Det er klart etter at nyhetsredaktør Karianne Solbrække selv ba om det, ifølge en melding fra TV 2.

Mediehuset skriver at det de siste dagene har blitt stilt spørsmål Solbrækkes habilitet i saker som omhandler Arfan Bhatti. Bakgrunnen er at Solbrække og Bhatti hadde en relasjon for 16 år siden, opplyser TV 2 i meldingen. Bhatti er en kjent norsk islamist og kriminell. 

- Jeg har sagt til sjefredaktør Olav T. Sandnes at jeg ikke skal være den som tar redaktøravgjørelser i saker der Bhatti er involvert. Og det er han enig i. Jeg har bedt om dette av hensyn til TV 2, fordi det nå stilles spørsmål ved vår uavhengighet, sier Solbrække.

Videre sier Solbrække at habilitet må vurderes løpende. Den siste tiden har det oppstått en diskusjon rundt hennes habilitet, etter en sak i Aftenposten

- Derfor ønsker vi å være åpne og helt konkrete på hva dette betyr. Både fordi det har blitt stilt legitime spørsmål, og fordi vi ønsker å unngå misforståelser. Som igjen kan trekke vår uavhengighet i tvil, sier hun.

Får full støtte fra Sandnes 
Mediehuset skriver at sjefredaktør Olav T. Sandnes støtter sin nyhetsredaktør. Han understreker at dette ikke endrer hans vurdering av hennes integritet.

- Jeg mener Karianne kunne vært i stand til å ha - og ta -det redaksjonelle ansvaret i saker om Bhatti. Hun har hele tiden hatt min fulle tillit og den har hun fortsatt. Men jeg er samtidig enig i at dette er en klok avgjørelse når det nå det stilles spørsmål ved vår journalistikk i dekningen av saker som har med Bhatti å gjøre, sier han.

Endringen innebærer at Karianne Solbrække overlater redaksjonelle beslutninger i Bhatti-saker, til nyhetssjefen og sjefredaktøren. 

Sandnes sier at han tror at åpenhet om denne saken på et tidligere tidspunkt, hadde vært riktig.

- Åpenhet om bakenforliggende forhold er sentralt i journalistikken. Når denne saken nå har kommet opp, ser jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, selv om det ligger over 15 år tilbake i tid. Men da Solbrække ble ansatt i 2016, var det mange hensyn og ta. Også private. For meg var det vesentlig at den kortvarige relasjonen lå 11 år tilbake i tid da hun ble nyhetsredaktør, avslutter Sandnes.