Professor kritisk til TV 2s «God morgen Norge»-manøver: - Viser hvor problematisk dette er

NHH-professor mener TV 2 har funnet et smutthull i avtalen med staten.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

TV 2-ledelsen åpner for å ansette flere i Oslo når de setter ut produksjonen av «God morgen Norge» til Mastiff og dermed fjerner drøyt 20 ansatte fra allmennkringkasterregnskapet. Et av kravene i avtalen TV 2 har inngått med staten er nemlig at majoriteten av redaksjonen i hovedkanalen befinner seg i Bergen.

Når redaksjonen i «God morgen Norge» flytter ut, kan de ansette like mange i Oslo uten at det rokker ved styrkeforholdet mellom Oslo og Bergen.
TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække har tidligere bekreftet overfor Kampanje at dette er én av årsakene til at de har vurdert å sette bort produksjonen av «God morgen Norge».

- Årsaken til at vi gjør dette er tredelt. For det første gir det oss mulighet til å utvikle «God morgen Norge» i et nytt kreativt redaksjonelt miljø. Det andre er mulighetsrommet i nyhetsredaksjonen i Oslo og lokalkontorene og de andre programmene som tilhører allmennkringkasteroppdraget. Det tredje er enterprise-modellen som TV 2 ble grunnlagt på, sier hun til Kampanje.

NHH-professor Øystein Foros mener dette illustrerer en av svakhetene i avtalen mellom TV 2 og staten.

- Dette viser hvor vanskelig denne øvelsen er og hvor problematisk dette er i praksis. Hvis dette utløser at man kan ansette flere i Oslo uten å bryte konsesjonsvilkårene, så viser det at dette ikke virker, sier han til Kampanje.

- For å stille det retoriske spørsmålet, har Bergen blitt et sterkere redaksjonelt miljø på grunn av dette? Nei. Det er mest sannsynlig motsatt, for mange av medarbeiderne i TV 2 har en viss tilknytning til Bergen, men min forståelse av produksjonsselskapene er at de er 100 prosent lokalisert i Oslo.

Les også: Sikret «God Morgen Norge»-oppdrag til Mastiff - vil nærme seg 200 mill. i omsetning (abo.)

Gullglis: Noe av det siste Kathrine Halldorsen gjør i Mastiff er å lande en femårsavtale med TV 2, kanalen hun selv skal begynne å jobbe i til høsten. - Det gjør det mye lettere å ta farvel med Mastiff, sier tv-sjefen.

TV 2: - Skal levere på intensjonen i avtalen

Øystein Foros understreker at han ikke sitter på en oversikt over detaljene i TV 2s allmennkringkasterregnskap.

- Det vil overraske meg om dette er en bevisst strategi fra TV 2s side og at de velger å outsource «God morgen Norge» for i praksis å styrke Oslo-kontoret. De har en rekke programmer som er outsourcet, og bakgrunnen for det kan være så mangt. Det sier mer om at denne måten å føre regnskap på er veldig optimistisk sett fra myndighetenes side. Det vil nesten være umulig å lage et system som demmer opp rundt denne typen smutthull.

NHH-professoren er en av to forskere bak den tre år gamle rapporten «Markedssvikt i nyhetsproduksjon» som han skrev på oppdrag fra Discovery. Rapporten stilte en rekke kritiske spørsmål til en modell med statsstøtte til en kommersiell allmennkringkaster, altså TV 2.

TV 2s kommunikasjon- og organisasjonsdirektør Sarah Willand mener de har vist at de mener alvor med satsingen i Bergen.

- TV 2 har tenkt å levere på intensjonen i avtalen med staten og selve avtaleteksten, og jeg tror Foros og alle andre som følger med på TV 2, ser at vi etter avtaleinngåelsen har styrket og oppbemannet det redaksjonelle miljøet kraftig i Bergen med ansettelser. Vi har i tillegg etablert Lab2 i Bergen som en helt ny satsing, og har som ambisjon å skape et kraftsenter for fremtidens journalistikk. Senest for et par uker siden ansatte vi en av landets store kapasiteter i undersøkende journalistikk, Ingrid Fredriksen. Det skal ikke være tvil om våre ambisjoner i Bergen rent redaksjonelt, sier hun til Kampanje.

- En helhetsvurdering

Willand peker på at diskusjonen om å sette bort «God morgen Norge» ikke er en ny diskusjon i TV 2

- Når det kommer til «God morgen Norge», så handler det om en helhetsvurdering rundt hva vi mener er best for programmet og for TV 2. «God morgen Norge» har lenge vært et unntak fra den modellen vi jobber etter, der produksjoner utenfor nyhets- og sportsområdet foregår hos eksterne selskaper.

- Drøftet dere en slik løsning med Kulturdepartementet?

- Det er et bærende prinsipp at TV 2 skal ha redaksjonell frihet. Vi har noen rammer å forholde oss til i avtalen, og har brukt mye tid med departementet i forkant på å gå opp tydelige prinsipper som sikrer en forutsigbarhet for begge parter når avtalen skal revideres av Medietilsynet.

- Kan det være aktuelt å sette bort flere redaksjonelt ansatte?

- Nyhetene i TV 2 produseres internt og det er kjernevirksomheten vår. Det ligger ingen planer om å sette ut det. Det er et område vi har forpliktet oss til å utvikle videre.

- Var det nødvendig å sette bort produksjonen av «God morgen Norge» for å tilfredsstille konsesjonskravet?

- Det er ikke sånn det henger sammen. Det er summen av en hel rekke beslutninger gjennom et helt år som avgjør om vi leverer på kravene i allmennkringkasteravtalen.

- En klar forpliktelse

Seniorrådgiver Ketil Frøland i Kultudepartementet legger vekt på kravet om at brorparten av de ansatte skal ha tilholdssted i Bergen.

- I avtalen vi har inngått med TV 2 er det en klar forpliktelse om at majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha ett arbeidssted og at dette arbeidsstedet skal være 100 km utenfor Oslo, i TV 2s tilfelle Bergen. Med den forutsetningen oppfylt er det opp til TV 2 selv å vurdere hvordan de vil løse bemanningen utenfor Bergen, sier han i en uttalelse til Kampanje.

Han vil ikke legge seg opp i hvordan flyttingen av «God morgen Norge» slår inn på regnskapet.

- Med unntak for TV 2s nyhetssendinger kl. 18.30 og 21.00, som ifølge avtalen skal være egenproduserte, står TV 2 fritt til å selv velge hvem som produserer innholdet kanalen sender. TV 2 har helt siden starten av 90-tallet benyttet seg av en entreprisemodell, som innebærer at kanalen har satt ut mye av innholdsproduksjonen til eksterne produsenter. Det har ikke vært naturlig for oss å regulere hvor eksterne produsenter av TV 2s innhold skal være lokalisert.

Professor kritisk til TV 2s «God morgen Norge»-manøver: - Viser hvor problematisk dette er