Slakter TV 2-toppenes Solbrække-håndtering: - En presseskandale som vil gå inn i lærebøkene

Det sier omdømmeekspert ved Høyskolen Kristiania. - Når Trond Blindheim idioterklærer en hel redaktørstand, tyder det på at han ikke er interessert i nyansene, kontrer dagens TV 2-sjef.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Ragnhild Aarø Njie

Forrige uke kunne Kampanje gi flere detaljer i saken om TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække og hennes forhold til den kjente islamisten og straffedømte Arfan Bhatti i 2006, da Solbrække stadig var å se på skjermen som TV 2s mest profilerte krimreporter. 

Kampanje kunne blant annet avsløre at PST skal ha varslet TV 2-ledelsen uker før pressefolk ble kjent med forholdet gjennom Bhattis første fengslingsmøte 19. september 2006, som fant sted to dager etter skytingen mot synagogen. I tillegg skal politifolk ha tatt forbehold i sin kildekontakt med Solbrække i visshet om at hun var i en relasjon med Bhatti, som da var under PST-etterforskning og som skal både ha blitt telefon- og romavlyttet.

I en kommentartråd på Facebook denne helgen, setter sosiolog og dosent ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, spørsmålstegn ved integriteten til de to tidligere TV 2-sjefene og sjefredaktørene Kåre Valebrokk og Alf Hildrum og nåværende redaktør og administrerende direktør, Olav Sandnes:

- Ganske utrolig at tre presumptivt oppegående konsernsjefer og sjefredaktører i TV 2, Valbrokk, Hildrum og Sandnes, har visst om forholdet og latt det passere, skriver Blindheim. 

Han mener saken «svekker troverdigheten og omdømmet til TV 2s nyhetsredaksjon og til de tre redaktørene» som har vært ansvarlig for TV 2s journalistikk i tiden Solbrække har jobbet der. Han mener også at all journalistikk de har hatt omkring islamisme og ekstremisme nå kan trekkes i tvil. 

- Hun var kriminaljournalist og dekket krimsaker, og dette er kanskje en av Norges mest beryktede kriminelle hun har vært sammen med. Etter hvert ble hun også forfremmet til nyhetsredaktør, mens sjefredaktøren var vel vitende om dette forholdet. I tillegg var både PST og politiet bekymret, og førstnevnte varslet TV 2. At tre redaktører som skal passe på habiliteten til journalistene og passe på at de har et godt renommé, har vært tause om det i 16 år synes jeg er veldig pussig, utdyper Blindheim til Kampanje. 

Les også: Tidligere polititopp om krimjournalistens Bhatti-romanse: - Jeg tok forbehold da jeg snakket med henne om andre saker

Det er direkte feil når Blindheim sier at vi lot saken passere. Både Valebrokk og jeg var orientert om og tett på den interne og grundige håndteringen av saken. Alf Hildrum, tidligere TV 2-sjef

- Dette er veldig pinlig for TV 2

Etter at Aftenposten omtalte Solbrækkes tidligere forhold med Bhatti i forrige uke, har flere medier fulgt etter. Da forholdet mellom de to ble omtalt i 2006 og 2008, ble Solbrække aldri identifisert med navn, med unntak av i Finansavisen.

Identifiseringen av Solbrække i Aftenposten skjedde blant annet etter at det ble kjent at masseskyteren Zaniar Matapour hadde hatt kontakt med Bhatti.

Etter den massive medieomtalen om forholdet til Bhatti har Solbrække selv bedt om å fratas redaktøransvar i saker som omhandler ham.  

Blindheim lurer på i hvilken grad forholdet mellom Bhatti og Solbrække har preget nyhetsjournalistikken i TV 2:

- Der sitter det altså en som har vært kjæreste med Bhatti, vel vitende om at han var radikal og kriminell siden ungdomsårene. Det blir som om en politimann blir tatt i promillekontroll. Det er noe som ikke skal skje, og store riksdekkende media med høy distribusjon må passe på integriteten sin. Jeg tviler på at dette kunne skjedd i NRK. Der har de noen etiske kjøreregler som gjør at du ikke er kapabel til å være nyhetsredaktør eller kriminalreporter i en sak hvor du faktisk har vært sammen med en hyperkriminell. Dette er veldig pinlig for TV 2, fortsetter han.

Blindheim mener de tre redaktørene som har vært ansvarlige under Solbrækkes tid i TV 2, «er folk som har hatt høy troverdighet og vært ikoner i norsk mediebransje.» Han mener troverdigheten deres nå svekkes.

- Valebrokk var heller ikke redd for å rydde opp internt i sin tid, og holdt habilitetens flagg høyt, men han gjorde altså ikke noe med dette. Når det kommer advarsler fra både PST og politiet, så lar de det skure å gå som ingenting har skjedd. Det svekker troverdigheten til de tre redaktørene, sier Blindheim rett ut. 

Han synes det også er problematisk at TV 2 valgte å ikke omtale at Bhatti hadde blitt tatt med kniv i bil sammen med masseskyteren som skjøt og drepte to personer og skadet 21 personer i juni i år. 

- Mens VG og andre har publisert det. Da kan man virkelig begynne å lure hva som foregår i den redaksjonen.

Journalister har blitt beskyldt opp gjennom årene for å beskytte hverandre, og dette er et eksempel på selvpålagt taushetsplikt i 16 år. Dette er ikke en ripe i lakken, dette er en front mot front-kollisjon. Trond Blindheim, Høyskolen Kristiania

- Tyder på at han ikke er så interessert i nyansene

Dagens sjefredaktør og administrerende direktør for TV 2, Olav Sandnes, utrykker forståelse for at det er ulike meninger om hva han selv burde gjort, og hva hans forgjengere burde gjort og sagt.

- Jeg ser også at det er ulike oppfatninger om akkurat identifisering i dag også. Der vi i TV 2 har erkjent at vi ville vært tjent med å opplyse om dette da Karianne Solbrække ble nyhetsredaktør, mener en svært erfaren jurist, journalist og redaktør, Kjetil Kolsrud, at han ikke ville ha identifisert da, og ikke nå. Dette er altså ikke en opplagt sak, sier han til Kampanje. 

Han peker på at flere erfarne redaktører har veid ulike hensyn opp mot hverandre.

- Så når Blindheim idioterklærer mer eller mindre en hel redaktørstand, tyder det i hvert fall på at han ikke er så interessert i nyansene, sier Sandnes.  

Samtidig tar sjefredaktøren i TV 2 sterk avstand fra kritikken omkring kanalens dekning av masseskytingen i Oslo i juni i år, og koblingen mellom den tiltalte og Arfan Bhatti.

- For det første, og dette er viktig for meg: Alle forsøk på å så tvil om TV 2s dekning av masseskytingen og koblingen mellom den tiltalte og Arfan Bhatti, vil jeg protestere sterkt mot. De som antyder en mildere eller mindre grundig journalistikk fra TV 2 enn andre redaksjoner, har enten ikke fulgt dekningen, eller så er de ute i annet ærend, tordner TV 2-sjefen.  

- Hvordan skal dere jobbe i tiden fremover for å gjenoppbygge tilliten TV 2-leserne og seerne har hatt til dere? 

- Vi lever av tillit. Vår journalistikk er ikke så mye verdt hvis folk ikke tror på den. Derfor er jeg glad for at vi har svært kompetente ledere, redaktører, utgavesjefer og journalister som jobber knallhardt hver dag for å dekke denne og andre saker. Det er oppskriften, svarer Sandnes.

Profilert krimreporter:

Karianne Solbrække var en profilert krimjournalist hos TV 2 på begynnelsen av 2000-tallet og ble etterhvert kjent i pressekretser for å ha vært sammen med Arfan Bhatti. I dag er Solbrække nyhetsredaktør i kanalen. Her er hun i aksjon under dekningen av Orderud-saken slik det ble vist i NRK-dokumentaren Faktor. Foto: NRK.

- Kjenner henne som en utmerket journalist

Kåre Valebrokk, som var sjefredaktør og administrerende direktør for TV 2 fra 1999 til 2007, gikk bort i 2013. Hans etterfølger, Alf Hildrum, var under Valebrokks tid i sjefsstolen selv styreleder i den kommersielle kringkasterkanalen. Han gikk inn som sjefredaktør i 2007. Hildrum mener Blindheim tar feil i sin kritikk mot de tre TV 2-sjefene.

- Det er direkte feil når Blindheim sier at vi lot saken passere. Både Valebrokk og jeg var orientert om og tett på den interne og grundige håndteringen av saken. Det var to hensyn vi måtte ivareta. For det første TV 2s renommé og integritet. For det andre en medarbeider som hadde trådt feil, men ikke hadde gjort noe ulovlig, sier han til Kampanje. 
 
Den tidligere TV 2-sjefen mener det også er direkte feil at «det skapes et inntrykk av at dette ikke var kjent».
 
- Tvert i mot, mediene omtalte det mange omganger. med henvisning til «TV 2-journalist». Det var etter mitt syn ikke noe aktverdig motiv for ytterligere identifikasjon, jamfør Vær Varsom-bestemmelsene om identifikasjon. Selv ved lovbrudd er terskelen høy for dette. Men alle redaksjonene visste navnet, så det var opp til hver enkelt redaktør å vurdere, utdyper han. 
 
Hildrum opplyser samtidig at Solbrække i lengre tid jobbet som researcher, og at hun på «den måten fikk tid på seg til å gjenskape posisjon og tillit.»
 
- Jeg kjenner henne som en utmerket journalist. Hun hadde ikke redaktøransvar i min tid som TV 2-sjef.
 
Kampanje har også tidligere vært i kontakt med nyhetsredaktør og øverste ansvarlig for nyhetene under Valebrokks TV 2-tid, Kjell Øvre Helland. Han sluttet i kanalen i 2016, bare noen måneder før Solbrække ble nyhetsredaktør. Han ønsker i dag ikke å si noe om vurderingene som ble gjort rundt Solbrækkes fremtid i TV 2 i 2006.
- Fra skanse til skanse:

Trond Blindheim har i mange år fulgt norsk media- og kommunikasjonsbransjen tett. Nå mener han TV 2 presses «fra skanse til skanse» i opprullingen av hva som skjedde tilbake på midten av 2000-tallet. - Det er ingen tvil om at ulykken har skjedd, men det skulle aldri skjedd, sier han.

- En presseskandale som vil gå inn i lærebøkene

At den terrortiltalte Zaniar Matapour har hatt omgang med Arfan Bhatti var også noe av grunnen til at Solbrækkes forhold ble trukket frem i offentligheten, og identifisert av Aftenposten forrige uke. Men også måten TV 2s utenriksjournalist Fredrik Græsvik behandlet finansmannen Eirik Furuseth, var med på å vekke medienes oppmerksomhet for sakskomplekset. 

En knapp uke før Solbrække-saken begnte å rulle, sendte Græsvik meldinger til Furuseth, som finansmannen oppfattet som truende, samtidig som TV 2-journalisten også tok kontakt med hans arbeidsgiver etter at Furuseth skrev en Facebook-post der han kritiserte TV 2s dekning av masseskytingen. Finansmannen problematiserte at TV 2s nyhetsredaktør hadde hatt et forhold til Bhatti. TV 2 og Græsvik måtte senere gå ut og offentlig beklage henvendelsen, da det ikke var hold i anklagene fra Græsvik.

Furuseth har varslet at han vil klage saken til PFU. 

Les også: - Et brudd på det vi står for og det er ikke slik vi skal jobbe

- Han som aktualiserte debatten igjen ble utskjelt av en utenriksjournalist som går etter han som en pitbull. Dette svekker troverdigheten til TV 2s nyhetsavdeling, det er det ingen tvil om. Det er en klar mangel på dømmekraft her. Samtidig har andre journalister som har visst om dette ikke omtalt det. Det er først etter den siste tids dekning at jeg har fått muligheten til å reflektere omkring Solbrækkes Bhatti-relasjon. Det går på omdømmet til nyhetsredaksjonen, men også til sjefredaktørene i systemet der. Et alvorlig skudd for baugen, sier han.

Blindheim går så langt som å kalle det «en stor presseskandale».

- Den vil gå inn i lærebøker på journalistutdanningen, så vel som i kommunikasjons- og PR-studier. Dette er et lærebokeksempel på hvordan det ikke skal være. Jeg er sikker på at dette vil komme opp i undervisning. Det blir en rift i TV 2s omdømme. Det er trist for ellers har de klart seg godt, med mange gode folk og journalister, sier den tidligere høyskolerektoren Trond Blindheim. 

- Høy tillit til norske medier:

Tidligere VG-sjef Bernt Olfusen tror tror ikke håndteringen av saken svekker TV 2s nyhetsarbeid i dag. - Min vurdering er at nordmenn flest har høy tillit til norske nyhetsmedier sitt innhold og de presseetiske vurderingene som legges til grunn for dette, sier han.

Tidligere VG-redaktør: - Ikke en presseskandale

Tidligere sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen, som selv var ansvarlig da VG valgte å ikke identifisere Solbrække under fengslingsmøtene i 2006 og under rettssaken i 2008, er ikke enig med Blindheim i at det er en presseskandale.

- De vurderingene som ble gjort den gangen var helt ordinære presseetiske vurderinger og ikke noe annet. Da kan det ikke være en skandale, sier han til Kampanje.
 
Han sier samtidig at opplysningene om at PST skal ha varslet TV 2-ledelsen og at politiet tok forbehold i sin kildekontakt med Solbrække, er nye for ham.
 
- Det var noe vi ikke kjente til tidligere. Det som ble gjort den gangen var en helt alminnelig presseetisk vurdering, hvor vi konkluderte med at det ikke var aktuelt å identifisere nærmere, en beslutning som jeg tror hadde bred gjenklang i norske medier, og som dessuten ble støttet av daværende generalsekretær i norsk presseforbund, Per Edgar Kokkvold.
 
Forrige uke slo for øvrig VG og kommentator Astrid Meland fast at forholdet ikke burde vært skjermet fra offentligheten. 
 
- Vi skulle ikke holdt TV-stjernens romanse hemmelig, skrev VG-kommentatoren.
 
- Hva tenker du om at PST skal ha varslet ledelsen i TV 2 og at politiet tok forbehold i kontakt med Solbrække?
 
- Det er vanskelig for meg å vurdere. Opplysningen rundt det er jeg helt ukjent med, jeg kan verken gå god for at det er riktig eller si at det ble lagt til grunn for vurderingene i VG den gangen.

- Ingen nevneverdig betydning i dag

Den tidligere VG-redaktøren mener samtidig at det ikke «er et skudd for baugen for TV 2s nyhetsavdeling», slik Blindheim hevder.

- Nei, dette er et forhold som er 16 år gammelt, og som jeg ikke tror har nevneverdig betydning for TV 2s nyhetsarbeid i dag. Jeg registrerer jo at TV 2 har valgt å innføre noen tiltak som følge av den oppmerksomheten saken har fått nå, sier Olufsen.

Han tror fortsatt leserne går god for norske mediers innhold.

- Min vurdering er at nordmenn flest har høy tillit til norske nyhetsmedier sitt innhold og de presseetiske vurderingene som legges til grunn for dette, sier Bernt Olufsen. 

Slakter TV 2-toppenes Solbrække-håndtering: - En presseskandale som vil gå inn i lærebøkene