Dette er en kringkaster som mottar offentlig støtte for å nå ut til folk flest, samtidig som de stadig er i konflikt med ulike distributører, sier stortingsrepresentant Terje Halleland i Frp til Klassekampen.

Fra 2019 har TV 2 årlig fått inntil 135 millioner kroner i statlig støtte. I avtalen med staten er TV 2 blant annet pålagt å tilby hovedkanalen til minst 95 prosent av norske husstander.

- Skal det offentlige bruke penger på å finansiere et sånt tilbud, må skattebetalerne faktisk få tilbudet, sier Halleland.

Han mener det er greit at kulturministeren holder seg unna selve konflikten, men han utfordrer henne på om TV 2 oppfyller plikten som allmennkringkaster og til å si noe om hva formålet med avtalen med TV 2 er.

Også SV ber kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) gå gjennom TV 2-avtalen og se om det er behov for endringer.

Trettebergstuen viser i sitt skriftlige svar til at det er «Medietilsynet som fører tilsyn med om TV 2 oppfyller kravene i avtalen med staten».

- Medietilsynet har ikke avdekket brudd på avtalen med staten i de tilfellene hvor seere har mistet tilgang til TV 2 hovedkanalen, skriver hun og legger til at hun for seernes skyld håper på en snarlig løsning på konflikten.

(©NTB)