Torsdag presenterte Amedia årsresultatet for 2023. Der kommer det frem at driftsresultatet lander på et brutto driftsresultat på 287 millioner kroner. Det er 83 millioner kroner mindre enn i 2022, da driftsresultatet var på 370 millioner kroner.

I pressemeldingen sendt ut av konsernet selv, skriver de at den negative makroøkonomiske utviklingen påvirker Amedia på linje med resten av bransjen.

- Hele mediebransjen opplevde i 2023 sterk kostnadsvekst kombinert med kraftig fall i annonseinntektene. Samtidig fortsatte det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater. Dette krever fortsatt kraftfull omstilling og utvikling, sier konsernsjef Anders Opdahl i meldingen.

Tilfreds med resultatet
Visekonsernsjef og konserndirektør for finans i Amedia, Gisle Torheim, mener at de tross fallet på nesten 100 millioner kroner leverer et tilfredsstillende resultat i «krevende økonomiske omgivelser».

- Vi har styrt trygt, antall digitale abonnenter fortsetter å vokse og vi har investert videre i kjernevirksomheten vår, både med etableringen av KRS, en forsterket sportssatsing og gjennom produkt- og teknologiutvikling, sier han.

Amedia oppgir at kostnadene økte med 158 millioner kroner i 2023, som følge av kjøp av virksomhet, investeringer i kjernevirksomhet og høy pris- og lønnsvekst.

- Både mediehus og støttefunksjoner kom tidlig i gang med nødvendige tilpasninger, spesielt knyttet til papirverdikjeden, som har vært under press over lang tid. Gjennom digital vekst, trygg drift og en solid finansiell stilling står Amedia godt rustet for videre utvikling også fremover, sier Torheim.  

Økte opplagsinntekter med 170 millioner kroner
Det er likevel noen grønne piler for Amedia. Antallet heldigitale abonnenter økte med åtte prosent, og de oppgir samtidig at over en halv million nordmenn nå har tilgang til tjenesten Alt+.

Amedias opplagsinntekter økte med 169 millioner kroner til 2,3 milliarder kroner som følge av vekst i digitale abonnementsinntekter. Samtidig ble annonseinntektene redusert med 98 millioner kroner drevet av et svakt marked og fortsatt vridning fra papir til digitale kanaler.   

Her kan du se regnskapstallene til Amedia for fjoråret. Alle tall i MNOK

Amedia 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 4.109,0 4.035,0 + 1,8
Driftsresultat 287,0 370,0 - 22,5
Resultat før skatt 43,0 137,0 - 68,6