Designbyrå krympet overskuddet og mistet omsetning: - Situasjonen var svært uoversiktlig

Halogen-sjefen Lillian Olsen er likevel fornøyd med at koronaåret endte i pluss - men lover sterkere tall fremover

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Det digitalt orienterte designbyrået Halogen har sluppet sine regnskapstall for fjoråret, og de viser at selskapets inntekter falt i koronaåret 2020. Omsetningen ender på 65 millioner kroner, en nedgang sett opp mot 2019 da selskapets omsetning endte på 70 millioner kroner.

- Alt tatt i betraktning, er vi fornøyd med resultatet for 2020. Takket være velvilje og fleksibilitet hos alle halogenerne, klarte vi å levere gode produkter og tjenester til kundene våre tross stor usikkerhet og vanskeligere arbeidsforhold enn ellers. Vi er veldig fornøyd med at vi endte med et lite overskudd i et år som kunne blitt veldig vanskelig, forteller administrerende direktør i Halogen, Lillian Olsen, til Kampanje.

Resultatet før skatt ender nemlig på 3,3 millioner kroner, som er en nedgang på rundt 600.000 kroner fra 2019, da selskapet endte opp med et resultat på 3,9 millioner kroner. Det er også langt unna toppårene i 2018 og 2017, da selskapet hadde resultater på henholdsvis 13 millioner og syv millioner kroner. 

Til tross for at det nå ser ut som at korona er på avmarsj, er Olsen bestemt på at de ikke skal tilbake dit. 

- Nei, vi skal ikke tilbake til 2017 og 2018, vi skal videre og langt forbi. Verden ser helt annerledes ut enn for tre-fire år siden, og det gjør vi også. Selvsagt jobber vi for å oppnå like gode resultater som vi hadde da, men nei, vi sikter ikke tilbake, vi ser fremover, sier hun. 

Vi håper flere og flere forstår at verdien av mangfold er større enn ulempen ved å måtte snakke engelsk. Lillian Olsen, Halogen

- Vi var nødt til å tilpasse oss de brå endringene

I årsrapporten peker selskapet på at de har hatt og fortsatt har en negativ effekt på driften som følge av korona. Olsen forteller at de etter et svært godt første kvartal merket at tempoet gikk ned hos alle kunder etter 12. mars.

- Situasjonen var svært uoversiktlig. Kundene trengte tid på å områ seg og gjøre om på sine prioriteringer. En del planlagte aktiviteter ble utsatt eller kansellert, og vi var nødt til å tilpasse oss de brå endringene. Heldigvis er våre kunder jevnt over solide og tilpasningsdyktige bedrifter, så de omstilte seg relativt raskt, og aktiviteten tok seg opp igjen mot slutten av året. Når det gjelder anskaffelser merket vi også at det ble stillere på utlysningsfronten en stund. Vi driver i stor grad med nybrottsarbeid, og det er bare naturlig at mange ønsker å gardere seg og ha lavere risiko idet en krise inntreffer, sier Lillian Olsen.  

- Kunne ikke 2020 vært et godt år for et tjenestedesignbyrå å øke sine inntekter med tanke på at alle måtte på nett?

- Vi registrerte stor aktivitet hos leverandører av nettsider, kanskje særlig knyttet til drift og skalering. Vi i Halogen lager jo ikke først og fremst nettsider, men jobber med digitalisering i et større perspektiv. Å digitalisere en virksomhet, enten den er offentlig eller privat, innebærer store omveltninger og kanskje endring av selve kjernevirksomheten. Det er ikke så rart at mange syns det var litt voldsomt å gå løs på noe slikt midt i en pandemi. Nå, som vi ser slutten på dette, opplever vi at mange ser hvilken betydning omstilling og tilpasning av tjenester og produkter har. Det er jo positivt for oss, svarer Olsen.

Hun forteller at de nå har stor pågang fra kunder med ambisiøse oppdrag. Halogen har blant annet NAV, Kongsberg gruppen, Thales, Hydro, Forsvaret, Andøya Space, Block Watne, Statsbygg og Equinor på kundelisten.

- Det er deilig å kjenne på positiviteten og oppleve at de ser enden på denne krisen. 2021 ser bra ut for vår del, og kommer helt sikkert til å bli bedre enn 2020. Vi har mange spennende nye prosjekter og mange prosjektskisser i prosess, som vi håper kommer til å bli spennende samarbeid over sommeren, sier Olsen. 

Her kan du se alle tallene til Halogen for 2020. Alle tall i MNOK. Inntektene faller og overskuddet krympes

År 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 65 70,4 - 8,3
Driftsresultat 3,2 3,8 - 15,8
Resultat før skatt 3,3 3,9 - 15,4

 

- Vår policy har alltid vært å rekruttere de beste folka

Selskapet greier også ut om sine tiltak for og bidra til å nå FNs bærekraftsmål og hindre diskriminering i sin årsrapport, noe de har gjort siden 2019. Der står det blant annet at bedriften arbeider aktivt for å fremme mangfold, likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, samt hindre all form for diskriminering. 

- Vi ser ikke så ofte at byråer har egenerklæringer om arbeid for å hindre diskriminering i sine årsrapporter - hvordan jobber dere med å øke mangfoldet blant deres ansatte?

- Vår policy har alltid vært å rekruttere de beste folka og skape det beste fagmiljøet, uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, legning eller andre faktorer som ikke har noe med den faglige profilen å gjøre. Det har resultert i at vi i dag har halogenere med bakgrunn fra Brasil, Chile, Colombia, Danmark, Hong Kong, India, Italia, Japan, Kroatia, Mexico, Norge, Polen, Sverige og USA. Vi har ikke noe uttalt mål om å ha så mange nasjonaliteter, men det ville vært helt unaturlig for oss å skulle vurdere forskjellige kulturell bakgrunn som noe annet enn positivt, svarer Olsen.

Hun peker derimot på at kunder som krever norskkunnskaper i prosjekter kan være en begrensning. 

- Vi håper flere og flere forstår at verdien av mangfold er større enn ulempen ved å måtte snakke engelsk.

- I Halogen er det i praksis pride hele året

I fjor sommer dekket Kampanje debatten om den «blendahvite» byråbransjen. Den engasjerte mange, og lederen i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, pekte da på at en ufordring for mer mangfold i bransjen er at det er for få kommunikasjonsstudenter med minoritetsbakgrunn. 

Les mer: - Studiestedene har en jobb å gjøre med å få inn mer mangfold

Selv om Halogen jobber aktivt for å fremme mangfold i selskapet, opplever Olsen at det er vanskelig å finne nok folk i det norske markedet. 

- Heldigvis er designfaget mer modent i Norge enn de fleste andre land, så vi er et attraktivt sted å jobbe også for utenlandske designere, sier Olsen. 

Hun råder andre i bransjen til å bruke tid på å etablere en åpen og inkluderende kultur.

- Bruk mindre tid på å skrive måleparametre for mangfold inn i strategiplanen. I Halogen oppfordrer vi folk til å ta med hele seg på både på jobb og på fest.

Olsen trekker frem «Utkledningsuka» som en av måtene de jobber for - og feirer - annerledeshet.

- Den siste uka i juni har vi utkledningsuke med nytt tema hver dag. Alle som vil kler seg ut og går i kostyme hele dagen. Kundene blir også med noen ganger, og det er jo ekstra gøy. Det sier kanskje litt at temaet som har gitt størst deltakelse og engasjement noen gang, var da vi hadde Pride som tema. Vi skifter til regnbuelogo i sosiale medier hvert år i juni, men i Halogen er det i praksis pride hele året. 

Designbyrå krympet overskuddet og mistet omsetning: - Situasjonen var svært uoversiktlig