I sommer sendte NRK direkte fra Oslo Grand Prix som fant sted på Bjerke travbane. I kjølvannet av sendingen ble statskanalen klaget inn til pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på flere punkter av vær varsom-plakaten. Onsdag morgen ble klagen behandlet i PFU.

Klager er Kindred Group, som blant annet driver Unibet, og har klaget inn NRK på Vær varsom-plakatens punkter 2.1, 2.2, 2.3 og 2.6-2.8.

Kindred Group mener sendingen fra Bjerke Travbane blir presentert som et «helstøpt» NRK-produkt, når det egentlig var Maverix på oppdrag fra Norsk Rikstoto som står bak. 

- Sendingen, inkludert lønn og honorarer til redaksjonelt og teknisk personell, ble i sin helhet betalt av Norsk Rikstoto, uten at seerne ble gjort oppmerksomme på dette, skriver Kindred Group i klagen.

NRK skrev i sitt tilsvar med at de har «fullt redaktøransvar for sendingen» og at «innholdet var journalistisk motivert». Statskanalen erkjente imidlertid i sitt tilsvar at det burde blitt opplyst om at to av gjestene hadde bindinger til Norsk Rikstoto. 

Brøt på to punkter
Utvalget var klokkeklare på at NRK hadde brutt god presseskikk på to punkter.

- Åpenbart brudd på 2.3 og 2.8, sa Gunnar Kagge, representant for journalistene i PFU.

Punkt 2.3 i vær varsom-plakaten handler om å vise åpenhet og bakenforliggende forhold, mens punkt 2.8 handler om at skjult reklame er uforenlig med god presseskikk.

- For meg er det helt oppsiktsvekkende at NRK ikke har klokkeklare rutiner på merking av slike sendinger. Det får vi håpe og oppfordrer at de får, sa Eivind Ljøstad, redaktør i Fædrelandsvennen.

- I grenseland
Videre diskuterte utvalget om NRK også hadde brutt god presseskikk på punkt 2.2 om redaksjonell uavhengighet. Grunnen for diskusjonen var at flere av journalistene og ekspertene på travløpet var ansatt i Maverix studios, men at det virket som de arbeidet for NRK under Oslo Grand Prix.

- Jeg har tenkt mye på det og synes det er interessant at det har blitt diskutert i sekretariatet, sa Anne Weider Aasen, leder av utvalget.

- Det er så i grenseland som man kommer. Det er en fot på hver side av grensen, sa Kagge.

Nina Fjeldheim, representant for allmennheten, ga uttrykk for at hun ønsket å felle på punktet underveis i diskusjonen. Det samme gjorde Øyvind Kvalnes.

- Jeg har en tillit til NRK som er ganske sterk, men som svekkes av dette, sa hun.

Utvalget gikk inn i diskusjonen med at NRK gikk fri på dette punktet under tvil, og endte opp med samme konklusjon etter en lengre diskusjon. Utvalget valgte imidlertid å stramme inn på uttalelsene og NRK gikk dermed fri under «sterk tvil».

- Jeg ser at det er i grenseland gitt den andre oppdragsgiveren som de har, sa Weider Aasen.