Konkurransetilsynet setter Schibsted under lupen – kan bli for stor på rubrikksalg

Schibsteds kjøp av bruktbilside på nett pirrer Konkuransetilsynet.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I desember i fjor gikk Schibsted til innkjøp av nettstedet Nettbil.no, som lar forbrukere selge bruktbilen sin til forhandlere. Schibsted som fra før av eier Finn, ett av Norges største nettsteder for kjøp og salg av bruktbiler, forsterket med det ytterligere sin posisjon på bruktbilmarkedet.

Såpass sterk kan posisjonen bli, at Konkurransetilsynet nå har valgt å undersøke fusjonen, ifølge et pålegg Kampanje har fått innsyn i. Der ber tilsynet om omfattende dokumentasjon knyttet til oppkjøpet og Finns egen markedsandel.

Det er snakk om dokumenter helt tilbake til 2017. Også Nettbil.no har fått pålegg om å innlevere dokumentasjon, samt andre aktører i markedet. 

- Man frykter at Schibsted kan få en for stor markedsandel da de eier Finn fra før av. Selv om Nettbil er en relativt liten aktør vil vi undersøke nærmere om det er grunn til å ha konkurransemessige bekymringer med tanke på dette oppkjøpet her. Når vi undersøker dette er det for få informasjon omkring virkningen av oppkjøpet, og om det kan ha konkurransebegrensende virkninger som kan ha skade for forbrukeren, sier avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese, til Kampanje.

Han forteller at dette er vanlig prosedyre i saker de vil undersøke nærmere, «uten at det dermed er sagt at Konkurransetilsynet nødvendigvis vil ende opp med å stoppe oppkjøpet».

- Undersøker dere alle fusjoner?

- Vi undersøker alle fusjoner som meldes til oss, men ikke alle saker krever like grundige analyser. Noen transaksjoner er åpenbart uproblematiske og da kan de godkjennes uten videre undersøkelser. Andre transaksjoner krever nærmere undersøkelser, og vi har kommet til at det er grunn til å se nærmere på denne. Da innhenter vi typisk mye informasjon fra partene som har gjort fusjonen, og fra andre aktører i markedet for å kunne vurdere de konkurransemessige virkningene som oppkjøpet kan ha, sier Nese. 

Les også: Ny rubrikksjef i Schibsted kjøper bruktbil-aksjer fra Aller Media

Tilsynet er allerede i gang med undersøkelsene sine, etter at de mottok melding om oppkjøpets informasjon 3. juni i år. Innen 8. juli må Konkurransetilsynet bestemme seg for om de vil klarere saken eller om de mener det er grunnlag for å se nærmere på oppkjøpet. 

- Kan kjøpet bli annullert?

- Det er tre mulige utfall i slike saker. Den ene er at transaksjonen kan gjennomføres, den andre er av vi ser den må stoppes av konkurransemessige årsaker og den tredje er en mellomløsning der avtalen tillates på visse vilkår, slik at den konkurransemessige bekymringen tas bort. 

Direktør i Konkurransetilsynet:

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet jobber for at konkurransen skal fungere i alle markeder. Nå har han bedt om mer informasjon fra Schibsted. Foto: Konkurransetilsynet.

- Har tillit til at vi får belyst denne saken slik at kjøpet godkjennes

Kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Atle Lessum, er ordknapp når Kampanje tar kontakt:

- Vi har respondert til tilsynet i henhold til deres pålegg, og har tillit til at vi i dialog med dem får belyst denne saken på en slik måte at saken lukkes og kjøpet godkjennes. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere saken der vi er nå, skriver Lessum i en e-post. 

Blant spørsmålene Schibsted ikke ønsker svare på er hvilken markedsposisjon Finn har i dag, og om de selv opplever at de kan få en for dominerende posisjon på bruktbilmarkedet om kjøpet går gjennom. 

I 2019 ble det lagt ut over 400.000 unike biler for salg på Finn, hvor 55 prosent kommer fra forhandlere og 45 prosent fra privatpersoner. Bil er en av tre viktige vertikaler i Finn.no, som samlet hadde en omsetning som passerte over to milliarder kroner for første gang i 2019, og det er nettopp rubrikkveksten på bil som har vært sterkest for mediekonsernet.

Her kan du se de viktigste sakene Konkurransetilsynet etterspør: Må finne frem dokumenter

  • Samtlige styrereferater, styreprotokoller og –dokumenter, med vedlegg, i perioden fra januar 2018 og frem til i dag.
  • Samtlige interne dokumenter som omtaler Nettbil.
  • Samtlige interne dokumenter som omhandler oppkjøpet av Nettbil.
  • Samtlige interne dokumenter fra perioden januar 2017 frem til i dag som omhandler konkurransesituasjonen for Finn sin markedsplass for salg av bil, herunder, men ikke begrenset til, dokumenter som omhandler: a. Konkurrenter b. Konkurransenærhet c. Konkurranseparametere (pris, kvalitet, service, innovasjon, markedsføring, etc.) d. Markedsstrategier (prisstrategier, oppkjøpsstrategier, etablerings- og ekspansjonsstrategier, etc.) e. Etablering, ekspansjon og/eller etableringshindringer.
  • Samtlige markedsundersøkelser som omhandler Finn sin markedsplass for salg av bil i perioden januar 2017 frem til og med i dag. Herunder, men ikke begrenset til, undersøkelser og analyser av konkurransesituasjonen, kundebehov, markedet osv.

Solgte 3000 biler i 2019

Årlig selges det over 400.000 bruktbiler på det norske markedet, og de seneste årene har det kommet flere nye aktører på markedet, blant dem Nettbil.no, som ble etablert i 2015.

I 2019 solgte oppstartsselskapet 3.000 biler.

Schibsted kjøpte seg i fjor opp til en eierandel på 67 prosent av aksjene i selskapet fra de tidligere investorene Aller Media og Tjuvholmen Ventures. Resten av Nettbil eies av gründerne Erik Thorsen, Anders Espelund og Thomas Oland Hage

I 2018 hadde selskapet en omsetning på 88 millioner kroner, og gikk med et underskudd på rett i overkant av 4,5 millioner kroner.

Daglig leder i Nettbil, Anders Espelund, henviser til kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Atle Lessum, for spørsmål anngående Konkurransetilsynets undersøkelse. Men da oppkjøpet ble kommunisert før jul sa Nettbil-sjefen følgende: 

- Schibsted er helt i front innen digital forretningsutvikling, og kjenner bilmarkedet godt. Med Schibsted på eiersiden kan vi nå hurtigere ut til flere og med større markedsføringskraft, sa daglig leder Anders Espelund i Nettbil. 

Konserndiretør for nordiske markedsplasser, Christian Printzell Halvorsen, mente Nettbil.no blir et viktig supplement til Finn.no.

- Gjennom denne investeringen gir vi våre brukere et enkelt og trygt alternativ til salg av bruktbil på eksempelvis Finn.no, sa Halvorsen før jul.

En av de andre store aktørene på markedet, Bilia Personbil, ønsker ikke å kommentere Schibsteds oppkjøp av Nettbil, eller den pågående undersøkelsen til Konkurransetilsynet.

Kampanje har også forsøkt å komme i kontakt med Broommarked, et av de nye tilskuddene på bruktbilmarkedet på nett, uten hell. De er forøvrig eid av TV 2.

Bruktbilselger:

Konserndirektør for nordiske markedsplasser i Schibsted, Christian Printzell Halvorsen, begynner å bli stor på bruktbilsalg på nett. Foto: Eivor Eriksen.

Konkurransetilsynet setter Schibsted under lupen – kan bli for stor på rubrikksalg