Dobler resultatet og setter omsetningsrekord: - Vi tok et bevisst valg om å investere i folk

Nå blir det millionutbytte på eierne i Halogen for første gang på tre år.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø Journalist

Da regnskapet ble gjort opp for 2020 for det digitalt orienterte designbyrået Halogen, hadde koronapandemien spist seg inn på både omsetning og resultat, selv om byrået til slutt endte opp med rett over tre millioner på bunnlinja. Nå er byrået, som jobber i skjæringspunktet fornybar energi, digitalisering og sikkerhet, derimot tilbake mot resultattoppene de hadde i 2018 og 2017. 

Halogen dobler nemlig driftsresultatet som ender på rett under 7,5 millioner kroner. Det er byråets nest største resultat siden oppstarten i 2013. 

- Dette er resultater vi er svært fornøyde med. Som mange andre opplevde vi 2020 som et usikkert år, men vi tok et bevisst valg der vi fortsatte å investere i utvikling av folk, kompetanse og organisasjonen vår. Det høstet vi fruktene av i 2021 med veldig god vekst i et pandemiår. Spesielt gledelig er det at vi vokser på de strategiske satsingsområdene våre som fornybar energi, sikkerhet og beredskap, samt digital transformasjon, sier Lilian Olsen til Kampanje.

Samtidig som bunnlinja vokser, avslutter byrået også året med den største omsetningen i selskapets historie med 81,6 millioner kroner. Det er et markant byks fra de 65 millionene de hadde i 2020. 

- Vi har som du sier, hatt et godt år, hvor oppdragene både øker i størrelse og varighet. Overordnet sett så ble 2021 veldig bra, men vi synes også at 2020 var et godt år, der vi hadde en veldig fin utvikling til tross for at vi var inne i det første pandemiåret. 

Les også: Designbyrå krympet overskuddet og mistet omsetning: - Situasjonen var svært uoversiktlig

- Nå er de store prosjektene her

I årsberetningen skriver selskapet at «I 2021 hadde koronasituasjonen mindre betydning for selskapets drift enn i 2020, og det er ingen forventning om at 2022 vil påvirkes av pandemien i særlig grad.»

- Vi ble alle tvunget til å jobbe mer digitalt under pandemien. Det får frem flere gode måter å jobbe på, og selv om vi har kjørt remote workshops og gjort mye digitalt, har det ikke hindret kundene i å ha fremdrift. I begynnelsen var det uvant, men det har gått seg til veldig fint, sier Olsen. 

Da Kampanje tok en prat med Halogens leder i fjor, fortalte Olsen at det var flere virksomheter som «synes det var litt voldsomt» å skulle gå løs på å digitalisere sin virksomhet midt under pandemien, som har ført til en raskere overgang til en digital hverdag for både privatpersoner og bedrifter.

Nå som pandemien ligger i bakspeilet, har Halogen fått god fart i 2021 og 2022, og Olsen peker på at det er flere virksomheter som nå må jobbe målrettet med de tjenestene byrået tilbyr. 

- Det som er annerledes nå, som har gjort at vi gjør det så bra, er at de store prosjektene i skjæringspunktet klima, sikkerhet og digitalisering nå er her. Det var de ikke for fem år siden. Nå har mange virksomheter begynt å jobbe med omstilling på flere fronter, med alle de vanskelige tingene vi er gode på. Det er de rett og slett nødt til nå, og derfor er Halogen godt posisjonert i dette markedet, forteller hun. 

Skal vokse til 85 ansatte

Med flere store prosjekter og selskaper som trenger hjelp til omstilling, har Halogen vært nødt til å ruste tungt opp på personalsiden. Fra 2020 til 2021 økte nemlig lønnskostnadene med over ti millioner kroner.

Også i år renner det inn med nye fjes i selskapet, som blant annet jobber med Kongsberg Gruppen, Statsbygg, Equinor og Jotun. 

- På personalsiden har vi vokst betraktelig. Siden jul har vi fått inn 21 nye folk, blant annet tidl. Abelia-sjef og statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey og Jens Inge Hyndøy, tidl. forskningsleder på Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI). Fra og med høsten blir vi 85 ansatte til sammen. Vi jobber systematisk for å rekruttere de beste designerne og strategiske rådgiverne, sier Olsen.

Hun poengterer at hun er svært fornøyd med å ha fått «tungvekterne» Chaffey og Hyndøy på laget. Nå er de derimot på jakt etter flere designere.

- Over sommeren gleder vi oss også til å ønske alle våre nyutdannede designerne velkommen, som alle blir viktige for hvordan selskapet formes i årene fremover. Fremover leter vi etter dyktige ux-/og systemdesignere som har lyst til å utvikle Halogen videre, forteller Olsen.

Tar ut seks millioner i utbytte

At Halogen går så det suser får også eierne merke. Med et årsresultat på rett under 5,9 millioner kroner, tar eierne ut seks millioner kroner fra selskapet. 

Sist gang eierne tok utbytte var tilbake i 2018, da de hadde et årsresultat på 10,1 millioner kroner. 

- Det er ordinært utbytte som eierne har tatt, kommenterer Olsen.

Blant de største aksjonærene finner man byrålederen selv som hovedaksjonær med 46 prosent av aksjene i selskapet. I tillegg finner man også investor Johan Ditlef De Vibe, som tidligere var direktør for Christian Sveaas-eide Kistefos. Han sitter på 10,5 prosent av aksjene gjennom Avant Venture Capital AS. 

Leder for strategi og forretningsutvikling i Halogen, Lasse Pedersen, og designer og styremedlem i Halogen, Kristian Singstad Pålshaugen, er også blant de større aksjonærene i selskapet med henholdsvis 10,8 og 6,3 prosent av aksjene. 

Nå ser Olsen fremover, og påpeker at de forventer videre vekst i inneværende år.

- 2022 er også et svært spennende år for oss der vi forventer videre vekst. Vi har mange større prosjekter på gang med dyktige samarbeidspartnere som Equinor, Jotun, Kongsberg og Statsbygg. Her skal vi blant annet være med å utforme fremtidens arbeidsplass, jobbe for renere energi og fortsette å utvikle samfunnskritiske systemer. Dette gleder vi oss veldig til, avslutter hun.

Se Halogens 2021-tall her:Setter omsetningsrekord og solid millionresultat

Halogen 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 81,6 65,0 + 25,5 %
Driftsresultat 7,5 3,2 + 134 %
Resultat før skatt 7,5 3,3 + 127 %

Dobler resultatet og setter omsetningsrekord: - Vi tok et bevisst valg om å investere i folk