Aviskjempe måtte kutte hardt i bemanningen – nå lover toppsjefen større overskudd i 2024

De tøffe tidene i mediemarkedet rammet også Amedia som har dratt ned bemanningen med rundt 130 årsverk. Rundt halvparten var redaksjonelt ansatte.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mediekonsernet Amedia med sine over 100 lokalaviser har lagt frem sine tall for 2023 og de viser at de krevende tidene også rammer lokalaviskjempen. Aviskonsernet med store titler som Nordlys, Bergensavisen, Telemarksavisa og Avisa Olso i porteføljen opplevde at brutto driftsresultat (EBITDA) krympet med 83 millioner kroner til 287 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende tall i 2022.

I sine nye lokaler i ærverdige Tollgaarden i Oslo Sentrum kunne konsernsjef Anders Opdahl fortelle om et mediehus som «har en sterk og robust posisjon», men som også var preget av de krevende tidene og som har vært opptatt av kostnadene.

 - 2023 var preget av en hel del nødvendige grep. Vi merket både prisvekst og lønnsvekst og inflasjon på toppen. Vi begynte å se konturene av dette i 2022 slik at vi startet med å implementere tiltak i starten av 2023, og det har vi gjort løpende gjennom fjoråret, sier han.

- Hvordan har det nye året startet? 

- Det har startet bra og vi ligger på et høyere nivå i år enn i 2023 og et nivå vi har blitt vant med i Amedia. Det handler ikke om at vi skal mate noen eiere med penger men at vi skal fylle kassen løpende for å ha investeringskraft, sier konsernsjefen i Amedia.  

Da Sparebankstiftelsen DNB kjøpte aksjene i Amedia i 2016 fra LO, Telenor og Fritt Ord, ble samtidig den selvstendige Amediastiftelsen opprettet og denne stiftelsen har siden vært Amedias eneste eier. Selskapet står finansielt trygt med null gjeld og 900 millioner i kontanter.

- Vi kan ikke bare springe ut i markedet og hente penger gjennom en emisjon. Vi er som et stiftelseseid selskap nødt til å hente pengene fra egne prestasjoner, sier Opdahl. 

Det ville vært oppurtunt å tenke at man tilgjengeliggjorde journalistikken til den yngre målgruppen mer eller mindre gratis, men da må vi sikre oss at det ikke misbrukes. Anders Opdahl, konsernsjef i Amedia

Har kuttet bemanningen

Ulike tiltak har vært satt i gang for å holde kostnadene nede og i februar i fjor gjennomførte Amedia flere kostnadstiltak med bemanningsstopp og en nedbemanning i salgs- og annonsevirksomheten.

- Vi har tatt ned en del på bemanningen og tatt ut betydelige kostnader, det gjelder også redaksjonelt, sier Opdahl.

Amedia har ikke et tall på kostnadsbesparelsen samlet sett, men i løpet av 2023 har Amedia slanket organisasjonen med 130 stykker hvorav et sted mellom 50-70 årsverk er redaksjonelle. Totalt så jobber det rundt 1.900 mennesker i Amedia.  

- Tiltakene vi har gjort har fått god effekt og derfor har vi et tilfredsstillende resultat i 2023, sier Opdahl.

Kostnadene økte likevel med 158 millioner kroner gjennom fjoråret som en følge av kjøp av virksomhet og investeringer på toppen som den nye lokalavissatsingen KRS i Kristiansand, på sport og teknologi.

- Krevende marked:

Selv om driftsresultatet falt med over 80 millioner kroner i fjor er finansdirektør Gisle Torheim ikke bekymret. - Vi leverer et tilfredstillende resultat i et krevende marked, sier han. Foto: Eivor Eriksen.

Sikter mot overskudd på 400 millioner

Konsernsjefen er imidlertid ikke fornøyd med lønnsomheten i mediekjempen som i 2023 hadde en driftsmargin på syv prosent. Det var på nivå med konkurrenten Schibsted som hadde en tilsvarende margin på sin medievirksomhet i samme period. Anders Opdahl i Amedia sier marginen i selskapet han leder skal opp til 12-15 prosent på sikt. 

- Vi er ikke helt der enda, men på god vei, sier konsernsjefen.

Dersom Amedia klarer en margin på rundt ti prosent i år og omsetningen ligger noenlunde stabilt på rundt fire milliarder kroner, betyr det at Amedia-sjefen vil ha et overskudd på rundt 400 millioner kroner. Usikkerheten ligger da på inntektssiden. 

- Vi har fortsatt en veldig sterk vekst i abonnementsinntektene, også er det fortsatt krevende i reklamemarkedet i 2024, sier Opdahl.

Antall heldigitale abonnement er nå på 486.000, en vekst på over 36.000 abonnenter i 2023 og sammen med nye digitale produkter som +Alt-abonnementet og øket priser har den digitale veksten ført til en vekst i opplagsinntektene på nesten 170 millioner kroner til 2,2 milliarder kroner.

Sliter med de yngre leserne

Et +Alt-abonnement koster i dag 299 kroner og Amedia-sjefen mener det fortsatt er et moderat prispunkt. Over en halv million nordmenn har i dag tilgang til +Alt.

- Kan Amedia vokse videre på digitale abonnement?

- Det er jeg helt sikker på. Logikken vår er at vi i stedet for å tenke retail og få en utfordring med å levere nok innhold innenfor én og samme posisjon, begynte vi å tenke nettverk og skalering. Vi begynte å gjøre journalistikk, ikke til kjøp av en avis med en start og en slutt, men til en news as a service. Vi er fortsatt på et moderat prispunkt på det totalproduktet, og det ligger det et betydelig potensiale i. Jo flere kunder vi får på det produktet, desto større finansielle effekter vil vi få når vi gjør noe med prispunktet, sier Opdahl.

- Er passorddeling en utfordring slik det er for strømmeselskapene?

 - Ja, og dette jobber vi med. Vi kommer til å ha skarpere initiativer fremover knyttet til yngre lesergrupper, og en av problemstillingene vi jobber med er fraud detection. Vi ser om vi kan få bygd inn dette gjennom for eksempel autentisering, sier Opdahl.

Et stort problem for Amedia og andre mediehus er at omsetningen blant de yngre leserne er svært lav.

- I aldersgruppen 18-25 år er forsvinnende lite og nesten ingenting. Det ville vært oppurtunt å tenke at man tilgjengeliggjorde den journalistikken til den yngre målgruppen mer eller mindre gratis, men da må vi sikre oss at det ikke kan misbrukes, sier han.

Trives i nye lokaler:

Amedia flyttet i mai i år til nye lokaler i historiske Tollgaarden i Oslo Sentrum. Her finansdirektør Gisle Torheim og konsernsjef Anders Opdahl i Amedia. Foto: Eivor Eriksen.

- Schibsted har høye ambisjoner

En av de store føljetongene i den norske medieindustrien i Norge den siste tiden har vært selskapssplitten i Schibsted der VG- og Aftenposten-eieren skilte ut medievirksomheten i et eget stiftelseseid selskap.

- Tror du det er noe som vil endre seg konkurransemessig mellom Amedia og Schibsted som en følge av splitten?

- Det blir spennende å se, men vi snakker veldig godt sammen med Schibsted og forstår hverandre godt. Også er det en realitet at Schibsted har høye ambisjoner og mye penger og de pengene har de jo vært tydelige på skal settes i arbeid og det vil nok vi også merke. Men det er ikke noe vi bekymrer oss for, sier Opdahl.

Det norske avismarkedet i dag er fordelt mellom de tre konsernene Amedia, Schibsted og Polaris Media, men her eier Schibsted rundt 30 prosent av sistnevnte.

- Har vi fortsatt tre store mediekonsern i Norge om noen år?

- Det er ingen ting som tilsier noe annet, sier konsernsjefen i Amedia, Anders Opdahl.  

Her kan du se alle tallene til Amedia for regnskapsåret 2023. Alle tall i MNOK. Resultatene faller i Amedia

Amedia 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 4.109,0 4.035,0 + 1,8
Driftsresultat 287,0 370,0 - 22,5
Resultat før skatt 43,0 137,0 - 68,6

Aviskjempe måtte kutte hardt i bemanningen – nå lover toppsjefen større overskudd i 2024