Dramatisk år for SDG - har mistet sjefen, en tredjedel av omsetningen og nesten hele egenkapitalen

- Dette har vært et krevende kapittel i SDG sin historie, sier midlertidig sjef. Hun ser lysere på 2021.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Scandinavian Design Group (SDG) har holdt det gående i over 30 år og har lenge vært en ledestjerne på den norske designhimmelen. Nå er byrået en del av det nordiske McCann-systemet som eies av den serbiske reklameinvestoren Srdjan Saper.

Regnskapet for 2020 viser at fjoråret ble et av de tøffeste i byråets historie. Omsetningen krympet med drøye 33 prosent til 39 millioner kroner. Det utgjør et fall på 20 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Selv om lønnskostnadene ble kuttet med nesten ti millioner kroner, og varekostnadene med over fem millioner kroner, klarte ikke byrået å unngå et underskudd på hele 6,3 millioner kroner i fjor.

På toppen av det hele ble det tidligere i år kjent at Anne Marie Brady sluttet i sjefsstillingen hun har hatt siden 2017. Avgjørelsen skal ha blitt tatt i februar, som en konsekvens av at hun og styret røk uenige om den videre strategien.

I fjor høst mistet SDG også nestsjefen Christian Braathen til Try Apt hvor han i dag er sjef. 

Har spist opp egenkapitalen

I årsregnskapet kommer det frem at selskapets bokførte egenkapital har krympet fra 6,3 millioner kroner til snaue 60.000 kroner. Ifølge BDO, som har revidert selskapet, er det derfor heftet «vesentlig usikkerhet» rundt forutsetningene for videre drift.

Men styret mener forutsetningene er til stede. 

«Utviklingen og usikkerheten med pandemien gjennom 2020 påvirket driften negativt med betydelig påvirkning på inntekten», skriver styret i notene til regnskapet.

2020 hadde allerede startet med lavere aktivitet enn forutsett, og da koronautbruddet var et faktum, ble et «betydelig antall» oppdrag innstilt, skriver de.

«En del kunder har bestemt seg for å ikke fortsette samarbeidet med SDG, mens andre reduserte etterspørsel for våre tjenester», skriver styret.

Men selskapet iverksatte tiltak for å sikre videre drift, blant annet gjennom permitteringer og andre kostnadskutt. Oppdragsmengden skal ha tatt seg opp i andre halvdel av 2020, og styret rapporterer om en vekst i etterspørselen i årets første kvartal.

Nå sikter de mot et positivt resultat i 2021 og økende resultat de kommende årene.

«Basert på situasjonen og den informasjonen som er tilgjengelig på det nåværende tidspunkt, mener dermed styret det er forsvarlig å legge forutsetninger om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet», skriver de.

Les også: SDG og Wergeland Apenes inngår samarbeid - flytter sammen i nye Deichman

Scandinavian Design GroupHardt rammet av koronakrisen

SDG 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 39,3 59,3 33,4
Driftsresultat - 6,1 0,8 -
Resultat før skatt - 6,3 0,5 -

Ser optimistisk på fremtiden

Kundedirektør Hanne Dillan Pedersen har tatt over som midlertidig sjef i byrået. Hun forklarer utviklingen slik i en e-post til Kampanje.

- SDG ble i fjor sterkt preget av korona da flere av våre kunder valgte å sette oppdrag på pause. Flere organisatoriske grep ble gjort for å møte de plutselige endringene, og permittering av ansatte var ett av grepene som måtte gjøres. Det skal også nevnes at vi flyttet kontorlokalene våre helt i starten av koronaen som ble en tilleggsbelastning i en krevende periode, skriver Dillan Pedersen.

Hun skriver at kundene gradvis har kommet tilbake, og at de også har skaffet mange nye kunder. På den måten kunne de hente tilbake nesten alle ansatte i løpet av høsten og gå inn i 2021 med høy fart.

- Dette greide vi utelukkende grunnet optimistiske kunder og en ufattelig sterk innsats fra alle våre ansatte som har stått i perioden med imponerende stamina og greid å levere høy kvalitet hele veien gjennom. Dette har vært et krevende kapittel i SDG sin historie, men vi har gjort mange grep for å møte utfordringene vi har stått i. Vi mener vi derfor står sterkere enn på lenge og har tro på fremtiden og et lag som vi er utrolig stolte av.

- Har dere blitt færre ansatte etter koronapandemien?

- Det skjer alltid naturlige endringer i staben, også for oss. Vi er for øyeblikket i underkant av ti færre enn det vi var før korona. I koronaåret har vi vært veldig varsomme med å ansette nye folk. Men nå er flere på vei inn og vi ansetter utover høsten for å kunne ta unna stor oppdragsmengde og hjelpe fornøyde kunder.

SDG sysselsatte i snitt 38 årsverk i 2020, mot 44 i 2019, ifølge årsrapporten.

Ny og gammel sjef:

I 2018 hentet Anne Marie Brady (til høyre) Hanne Dillan Pedersen til designbyrået SDG som kundedirektør. Nå er Brady ute og Dillan Pedersen har tatt over som midlertidig sjef. Foto: SDG.

Dramatisk år for SDG - har mistet sjefen, en tredjedel av omsetningen og nesten hele egenkapitalen