TV-distributører vil ta opp TV 2-konflikt med kulturministeren: - En veldig spesiell situasjon

Samtidig vil TV-distributørene også diskutere en ny TV 2-avtale.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Knut Kristian Hauger

TV 2 har ligget i konflikter med flere av de største TV-distributørene de seneste par årene. Først var det en langvarig strid med Telia om betingelser, før TV 2 på nytt havnet tilsvarende situasjoner med Telenor og Altibox. Konfliktene med Altibox løper fortsatt og har nå pågått i snart 70 dager med det resultat at rundt en halv million husstander har mistet alle TV 2s kanaler. De siste to årene er dermed over 1,5 millioner husstander blitt «uskyldige ofre» som en følge av uenighetene med TV 2 og TV-distributørene.

Nå vil telekom-toppene ha et møte med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Opplysningen kommer frem i et brev fra Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde sendt til departementet i slutten av mai.

- Henvendelsen er sendt på vegne av Kabel Norge. Vi har jevnlig dialog med ulike interessenter som treffer organisasjonens felles interesser, og denne henvendelsen er en del av dette arbeidet, er Lundes knappe kommentar til Kampanje.

Kabel Norge er en sammenslutning av norske kabel-TV-distributører som blant annet Telenor, Telia og Altibox. Styreleder i Kabel Norge er innholdsdirektør i Telenor, Haakon Li Dragland.

- Vi har ingen ytterligere kommentarer akkurat nå, sier Li Dragland til Kampanje.

Les også: Frp ber regjeringen gripe inn i konflikten mellom TV 2 og Altibox

Trekker frem TV 2-avtale

I brevet heter det at bakgrunnen for henvendelsen «er de senere års konflikter mellom særlig TV 2 og de ulike TV-distributørene samt avtale for kommersiell allmennkringkasting som TV 2 har med staten.»  Etter det Kampanje forstår skal særlig avtalekravet om minst 95 prosent dekning «teknisk sett» være et punkt man ønsker å diskutere.  Selv om 20 prosent av markedet i dag har mistet TV 2-kanalene, oppfylles likevel kravet ved at strømmetjenesten er tilgjengelig.

Nylig tok blant annet Medietilsynet til orde for at avtalen TV 2 har med staten der blant annet formidling av nyheter og tilstedeværelse utenfor Oslo skal kompenseres med opp mot 135 millioner kroner i året bør utredes i lys av disse konfliktene. Dagens avtale mellom TV 2 og staten løper ut i 2023.

- En slik utredning må omfatte konkurranseforholdet mellom distributørene, mellom distributører og innholdsleverandører og virkemåten til markedet mot abonnentene, sa Medietilsynets leder Mari Velsand.

I brevet som nå er sendt til departementet heter det videre at teleselskapene «ønsker å dele sine syn på historikk og utfordringer.»

- Og særlig muligheter og løsninger for hvordan man kan unngå konflikter i fremtiden som går utover norske TV-seere, skriver Telias kommunikasjonsdirektør. 

Les også: Vil ha mer debatt på TV 2 i ny TV-avtale

Holder seg unna:

Kulturminister Anette Trettebergstuen har så langt holdt seg unna konflikten mellom Altibox og TV 2 og skrev nylig i et svar til Stortinget følgende. - Medietilsynet har ikke avdekket brudd på avtalen med staten i de tilfellene hvor seere har mistet tilgang til TV 2 hovedkanalen. Foto: NTB.

- Kjedelig for de som rammes

At henvendelsen kommer midt opp i konflikten med TV 2 er etter det Kampanje erfarer litt tilfeldig ettersom TV-distributørene har hatt planer om å ta kontakt med departementet i lengre tid. Ønsket om å møtes kan sees i lys av at telekombransjens saker som regel sogner til Samferdselsdepartementet, mens Kulturdepartementet er medieselskapenes «hjemmebane».

Også interesseorganisasjonen IKT Norge stiller seg bak henvendelsen som nå er sendt til Kulturdepartementet.

- Dette er et viktig område for mange av medlemmene våre og det å beskrive hvordan verdikjeden fungerer for ministeren og departementet er noe vi lenge har hatt et ønske om å tydeliggjøre. Vi har alle ulike roller i denne kjeden og det å sørge for at er kompetanse og forståelse for de ulike rollene tenker jeg er viktig, sier lederen av IKT Norge, Øyvind Husby, til Kampanje.

IKT Norge jobber med et mål om å digitalisere næringslivet i Norge og alle de store teleselskapene er i dag medlemmer av IKT Norge. Som styreleder i foreningen, finner en da også en av Lyse-toppene, Torill Nag, som også er eier av og styreleder i Altibox.

- Hva tenker IKT Norge om alle disse konfliktene på TV-markedet?

- Det er sånn det er når det er reelle forhandlinger. Da kan partene velge ikke å distribuere innholdet og TV-kanalene og ikke selge produktene. Det er sånn markedet fungerer, og det er bare slik at man kan sikre riktig pris og betingelser i forhold til hva kundene er villige til å betale for. Men så er det selvfølgelig kjedelig for de som rammes, sier Husby.

Kjenner TV-bransjen:

IKT Norge-direktør Øyvind Husby kjenner TV-distribusjonsbransjen godt etter mange år i det som tidligere Get og i dag er Telia. I dag er Husby toppsjef i IKT Norge, en interesseforening som har alle de store teleselskapene som medlemmer.

- En veldig spesiell situasjon

At forhandlingene også inkluderer allmennkringkasting, mener Husby gjør saken enda mer komplisert.

- Både NRK og TV 2 står i en særstilling som tilbydere av allmennkringkasterinnhold og avtalen TV 2 har med staten om statssubsidier skaper en veldig spesiell situasjon, sier Husby. 

- Hva håper du å oppnå med møtet?

- Vi vil bidra til å skape en forståelse for hvordan verdikjedene fungerer. Både innholdsprodusentene og distributørene spiller viktige roller. De som har ideen og produserer innholdet er veldig viktige, men de som setter innholdet og sikrer at kunden får et godt og variert tilbud er også bidragsytere. Et tilleggselement her er også at distributørene er en aggregator av innhold som bidrar til at kundene enkelt kan velge og få lett tilgang på godt journalistisk innhold. På en tid med mye fake news og desinformasjon er det en veldig positiv side av saken.

Kulturdepartementet opplyser overfor Kampanje at møteforespørselen er til behandling i departementet så heller ikke de ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt

Samler toppene

Det er flere fra TV-distribusjonsbransjen som nå ønsker et møte med kulturministeren i kraft av å være medlemmer i Kabel Norge og IKT Norge. I e-posten til Kulturdepartementet åpnes det opp for at både styreleder i IKT Norge og Altibox, Toril Nag, administrerende direktør i IKT Norge, Øyvind Husby og styreleder i Kabel Norge, Haakon Li Dragland skal delta sammen med selskapsledelsen i Telia og Telenor. 

- Når det gjelder tema for møte så tenker vi i utgangspunktet å dele vårt syn på historikk, utfordringer og særlig muligheter og løsninger for hvordan man kan unngå konflikter i fremtiden som går utover norske TV-seere. Vi er selvsagt åpne for de temaer departementet måtte ønske å ta opp også, heter det i brevet.

Les også: TV 2 har mistet én av fem TV-seere siden bruddet med Altibox: - Helt naturlig

TV-distributører vil ta opp TV 2-konflikt med kulturministeren: - En veldig spesiell situasjon