NRK faktisk betaler for rettighetene er ikke kjent, og Nyhus ønsker ikke spesifisere hva den summen består av.

- Dette er opplysninger som knytter seg til vårt redaksjonelle innhold og derfor er unntatt offentlighet. Dersom Medietilsynet på et senere tidspunkt ber om å få beløpene opplyst, vil vi vi vurdere om disse også kan gjøres kjent offentlig.

Per i dag er NRK den eneste statskringkasteren i Skandinavia som viser tippesendinger, og dette er noe Kindred Group også viser til i sitt brev til tilsynet. Der påpeker de at lignende tippesendinger regnes som reklame i Sverige, Finland og Danmark.

- NRK kjenner ikke innholdet, utformingen av eller vilkårene for sendingene i andre skandinaviske land. Vi har derfor ingen kommentar til de vurderinger som er gjort der, kommenterer Nyhus.

- Fremmer merkevaren og omsetningen til Norsk Tipping

Juridisk talsperson for Kindred Group, Rolf Sims, kaller Lotto-sendingene «reklamesendinger for pengespill som ikke hører hjemme på en statlig, reklamefri kanal».

- Vi har valgt å sende denne klagen til Medietilsynet, fordi vi har tillit til at tilsynet etter en grundig behandling av all relevant dokumentasjon vil komme til den samme konklusjonen som tilsvarende myndigheter i de andre nordiske landene, sier Sims til Kampanje.

- Det kan ikke være tvil om at reklamebegrepet i den norske kringkastingsloven omfatter innslag som fremmer merkevaren og omsetningen til Norsk Tipping, mener Sims.

Sims sier de over flere år har gitt norske myndigheter en rekke analyser som skal «vise monopolselskapenes brudd på det norske lovverk og sine pålagte retningslinjer for markedsføring».

- Først de siste årene opplever vi at norske myndigheter og politikere tar våre funn og dokumentasjon mer og mer på alvor.

Det er ikke første gang Kindred Group har ettersøkt vurderinger av NRKs Lotto-sendinger. I 2019 innklaget det utenlandske spillkonsernet Norsk Tipping sine sendinger hos NRK for brudd på seks punkter i Vær Varsom-plakaten. PFU slo da fast at NRK hadde opptrådt kritikkverdig på punkt 2.3 i VVP, som dreier seg om «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»

Nylig ble også NRK innklaget av Kindred Group og felt i PFU for visningen av hesteløpet «Oslo Grand Prix», som var finansiert av Norsk Rikstoto og produsert av Maverix Studios.

Mener NRK-sendinger bryter reklameforbudet - nå åpner Medietilsynet tilsynssak