Millionsmell i In Sight: - 2019 ble et blodig år

Omsetningen falt med over 370 millioner kroner og selskapet tapte penger for første gang på mange år.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det er forbundet med stor risiko å være for sterkt knyttet opp til noen få og store kunder og det fikk mediebyrået til In Sight-partnerne, Geir Kjærnes og Per Hæhre, smertelig erfare i fjor. Nå foreligger tallene for 2019 og de viser at omsetningen stupte med hele 373 millioner kroner i løpet av fjoråret.

I 2018 hadde In Sight inntekter på over en halv milliard kroner, mens denne omsetningen falt til 140 millioner kroner i fjor, et inntektsfall på over 72 prosent.  

Daglig leder og partner i In Sight, Geir Kjærnes, forklarer nedgangen på følgende måte:

- Vi mistet jo Rema 1000 på slutten av 2018 og har ikke arbeidet med kunden i 2019. Vi kunne sikkert tatt action på en del ting hos oss umiddelbart etter at det ble klart at Rema 1000 ikke kom tilbake, men det lå i kortene ganske lenge at de kunne tenke seg å samarbeide på et visst nivå, sier Kjærnes til Kampanje.

Les også: In Sight om Rema 1000-tapet: - Opplever prosessen som uprofesjonell

At en kunde som Rema 1000 har mye å si for et byrå, kom også godt frem tidligere i år da Try og mediebyrået til Try rapporterte om sine tall for fjoråret. I løpet av høsten 2018 ble det klart at Try Opt skulle jobbe med Rema 1000 ikke bare på reklame, men også på medier. I 2019 økte omsetningen til Try med over 350 millioner kroner.

- Rema 1000 skulle gjøre en del selv og resten skulle settes bort til et byrå. Vi hadde derfor et berettiget håp og samtaler med markedsledelsen i Rema 1000 om å fortsette samarbedeidet. men så valgte de å legge alt i sekken til Try, sier han.

Les også: Try nærmer seg 900 millioner i omsetning: - Vi er mest opptatt av det som blir igjen på bunnlinjen

Har tjent over 50 mill. siden starten

Men det er ikke på inntektssiden tapet av Rema 1000 smerter i In Sight. Også på resultatsiden ble det vondt med et underskudd på over syv millioner kroner. Resultatfallet var dermed på hele 15 millioner kroner sammenlignet med 2018 da overskuddet var på drøye åtte millioner kroner.

-  2019 har vi satt et stort kryss over. Det blir det dårligste året i In Sights historie, så det får vi tåle. Tidligere år har selskapet levert gode driftsmarginer. I år har vi tro på et lite pluss, men 2020 blir et typisk konsolideringsår. Vi har allerede fått inn flere nye kunder og har flere nye kundeprosesser som vi håper å få utelling på utover høsten, sier han.

In Sight ble grunnlagt i 2008 og har med unntak av 2010 tjent godt med penger. Akkumulert før skatt har selskapet gått med over 50 millioner kroner i overskudd.

  - Hva har dere konkret gjort for å demme opp for tapet?

- Vi kuttet kostnader. Det handler om å få eliminert så mye som mulig av faste kostnader og justere driften slik at den var tilpasset de nye rammebetingelsene uten Rema 1000. Men vi ønsket heller ikke å ta for kraftig i og ville være posisjonert for ny vekst når den kom. Vi tok bort rundt en tredjedel av kostnadsmassen uten å ødelegge for kapasiteten vår, sier han.

Ifølge årsrapporten sysselsetter In Sight rundt ti årsverk etter å ha blitt dratt ned i løpet av 2019. Lønnskostnadene ble kutta med tre millioner kroner.

- Hvor mange ansatte ble tatt ned?

- Jeg vil ikke si noe om antall hoder, men det var rundt 20 prosent som vi reduserte. Vi bestemte oss for ikke å gjøre noen dramatiske innhugg, da vi måtte ha muligheten til å vokse. Vi tar heller litt dårligere resultater ved å ha litt for høye kostnader i form av kapasitet for å være rigget riktig for å håndtere ny vekst.

- Hvordan dekker dere tapet?

- Vi hadde nok egenkapital i selskapet til å håndtere det. Men 2019 ble et blodig år, såpass ærlige må vi være, sier Kjærnes.

Satser på overskudd i år

Egenkapitalgraden falt imidlertid fra 8,5 prosent til 2,5 prosent og det på en tid hvor strenge smittevernstiltak i kampen mot korona har preget hele reklamemarkedet og norske byråer både på reklame- og mediesiden.  I årsrapporten heter det at byrået «har kommet i økonomiske vanskeligheter etter at koronasmitten inntok landet»

- Vi er på rett vei og omsetningen i år vil bli høyere enn den var i fjor. Men jeg ønsker ikke å si så mye om det enda, sier Kjærnes.

- Hvor hardt traff koronaen In Sight? 

- To av kundene reduserte aktiviteten i mars og april og to økte, resten av kundemassen var status quo. Men nå er alle med og i mai var det fullt trykk for alle våre kunder. Vi er som kjent mest posisjonert mot retail og mye av retail går nå veldig bra selv om enkelte sektorer innenfor retail også er rammet, så berører ikke det oss, avslutter Kjærnes

In Sight skriver i årsrapporten at resultatet så langt er negativt, men «at driften nå er lagt om slik at man kan gå overskudd i 2020 når året er omme».

Her kan du se regnskapstallene til In Sight for 2019. Alle tall i MNOK.Omsetningen stupte i In Sight

In Sight 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 140,2 513,2 -72,6
Driftsresultat - 5,9 7,6 -
Resultat før skatt - 7,1 8,0 -

 

Millionsmell i In Sight: - 2019 ble et blodig år