Konkurransetilsynet varsler mulig inngrep i Schibsted-kjøp: - Rimelig grunn til å anta at det vil hindre effektiv konkurranse

Tilsynet kjøper ikke Schibsteds argumentasjon om at Nettbil og Finn ikke opererer i samme marked.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I desember i fjor gikk Schibsted til innkjøp av nettstedet Nettbil.no, som lar forbrukere selge bruktbilen sin til forhandlere. Schibsted som fra før av eier Finn, ett av Norges største nettsteder for kjøp og salg av bruktbiler, forsterket med det ytterligere sin posisjon på bruktbilmarkedet.

Kampanje har tidligere omtalt at Konkurransetilsynet har valgt å undersøke fusjonen, og at de har bedt om omfattende dokumentasjon fra Schibsted og andre aktuelle parter knyttet til oppkjøpet og omkring Finns egen markedsandel. 

Les mer: Konkurransetilsynet setter Schibsted under lupen - kan bli for stor på rubrikksalg (abo.)

Nå har Konkurransetilsynet valgt å ta saken videre, og har sendt et 25 dagers varsel til Schibsted. 

- Konkurransetilsynet har kommet til at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse (...) Konkurransetilsynet har derfor besluttet at partene skal varsles om at vedtak om inngrep mot foretakssammenslutningen kan bli aktuelt i denne saken, står det i varselet. 

Blant det Konkurransetilsynet legger til grunn for at de tar saken videre er at Finn og Nettbil er direkte konkurrenter, og at Nettbil vil ha mulighet til å vokse uavhengig av eier. De kjøper med andre ord ikke Schibsteds argumentasjon om at Finn og Nettbil opererer i ulike markeder. 

- Finn er å anse som Nettbils nærmeste konkurrent

I en melding om fusjonen av Schibsted og Nettbil til Konkurransetilsynet den 3. juni, hevder Schibsted at Finn og Nettbil ikke er aktive i samme markeder. De mener at Finn er aktiv innen rubrikkannonsering på nett, mens Nettbil er aktiv i to separate markeder for innkjøp og videresalg av bruktbil.

Dette begrunnes med at Nettbil tar del i transaksjonen som henholdsvis kjøper og videreselger av bilen, til forskjell fra Finn som fasiliterer salget uten å ta del i transaksjonen.

Tilsynet gjør derimot en annen vurdering:

- Etter tilsynets foreløpige vurdering er Finn å anse som Nettbils nærmeste konkurrent i dette markedet. Tilsynet legger videre til grunn at konkurransepresset fra øvrige aktører i markedet er begrenset, heter det i meldingen. 

Oppstartsselskapet Nettbil, som ble etablert i 2015, skal i 2019 ha solgt 3.000 biler. Samme år hadde selskapet en omsetning på 88 millioner kroner, og gikk med et underskudd på rett i overkant av 4,5 millioner kroner.

Konkurransetilsynet vurderer det slik at Nettbils posisjon kan komme til å styrkes i årene fremover. 

- Videre er det tilsynets vurdering at Nettbils markedsandel for nettbasert formidling av bruktbil vil øke de nærmeste årene, også i fravær av foretakssammenslutningen, og at Nettbil således vil kunne utøve et sterkere konkurransepress mot Finn i fremtiden, heter det i varselet. 

Har fortsatt tro på at kjøpet godkjennes

Det skriver kommunikasjonssjef i Schibsted, Atle Lessum, i en e-post til Kampanje.

I én av fem tilfeller ble fusjon godkjent etter varsel

Tall som Kampanje har fått utlevert av Konkurransetilsynet viser at der tilsynet sendte ut varsel om mulig inngripen i 2019, ble kun én av fem saker avsluttet uten at Konkurransetilsynet gjorde inngrep. 

I ett av tilfellene nedla tilsynet forbud mot at handelen kunne gjennomføres, mens det i to andre tilfeller ble godkjent på vilkår. I en av sakene valgte partene selv å skrinlegge avtalen. 

Konsulent ved avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, Petter Nilsen Krogh, forteller at 25-dagersvarselet utstedes for at partene skal vite at den foreløpige vurderingen er at oppkjøpet kan begrense konkurransen, og at det kan være aktuelt å stoppe oppkjøpet. 

Nå har de derfor behov for å vurdere saken grundigere. 

- Vi ønsker å se på hvilke konsekvenser oppkjøpet kan ha, når konkurransen dem imellom faller bort. Nettbil er en relativt ny aktør men samtidig en aktør som har vokst betydelig og potensielt kunne fortsette å vokse i fravær av transaksjonen. Dersom oppkjøpet fører til mindre konkurranse i markedet vil forbrukeren kunne ta skade av dette gjennom høyere priser, lavere kvalitet eller mindre innovasjon.

Om Konkurransetilsynet kommer frem til at man må gjøre et eventuelt inngrep, må dette meldes til partene innen 30. september, før partene selv kan kommentere på forslaget. 

- Det er viktig å poengtere at vi fortsatt er tidlig i saksbehandlingen, og at det er vil bli gjort flere vurderinger og trolig også ytterligere informasjonsinnhenting før Konkurransetilsynet fatter endelig vedtak i saken, sier han til Kampanje.

- En teknikalitet

Årlig selges det over 400.000 bruktbiler på det norske markedet, som er en av tre viktige vertikaler i Finn.no, som hadde en omsetning som passerte over to milliarder kroner for første gang i 2019. Det er nettopp rubrikkveksten på bil som har vært sterkest for mediekonsernet.

Kommunikasjonssjef i Schibsted, Atle Lessum, skriver i en e-post til Kampanje at de fremdeles har dialog med tilsynet, og at de «har tro på at vi gjennom denne dialogen skal få belyst vår side av saken grundig, at saken lukkes og kjøpet blir godkjent.»

- Dette er et varsel om at vedtak kan bli aktuelt, og er et nødvendig skritt for at saken ikke skal bli gjenstand for automatisk godkjenning. Altså en teknikalitet, og dette må ikke forveksles med begrunnet varsel om vedtak - som eventuelt vil ligge mye lenger ute i saksbehandlingen, kommenterer Lessum overfor Kampanje. 

Han ønsker derimot ikke å uttale seg om at tilsynet legger til grunn at Finn og Nettbils virksomhet overlapper, og at de forventer at Nettbil vil oppleve vekst i årene som kommer, uavhengig av eierskap. 

Schibsted ønsker heller ikke å kommentere på om det er noe de er uenige i varselet, og henviser til at saken fortsatt er under behandling og at de er i dialog.

 

Konkurransetilsynet varsler mulig inngrep i Schibsted-kjøp: - Rimelig grunn til å anta at det vil hindre effektiv konkurranse