Mediegiganter Egmont og Bonnier slår opp og blir konkurrenter: - Ville vært et spesielt forhold

Egmont-sjefen ser overhodet ingen synergier mellom Cappelen Damm og konsernets andre norske virksomheter. Likevel blar han opp én milliard kroner for forlaget.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Konserndirektør Steffen Kragh i Egmont har tatt turen fra København til Oslo for første gang siden pandemien brøt ut i mars i fjor, og det har blitt en kostbar reise for den danske toppsjefen. Han bruker én milliard kroner på å kjøpe det svenske mediekonsernet Bonniers andel av Cappelen Damm, som Egmont nå får fullt eierskap i.

De nordiske mediegigantene har eid halvparten hver siden Cappelen og Damm ble slått sammen i 2007, men nå går de hver til sitt.

- Hvordan har samarbeidet vært?

- Det har vært godt. I vårt felles eierskap, med dyktig ledelse og gode ansatte, har Cappelen Damm vokst mye og blitt Norges største forlag. Det har vært et fint og godt samarbeid med langsiktighet for begge parter. Da vi fikk mulighet til å kjøpe Bonniers aksjer var vi ikke i tvil om at vi ville være en langsiktig eier av Cappelen Damm, sier Steffen Kragh til Kampanje.

- Nå blir dere konkurrenter. Hvordan blir det?

- Ja, det blir som å møte alle andre konkurrenter. Vår jobb er å sørge for at de ansatte har utviklingsmuligheter i Cappelen Damm, at forfatterne får god hjelp og at vi kommer ut på alle plattformer som forbrukerne er på. Så kommer vi til å møte konkurrenter, og én av dem er Bonnier, og det er helt fint.

Les også: Stordalen selger norsk bokforlag til mediegigant

Bonnier satser på Stordalen

I fjor ble det kjent at Bonnier ville kjøpe 70 prosent av Petter Stordalens forlag Strawberry Publishing. Konkurransetilsynet satte imidlertid ned foten, og i mai varslet Bonnier at de vil nøye seg med en eierandel på 45 prosent.

- Hvordan så du på denne transaksjonen på et tidspunkt der dere fortsatt var medeiere med Bonnier i Cappelen Damm?

- Jeg er styreleder i Cappelen Damm og jeg var spesielt opptatt av at vi fikk et ryddig og avklart forhold med tanke på rollefordeling og informasjonsflyt, både for å sikre at vi kunne overholde konkurranserettslige forhold, men også sensitiviteten til medarbeiderne. Det ville være et litt spesielt forhold å være samarbeidspartnere og konkurrenter på samme tid, sier Kragh.

- Ville det vært en uholdbar situasjon?

- Det forholder jeg meg ikke til. Min oppgave som styreleder var å sørge for at vi hadde en god rollefordeling og styr på informasjonsflyten. Det fulle eierskapet ble ikke godkjent av Konkurransetilsynet. Så oppstod denne løsningen hvor vi kunne kjøpe alt i Cappelen Damm, og det synes jeg var en god løsning.

Kampanje har vært i kontakt med Bonnier, men de har så langt ikke kommet tilbake med noen kommentarer til salget. Til Dagens Næringsliv sier imidlertid sjefen i Bonnier Books følgende: 

- Vi har sett et behov for en tydelig eier i forlaget, med tanke på alle forandringene bokbransjen har stått overfor. Vi inviterte derfor til diskusjoner med Egmont, sier Håkan Rudels, administrerende direktør i Bonnier Books, til DN.

Rudels avviser samtidig av Bonnier selger sin andel i Cappelen Damm for å få Strawberry-oppkjøpet gjennom hos Konkurransetilsynet. 

Ser ingen synergier

Egmont eier fra før norske TV 2, bladforlaget Story House Egmont og produksjons- og kinoselskapet Nordisk Film i Norge. Bøker har en naturlig plass i denne porteføljen, mener Kragh.

- Hvorfor er bøker viktig for Egmont i en tid der digitale skjermer og video blir stadig viktigere?

- Egmont er en innholdsvirksomhet og bøker er også innhold. Vi lager sterke historie som utkommer på mange plattformer. Det passer veldig godt inn i hva vi kan like i Egmont. Det er publisistisk virksomhet, underholdning og fagvitenskap.

- Ser du noen synergier mellom Cappelen Damm og de andre norske virksomhetene til Egmont?

- Kjøpet av aksjene er overhodet ikke synergidrevet. De er drevet av et ønske om å stå bak Cappelen Damm slik at det kan utvikle seg på egne vilkår, på samme måte som TV 2 og Story House Egmont. Vår eierfilosofi er at vi er langsiktige og skal utvikle oss på de enkelte medienes premisser. Hvis det er muligheter for samarbeid eller noen felles flater man kan gjøre noe på, så skal det skje nedenfra og opp og ikke fra konsernledelsen og ned.

- Så det er ikke aktuelt å samlokalisere Story House Egmont og Cappelen Damm?

- Nei, nei.

Støtter den norske bokloven

Egmont-sjefen mener bokbransjen står støtt i Norge, og varsler stø kurs for Cappelen Damm i årene fremover.

- Man leser flere bøker i Norge, det er en stor og rik tradisjon i Norge for bøker, forfatterne står sterkt og i det hele tatt synes jeg man har visjonære politikere som har forstått hva bøker og forleggeri gjør for språk, kulturen og samfunnet. Den norske bokloven er klok politikk.

- Samtidig vet vi at ikke alle leser bøker og at lydbøker tar over stadig større deler av konsumet. Er du bekymret for papirbokens posisjon?

- I Danmark så vi en vekst i fjor på ti prosent og vi er ikke opptatt av at forbrukerne er på papir eller digitalt. Vi er opptatt av at forfattere kan komme ut med sterke fortellinger, sier Kragh. 

Samtidig som danske Egmont utvider sin virksomhet i Norge, rykker norske Schibsted inn i Danmark med kjøpet av Ebays danske virksometer.

- Kan man lese denne transaksjonen inn i et sånt konkurransebilde?

- Nei, slett ikke. Schibsted går inn i rubrikk med Ebay-transaksjonen, og det er et område vi slett ikke er inne på, sier Kragh.

- Har du selv en favorittforfatter fra Norge?

- Nei, jeg har ikke noen, men Roy Jacobsen har signert noen bøker til meg som jeg har lest.

Mediegiganter Egmont og Bonnier slår opp og blir konkurrenter: - Ville vært et spesielt forhold