Reklamemarkedet faller med nesten 900 millioner – ny korona-smell i mai

Utendørs, TV og internett er hardt rammet.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det har vært en grufull reklame-vår hva gjelder tradisjonell annonsering, og den beste indikatoren på utviklingen er omsetningstallene til de norske mediebyråene i Mediebyråforeningen.  

Nå foreligger ferske tall for årets fem første måneder, og de viser en nedgang på over 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Situasjonen forverrer seg altså etter at mars-omsetningen viste et noenlunde flatt marked. Deretter stupte april med rundt 40 prosent og i mai kommer det en ny smell på nesten 32 prosent. Dermed går det fra vondt til verre. Etter årets fire første måneder viste reklameomsetningen en nedgang på minus 17,8 prosent, mens det etter fem måneder er ned over 20 prosent.

Samlet for året har reklamemarkedet krympet med nesten 900 millioner kroner, og dersom nedgangen for helåret 2020 ender på minus 20 prosent, vil koronaviruset kunne krympe reklameomsetningen med nærmere to milliarder kroner. Isolert i mai falt omsetningen med nesten 270 millioner kroner, fra 836 millioner kroner i mai i fjor.

- Som før nevnt går vi ikke ut med enkelttall for isolerte måneder. Men med koronaepidemien følger vi spesielt nøye med på utviklingen, også per måned. Nedgangen er stor også for mai, men allikevel ikke mer enn vi har forventet. Jeg er ikke overrasket over at nedgangen er såpass kraftig, sier Merete Mandt Larsen daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Les også: Reklamekrasj i april - omsetningen stupte med over 40 prosent

Det kan være en indikasjon på at vi har truffet bunnen og er på vei opp igjen hva angår investeringsnivåer. 

Alle de store går tilbake

Går en ned på enkeltkanaler, er det kraftig tilbake i de aller fleste kanaler. Verst går det utover kanalen utendørs, der omsetningen har falt med nesten 80 prosent i mai.

Men også de langt større reklamekanalene som TV og internett blør. TV går tilbake med 30 prosent, mens internett faller med nesten 21 prosent. Merete Mandt Larsen mener likevel å se en bedring.

- I siste halvpart i mai var det en økning i aktivitetsnivået og stadig flere annonsører startet opp med aktiviteter. Dette reflekteres ikke nødvendigvis i mai-tallene, men kan være en indikasjon på at vi har truffet bunnen og er på vei opp igjen hva angår investeringsnivåer. Anfos koronatracker kan også indikere at vi er på vei mot en mer normalisert tilstand, sier Merete Mandt Larsen. 

Også den stadig mindre reklamekanalen dagspresse faller kraftig og det med hele 40 prosent.  

Alle kanaler går tilbake med unntak av kanalen «andre medier» som primært skyldes annonsering i utenlandske medier.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen legger frem tall for årets fem første måneder. - Jeg er ikke overrasket over at nedgangen er såpass kraftig, sier hun.

Internett større enn TV 

Samlet etter fem måneder har det altså blitt omsatt reklame via mediebyråene for 3,29 milliarder kroner sammenlignet med 4,15 milliarder i samme periode i fjor.

Internett som reklamekanal går tilbake med 12,8 prosent etter endt mai. Alle underkategorier går tilbake, også video og sosiale medier, som frem til nå har vist vekst fra fjoråret.

- Internett og tradisjonell TV lå forrige måned nesten likt hva gjelder markedsandeler, men nå er internett størst med henholdsvis 38,5 prosent, mot 37,6 prosent på TV. Det er status etter mai måned, sier Merete Mandt Larsen.

For tradisjonell TV faller med 21,3 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Dagspresse faller med hele 31,9 prosent og ukepresse/magasiner faller nesten like mye, med 25,9 prosent etter fem måneder av 2020.

Utendørs og kino var vinnere i fjorårets Mediebarometeret, men rammes meget hardt. Mens kino faller med 53,0 prosent, så faller utendørs med 44,1 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- Når folk ikke har kunnet bevege seg ute og kinoene har vært stengte er jo dette ikke overraskende. Men nå er det jo åpnet opp for å gå på kino og folk kan i større grad ferdes ute, så vi krysser fingrene for at dette synliggjøres i tallene for juni, sier Mandt Larsen.

Her ser du tallene til Mediebyråforeningen per mai måned i år. Alle tall i MNOK. Nedgang over hele linja - alle de store mediekanalene går tilbake

Mediegruppe 2020 2019 Endring i %
Internett 1.268.225 1.454.571 -12,8
- Display 483.709 552.640 -12,5
 - Mobil/tablet 74.272 118.665 -37,4
- Sosiale medier 284.206 300.368 -5,4
- Søk 250.032 281.705 -11,2
- Video 176.006 201.193 -12,5
TV 1.237.908 1.572.246 -21,3
Radio 122.718 147.104 -16,6
Kino 27.292 58.125 -53
Utendørs/plakat 148.319 265.402 -44,1
Dagspresse  155.522 228.220 -31,9
Ukepresse/magasiner 21.104 28.498 -25,9
Fagpresse 11.252 12.199 -7,8
DM 267.060 364.613 -26,8
Andre medier 35.085 20.648 69,9
Sum medieomsetning 3.294.485 4.151.626 -20,6
Andel programmatisk 302.684 356.793 -15,2

Reklamemarkedet faller med nesten 900 millioner – ny korona-smell i mai