Oppdatert: I en tidligere versjon av denne saken hadde Kampanje oppgitt feil tall på april-omsetningen. Det riktige er et fall på 42 prosent.

Tall fra Mediebyråforeningen viser at rekameomsetningen som går gjennom de norske mediebyråene falt med 17 prosent i årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en dramatisk forverring fra status etter første kvartal, da nedgangen var på 7,9 prosent.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 2,72 milliarder kroner i årets fire første måneder, mot 3,31 milliarder kroner i samme periode i fjor.

- Vi går ikke ut med enkelttall for isolerte måneder. Men det er lett å lese at april har vært svært negativ. Jeg kan ikke huske å ha sett en større nedgang på Mediebarometeret på en måned, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Men dersom man sammenligner tilsvarende tall fra første kvartal og første tertial i fjor og i år, viser Kampanjes enkle regnestykke et fall på 42 prosent i april. Det utgjør en omsetning på 540 millioner kroner denne måneden, mot 940 millioner kroner i fjor.

Alle kanaler går tilbake med unntak av kanalen «andre medier» som primært skyldes annonsering i utenlandske medier, ifølge Mediebyråforeningen.

- Det er som forventet og i tråd med det vi sa i forbindelse med marstallene, som i begrenset grad var preget av covid-19. At alle kanaler går tilbake, viser bare at vi nå ser at majoriteten av annonsørene har satt på bremsen, sier Merete Mandt Larsen.

Internett som reklamekanal går tilbake med 10,7 prosent etter årets fire første måneder. TV faller med 19,3 prosent.

- Internett og tradisjonell TV ligger nå nesten likt hva gjelder markedsandeler med henholdsvis 37,8 prosent på internett og 37,9 prosent på TV. Det er status etter april måned. Dette blir spennende å følge videre, sier Mandt Larsen.

Dagspresse faller med hele 29,8 prosent. Ukepresse/magasiner faller med 18,6 prosent.

Fjorårets vinnere i Mediebarometeret, utendørs og kino, faller med henholdsvis 30,3 prosent og 45,5 prosent.